Regjeringen innfører skjenkestopp fra klokken 22 i hele landet

Det opplyser regjeringen på fredagens pressekonferanse.

Publisert:

Regjeringen viderefører de fleste nasjonale coronatiltakene.

De strammer samtidig inn på skjenkebegrensningene, og innfører skjenkestopp fra klokken 22 i hele landet. Tidligere ble skjenkingen stanset ved midnatt.

Det kommer frem på dagens pressekonferanse.

– Vi ser at de nasjonale tiltakene har hatt effekt, og stadig flere beskyttes gjennom vaksine. Det går den rette veien. Samtidig er smittesituasjonen fortsatt ustabil. Vi viderefører derfor i hovedsak de nasjonale tiltakene som skal begrense smittespredningen, sier statsminister Erna Solberg i en uttalelse.

– Men vi gjør enkelte lettelser, og særlig for barn, unge og studenter. Samtidig gjør vi også noen innstramminger for at smittesituasjonen ikke skal komme ut av kontroll.

Dette er endringene i tiltakene:

Skjenkestopp endres til kl. 22:

 • Skjenkebegrensningen gjelder hele landet, og endres fra midnatt til klokken 22.
 • Kun tillatt med skjenking ved servering av mat.
 • Det er samme anledning til å skjenke alkohol på arrangementer som på serveringssteder.

Avslutter regionale tiltak for vestlandskommunene:

 • Regjeringen har besluttet å avslutte de regionale tiltakene for vestlandskommunene som kom etter utbrudd av den engelske og sørafrikanske virusvarianten. Kommunene ønsker selv å beslutte lokale tiltak.
 • Vestlandskommunene går ut av ordningen med regionale tiltak fra og med 22. februar.

Endrer kravet om fastmonterte seter:

 • Kravet om fastmonterte plasser erstattes med krav om faste, tilviste sitteplasser. Det innebærer at publikum kan sitte på stol, benk eller lignende, eller på en fast plass på gulvet under hele arrangementet. Denne endringen åpner for større arrangementer i langt flere lokaler.
 • Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet er tydelige på at å tillate 200 personer innendørs også ved faste tilviste sitteplasser innebærer en for stor lemping i dagens ustabile smittesituasjon. Det er derfor nødvendig å begrense maksimalt antall personer som kan være til stede på innendørs arrangement til 100 personer. Dette inkluderer begravelser og bisettelser.

Barn, unge og studenter:

 • Studenter kan være fysisk til stede ved undervisning på universiteter, høyskoler og fagskoler med forsterkede smittevernråd.
 • Større forelesninger og sammenkomster bør unngås, men undervisning i mindre grupper kan gjennomføres dersom det organiseres på en smittevernfaglig forsvarlig måte.
 • Åpning av campus inkluderer også tilgang til lesesaler og bibliotek med smitteverntiltak.
 • Barn og unge under 20 år kan delta i idrettsarrangementer som samler deltakere fra samme kommune. Innendørs kan det være inntil 50 personer på slike arrangementer. Utendørs er grensen 200, det inkluderer utøvere, trener, dommere og eventuelle tilskuere. Dersom barn og unge trener med et idrettslag i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette idrettslaget så lenge smittesituasjonen tillater det.
 • Barn og unge under 20 år som driver med idretter som ikke innebærer nærkontakt, som ski, kan delta i idrettsarrangementer utendørs som samler deltakere fra samme idrettskrets eller region der region brukes som geografisk inndeling.

Anbefalinger fra helsemyndigheter

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har tidligere samme dag anbefalt at de nasjonale smitteverntiltakene i hovedsak bør videreføres ut februar.

De mener samtidig at det er for tidlig å lempe på skjenkebestemmelsene, og anbefalte å endre skjenkestoppen fra klokken 24.00 til 22.00.

Direktoratet legger til grunn at vi er i en sårbar situasjon der det er avgjørende å ikke slippe opp for tidlig, ifølge anbefalingen.

– En lempning av skjenkebestemmelsene nå ville sende
signal om at situasjonen er i bedring, noe vi mener det er for tidlig å konkludere med, skriver Helsedirektoratet.

Helsedirektoratet anbefaler samme regulering av servering av alkohol på arrangementer som på serveringssteder. De anbefaler også at kravet om matservering i forbindelse med skjenking opprettholdes.

Samtidig skriver direktoratet at de finner det vanskelig å formulere en regulering som knytter alkoholservering til nærmere definerte spisesteder som restauranter og caféer.

Publisert: