Lerum frykter skatteforslag fra SV: – Vil på mange måter kvele det norske familieeierskapet

Saftprodusenten i Sogndal er bekymret for gjeninnføring av arveavgift ved et eventuelt regjeringskifte til høsten. Det kan gjøre fremtidige generasjonsskifter «umulig», mener leder og medeier Trine Lerum.

FRYKTER ARVEAVGIFT : Trine Lerum leder bedriften som ble etablert av oldeforeldrene i 1907.
Publisert:

– Det vil på mange måter kvele det norske familieeierskapet og det private eierskapet i Norge. Hvis man skal ha formuesskatt må den innrettes slik at det blir rettferdig mot utenlandske investorer, men det er arveavgiften som er det mest utfordrende for oss, sier hun til E24.

Lerum, som er fjerde generasjons leder av saft- og syltetøyprodusenten, har merket seg SVs skatte- og avgiftsforslag, deriblant om arveavgift.

– Hvordan vil en gjeninnføring av arveavgiften påvirke Lerum?

— En gang i fremtiden blir det et generasjonsskifte her, men det å få til det med 70 prosent avgift på 100 millioner kroner blir så og si umulig, mener Lerum, som omtaler dagens formuesskatt som «håndterlig».

Hun tror et eventuelt regjeringsskifte til høsten kan gjøre rammebetingelsene mer utfordrende for fremtidige generasjoner.

SV er et av flere partier som vil ha arveavgiften tilbake, et forslag som imidlertid er langt unna flertall på Stortinget.

I partiets forslag til arveavgift er bunnfradraget på fem millioner kroner. Den laveste satsen er på 30 prosent, mens den høyeste er på 70 prosent for arv over 100 millioner kroner.

– Tapper norske bedrifter

Debatten om skatte- og avgiftspolitikk har fått vind i seilene den siste tiden etter at laksemilliardær Gustav Witzøe rykket ut med en sterk advarsel mot rødgrønn økning av formuesskatten.

Like etterpå kom det tilsvar fra gründerne Andreas Thorsheim i Otovo og Karl Munthe-Kaas fra Oda (tidligere Kolonial.no), som begge argumenterte for et bredt skattegrunnlag. Men Firda Seafood-eier Ola Braanaas forteller at han må ta ut utbytte for å betale formuesskatt, og støtter Salmar-sjefens kritikk av skatten.

Les også

Witzøe får støtte om formuesskatt: – Destruktiv og vridende

– Formuesskatten tapper norske bedrifter for kapital slik at de har mindre igjen til å investere i norske arbeidsplasser, sier Henrik Asheim (H) til E24.

– Skatten rammer kun norske eiere, noe som gir et uheldig konkurransefortrinn for utenlandske eiere, legger han til.

I forbindelse med valgkampen besøker Høyre ulike bedrifter for å diskutere rammevilkårene for norskeide bedrifter i distriktene. Blant disse er Lerum i Sogndal.

OMVISNING: Høyre-politikerne Ine Eriksen Søreide og Henrik Asheim i produksjonslokalene hos Lerum, sammen med Trine Lerum.

Høyre har trukket frem bedriften som et godt eksempel på hvordan SVs skatte- og avgiftsforslag, blant annet arveavgiften, kan ramme familieeide bedrifter.

– Det er viktig å prioritere forutsigbare vilkår for næringslivet. At vi fjernet arveavgiften i 2014 har hatt stor betydning for bedrifter som har hatt virksomheten i flere generasjoner. Forslaget til SV vil medføre at man må ta et stort utbytte for å betale avgiften, sier Ine Eriksen Søreide (H).

– Det er en absurd måte å tenke privat næringsliv på, legger hun til.

Skatt på utbytte er i dag 35 prosent.

Kari Elisabeth Kaski, stortingsrepresentant og finanspolitisk talsperson for SV, reagerer på det hun mener er «manglende faglig belegg» fra Høyre.

– Høyresiden må slutte å komme med påstander om at formuesskatten er særnorsk, den finnes i flere andre land. Når man ser på totalbeskatning av kapital kommer Norge ganske godt ut, vi er på snitt under OECD og under USA. Høyre driver et skattekappløp mot bunnen, sier hun til E24.

Kaski forteller om forståelse for Lerums avgiftsbekymringer, men understreker at SV ønsker større spredning av både formue og eierskap.

– Og da er arveavgiften det mest effektive virkemiddelet. Avskaffelsen av arveavgiften i 2013 har bidratt til å øke forskjellene og til å øke konsentrasjonen av formue hos et fåtall.

Har hentet ut mer i utbytte

En gjennomgang E24 har gjort av Trine Lerums eierandeler i ulike Lerum-selskaper viser at hun i enkeltår har tatt ut noe mer i utbytte enn hva hun har betalt i skatt.

– Hvordan forklarer du forskjellen på uttatt utbytte og betalt skatt i enkeltår? Hvordan jobber de pengene for bedriften?

– Jeg har vært ærlig på at utbyttet i enkeltår har vært mer enn hva det er behov for å betale, men det er en risiko ved å være bedriftseier. Alternativet er å selge og forvalte den kapitalen på en annen måte, man skal jo ha avkastningen på investeringene sine, forklarer hun.

Lerum forteller at det i generasjoner har vært viktig for familien å bidra til samfunnsutvikling, og at det i løpet av de siste fem årene har blitt investert over 300 millioner kroner i ny syltetøyfabrikk for å trygge arbeidsplassene i Sogndal.

– Det som driver oss er å skape verdier og opprettholde arbeidsplasser i distriktet. Derfor ligger verdiene våre i bedriften, slik er det for veldig mange familiebedrifter i Norge, sier Lerum.

Vil gi mer skatterabatt

Høyre-politikerne mener det særlig er norskeide bedrifter i distriktene som må vernes fra nye skattegrep.

Les også

Rødt-kandidat: – Bare flytt, Witzøe!

– Men er ikke 100 millioner kroner veldig mye penger?

– Modellen SV nå foreslår er riktignok med et bunnfradrag som er høyere enn da de rødgrønne gikk ut av regjering, men det er ikke penger du har liggende et sted, midlene er i bedriften. Hvordan gjennomfører man et skifte når man må betale så store andeler til staten, spør Asheim.

– En norsk bedrift som er eid av en norsk familie betaler en skatt som konkurrenten over gata, som har utenlandsk eierskap, ikke betaler. Det er meningsløst å skatte verdier som skapes i arbeid, det blir som å skatte på en tenkt verdi, fortsetter han.

VIL TA GREP: Minister for forskning og høyere utdanning, Henrik Asheim (H), vil sikre forutsigbarhet for næringslivet ved å fjerne formuesskatten for arbeidende kapital.

– Hvilke grep foreslår Høyre?

– At man skal skattlegge norske eiere hardere enn utenlandske eiere gir ingen mening. Venstresiden lover at selskapsskatten skal stå stille, men vil innføre høyere formuesskatt. Det er dårlig politikk for næringen, mener Asheim.

Høyre foreslår å fortsette opptrappingen av rabatten for såkalt arbeidende kapital opp til 100 prosent. Det er i dag en skatterabatt på 45 prosent.

– Norske eiere må betale formuesskatt uavhengig av om bedriften går med overskudd eller underskudd, noe som oppleves som urimelig og belastende. Norge trenger flere vekstbedrifter i privat sektor, særlig på vei ut av coronakrisen. Derfor bør formuesskatten på arbeidende kapital, som i praksis er traktorer og annet utstyr, fjernes, mener Høyre-politikerne.

Publisert:
Gå til e24.no