Regjeringen foreslår dramatiske grep for stiftelser: – Bærer preg av å være et angrep

Næringsministeren vil forby stiftelser å drive næring. Flere aktører reagerer med vantro og mener forslaget oser av mistillit mot stiftelsesformen.

Næringsminister Iselin Nybø (V) har lagt frem et forslag som vekker reaksjoner i norske stiftelser.
Publisert:

En ny stiftelseslov har ligget i Næringsdepartementet i fem år – uten at mye har skjedd. I mai ble imidlertid en ny utgave sendt ut på høring.

Det har skapt sterke reaksjoner. Årsaken er at det nå blir foreslått å forby skattepliktig næringsvirksomhet i stiftelser.

– Det bærer preg av å være et angrep på stiftelser som organisasjonsform, mener Ingrid Finboe Svendsen.

Direktør Ingrid Finboe Svendsen i Thomas Angells Stiftelser er imot et lovfestet forbud mot næringsvirksomhet i stiftelser.

Hun er direktør i Thomas Angells Stiftelser i Trondheim. Den er en av landets eldste. Stiftelsen forvalter store skogeiendommer. Inntektene sikrer sosiale boligtilbud for eldre.

Dersom den mest vidtgående delen av forslaget blir vedtatt, må deler av virksomheten overføres til aksjeselskaper. Stiftelsen blir dermed et rent «holdingselskap».

– Forslaget vil kunne endre hele stiftelsesinstituttet i Norge og svekke stiftelsenes posisjon.

Det mener Bjørn Olav Øiulfstad, som er daglig leder i Stiftelsesforeningen.

Ukontroversielt bakteppe – omstridt tiltak

Bak forslaget ligger det et ønske om å fjerne skillet mellom alminnelige og næringsdrivende stiftelser.

Dette har vært foreslått tidligere, uten store protester. Men nå gjøres det ved å foreslå et forbud mot skattepliktig virksomhet i stiftelser.

Stiftelsene reagerer på argumentene. Departementet hevder at det er lettere å «føre kontroll» med AS-er. Det antydes også at det «trolig er langt flere som skulle betalt skatt av inntektene».

– Men grunnlaget for å hevde dette, fremkommer ikke, mener Svendsen.

Hun legger til:

– Om det skal betales skatt eller ikke, er avhengig av virksomhetens art – ikke organisasjonsform.

Museene kan bli nødt til å opprette AS for kiosken

Store stiftelser som DNV (Det Norske Veritas) og Sintef driver allerede i dag mye av næringsvirksomheten gjennom datterselskaper. For dem vil et næringsforbud bety lite i praksis.

– De som blir rammet av dette forbudet, er små og mellomstore stiftelser som driver noe næring i tillegg til hovedformålet, forklarer Øiulfstad.

Museene er et eksempel. Seks av ti norske museer er stiftelser. Hovedformålet er allmennyttig. Men de driver ofte kafé, utleie og kurs. Skal dette legges under ett eller flere aksjeselskaper?

– Det kan bidra til ytterligere merarbeid og økte administrative omkostninger, mener Liv Ramskjær.

Hun er generalsekretær i Norges Museumsforbund.

Tilbakevirkende kraft? Eller myk overgang?

Det vil være betydelige kostnader knyttet til å restrukturere stiftelsene. For å unngå dette, foreslås det at forbudet bare skal gjelde nye stiftelser.

– Det skal ikke ha tilbakevirkende kraft, sier næringsminister Iselin Nybø (V) til Aftenposten/E24.

Stiftelsene slår seg ikke til ro med dette. I høringsnotatet åpnes det opp for at eksisterende stiftelser skal inn i folden:

«Eventuelt kan det tenkes langvarige overgangsregler, for eksempel en periode på ti år.»

Ifølge Stiftelsesforeningen kan forslaget true selve grunnpilaren for stiftelser: langsiktigheten og et nærmest evigvarende liv.

– Når myndighetene endrer spillereglene dramatisk, kan noen vegre seg for å opprette stiftelser, sier Øiulfstad.

Daglig leder Bjørn O. Øiulfstad i Stiftelsesforeningen er svært kritisk til forslaget fra Næringsdepartementet.

Tilsyn ser ingen grunn til å forby næring

Foreningen mener forslaget ikke berører juridiske spørsmål. Det gjelder forholdet til EU-retten og grunnloven: Kan det lovfestes et forbud mot at et rettssubjekt kan drive næringsvirksomhet?

– Jeg er veldig forundret over forslaget. De kan ikke ha tenkt gjennom konsekvensene, mener Øiulfstad.

Også Stiftelsestilsynet er overrasket over forslaget. Avdelingsdirektør Siw Heggedal Longvastøl ser umiddelbart ingen grunn til et forbud.

– Vi skal gå gjennom høringsnotatet nøye. Men i vårt arbeid ser vi ikke utfordringer i at det kan drives næringsvirksomhet i stiftelser.

Avdelingsdirektør Siw Longvastøl sier Stiftelsestilsynet stiller seg spørrende til hvorfor stiftelser skal ha næringsforbud. – Vårt endelige syn vil komme frem i vårt høringssvar, sier hun.

Statsråden vil ikke trumfe gjennom forslaget

Næringsministeren trekker frem to stikkord når hun skal forsvare forslaget. Det ene er skatt. Det andre er risiko.

– Det er utfordringer knyttet til skatt. Jeg mener samtidig vi begrenser stiftelsenes økonomiske risiko ved å legge næringsaktiviteten i aksjeselskaper.

– Forsvinner ikke stiftelsenes særegenhet når de ikke lenger får drive næringsvirksomhet?

– Dette vil det være ulike meninger om. Det kan tvert imot være at det er med på å hegne om stiftelsenes særegenhet.

Statsråden understreker imidlertid at forslaget ikke er hugget i stein. Det er heller ikke mulig å få behandlet forslaget før etter stortingsvalget i september.

– Vårt mål er ikke å trumfe dette gjennom uansett. Tvert imot. Vi vil lytte til de innspillene vi får.

Les også

Ekstrapenger fra stiftelser har fått i gang hundrevis av koronatiltak. Disse to har stått bak ett av dem.

Les også

Milliarder fra norske stiftelser, men de små har lite å dele ut

Les på E24+

– Selv om han er rik, byr det ham imot å leve overdådig

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om