Sanner tilbyr 750 millioner til nedstengt næringsliv

Finansminister Jan-Tore Sanner (H) gjør 750 millioner kroner tilgjengelig for bedrifter i nedstengte kommuner. Han vil ikke endre permitteringsreglene nå.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) ankommer til regjeringens budsjettkonferanse på Hurdalssjøen hotell.
  • NTB-Snorre Schjønberg
Publisert: Publisert:

NHO og Virke har hatt ett felles ønske etter at Viken og andre deler av Norge igjen ble stengt ned: Tiden arbeidsgiver betaler lønn til permitterte må kuttes fra ti til to dager.

Nei, svarer finansministeren, og åpner i stedet pengesekken som allerede er på plass for kommunenes kompensasjonsordning. Over påske får de 750 millioner kroner tilgjengelig som kan gis til bedrifter som sliter.

– Det er en alvorlig situasjon for mange bedrifter som nå tærer på reservene og som har stått gjennom et år med strenge smitteverntiltak, sier Sanner til NTB.

– Vi har de nødvendige tiltakene på plass for å håndtere situasjonen. Det viktigste er den nasjonale kompensasjonsordningen, den er laget slik at utbetalingene øker når bedriftene rammes hardere av nedstengninger. Vi har også en rekke andre tiltak, sier Sanner.

Kommunene skal dele ut

Da regjeringen i februar ble enig med Fremskrittspartiet om en kommunal kompensasjonsordning, ble det betalt ut 1 milliard kroner via kommunene. Nå gjøres ytterligere 750 millioner, som ble spart til en ny bølge, tilgjengelig.

– Kommunene er av erfaring flinke til å tilpasse dette til lokalt næringsliv, og de betaler ut raskt. Pengene har vi tilgjengelig, og vi vil utbetale det ganske raskt over påske. Det er naturlig å vente til over påske fordi man da har et bedre bilde av hvilke kommuner som er hardest rammet, sier Sanner.

Hva så med permitteringsreglene, som både NHO og Virke mener er det beste målrettede tiltaket for å berge bedrifter som sliter?

– Dette er en diskusjon som har kommet med jevne mellomrom, vi økte kompensasjonsgraden i kompensasjonsordningen nettopp for å delvis kompensere for at vi ikke reduserte antall arbeidsgiverbetalte dager. Så vi anser ikke det som aktuelt nå. Det er en ordning som i så fall ville ha krevet lovendring, sier Sanner.

Bedrifter frykter tomme lønnskasser

Virke har spilt inn et forslag til regjeringen, som NTB har sett, der det foreslås en løsning som ikke krever en slik lovendring.

Ifølge Virke mener 31 prosent av virksomhetene i de nedstengte kommunene at det er stor fare for at de ikke kan møte sine forpliktelser, som lønn, de neste månedene

– Jeg er kjent med innspillene, og dette er en diskusjon som har vært med partene hele veien. Jeg mener vi har på plass gode ordninger for bedriftene som er tilpasset den situasjonen vi nå er i. Så vet jeg at det er svært krevende for dem som rammes hardest. Men det er gode kompensasjonsordninger, og nå varsler vi da ytterligere 750 millioner kroner som vil gå via kommunene til de bedriftene, sier Sanner.

– Er du trygg på at bedriftene da kan betale ut lønn til sine ansatte?

– Det er veldig mange bedrifter som sliter, det er ingen tvil om det. Samtidig ser vi at bedriftene også har vært flinke til å tilpasse seg den situasjonen som er. Norge er så langt et av de landene som har klart seg aller best, sier Sanner.

– Faglige råd

Han viser til at det har vært tett dialog mellom regjeringen og organisasjoner som NHO, Virke og LO.

– Vi får også faglige råd fra andre miljøer, som ikke anbefaler kutt i arbeidsgiverbetalte dager, påpeker Sanner.

– Vil dere da legge diskusjonen om arbeidsgiverbetalte dager død?

– Dette er en diskusjon som har pågått i et helt år, så det er ikke uventet. Men mitt poeng er at vi har svært gode ordninger, og de ordningene er tilpasset situasjonen, sier Sanner.

– Vi har levert åtte krisepakker i løpet av det siste året, i tillegg til de ordinære budsjettene, så vi har vist evne og vilje til å levere tiltak på svært kort tid. Mine ord om at vi skal opprettholde tiltakene ut pandemien, står seg, sier finansministeren.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om