69 kyllingbønder søker kompensasjon etter at fuglane deira er blitt ramma av ein E. coli-bakterie med uvanlege eigenskapar.

Publisert: Publisert:

«Vi føler med dere som har store belastninger i disse tider.»

Dette står i ein e-post som Hå Rugeri sende ut i april. Bakgrunnen for meldinga var at ein ny E. coli-bakterie gav høgare dødelegheit blant kyllingar hos enkelte kyllingbønder.

Dyrevelferd og arbeidskvardagen til bøndene er utgangspunktet for spørsmåla Aftenbladet/E24 har stilt i saka. Svara fortel blant anna at:

  • Nortura og Den Stolte Hane ikkje vil fortelja kor mange kyllingar som har døydd.
  • Kyllingbønder som har fått sjukdommen inn i husa sine, har opplevd det som både mentalt og økonomisk belastande.
  • Mattilsynet ikkje har oversikt over talet på daude kyllingar.

Fleire av kjeldene Aftenbladet/E24 har snakka med, fortel at denne E. coli-varianten ikkje fører til sjukdom hos folk. Dermed er ikkje faren for magesjau tema i denne saka.

Les hele saken med abonnement