Forbrukertilsynet ser på flere aktører i strømbransjen: – Har konkrete saker vi følger opp

I kjølevannet av anmeldelsen av strømselskapet Tinde og deres styreleder, bekrefter Forbrukertilsynet at strømbransjen nå er et prioritert område.

Trond Rønningen, direktør i Forbrukertilsynet.
Publisert:

Onsdag ble strømselskapet Tinde Energi politianmeldt av Forbrukertilsynet.

Selskapet og nåværende styreleder er anmeldt for mulig bedrageri og forsøk på bedrageri.

Trond Rønningen, direktør i Forbrukertilsynet, sier de har sett på Tinde Energi over lengre tid.

– Forholdet gjelder blant annet kunder som har hatt fastprisavtaler og som er blitt flyttet over til andre avtaler, men også at man har forsøkt å påvirke kunder til å endre avtale. Det er klart ulovlig, sier Rønningen til E24.

Ifølge direktøren er det ikke ofte tilsynet går til anmeldelse.

– Det gjøre vi kun med grove saker vi mener er alvorlige.

Ser på flere i strømbransjen

I desember varslet Forbrukertilsynet overtredelsesgebyr på tre millioner kroner mot Tinde Energi. Selskapets daglige leder ble varslet om et gebyr på 400.000 kroner.

– Det er ikke fattet noe endelig vedtak om å ilegge gebyr. Vi avventer hva politiet gjør med anmeldelsen, før vi eventuelt bestemmer oss for det, sier Rønningen.

– Ser dere på flere aktører i strømbransjen nå?

– Ja, det gjør vi. Det kom nye krav til prisopplysninger og fakturainformasjon i høst. Der skal vi ha en tilsynsaksjon i mars.

Tilsynet skal blant annet se på hvordan bransjen har fulgt opp prisopplysningsforskriften, markedsføring generelt og om selskapene overholder reglene om angrerett.

– I tillegg har vi andre konkrete saker vi følger opp, sier Rønningen.

Tilsynsdirektøren sier at strømbransjen er et prioritert område fra Forbrukertilsynets departement, som er Barne- og familiedepartementet.

– Strøm er viktig for forbrukerne, og derfor er det viktig at vi følger opp.

Energipolitisk rådgiver og kommunikasjonsrådgiver i Huseiernes Landsforbund, Linda Ørstavik Öberg, mener det er veldig fint at Forbrukertilsynet nå har gjort grep og nå følger det opp.

Fikk telefoner angående Tinde

Linda Ørstavik Öberg er energipolitisk rådgiver og kommunikasjonsrådgiver i Huseiernes Landsforbund, og opplyser at de fikk flere henvendelser fra kunder om Tinde.

– Vi har fått telefoner fra medlemmer som var usikker på hva de skulle gjøre. Dette var kunder som hadde fått oppsagt gunstige strømavtalene sine med prisgaranti, selv om avtaleperioden ikke var over.

Öberg forteller at mange av kundene var usikre på hva de skulle gjøre og hva de hadde krav på, da Tinde ønsket å endre kontraktsvilkårene på kort varsel.

– Det er klart at kundene med pristak og fastprisavtale hos Tinde opplevde det som forvirrende og ubehagelig å få beskjed om at man skal bli tilleggsfakturert for strømstøtten, sier hun, og fortsetter:

– Strømstøtten var selvfølgelig aldri ment å tilfalle strømselskaper som går i dundrende tap på tidligere inngåtte fastprisavtaler.

Strømbransjen har tjent godt på fastprisavtaler der prisen har vært høyere enn det spotprisen har vært, men nå har det i mange tilfeller blitt omvendt.

– Noen forbrukere var smarte og heldige som sikret seg en god avtale tidlig, og sparer nå gode penger på det, sier hun.

– Jeg skjønner at det smerter strømselskapene, og at strømstøtten i utgangspunktet selvsagt ikke var ment som en ekstra støtte til de som allerede hadde sikret seg en gunstig fastprisavtale, men likevel er det ikke slik at man bare kan tvinge eksistere kunder ut av gunstige avtaler.

Spille med åpne kort

Huseiernes Landsforbund mener dette er en alvorlig sak og at det er nødvendig med strengere regulering av bransjen.

– Den siste tiden har vi sett flere uheldige eksempler der strømkunder har fått kansellert avtaler, fått manglende eller for sen informasjon om angrerett, stipulert forbruk og forhåndsbetaling. Kunder som tror de har inngått avtaler som sikrer de mot høye priser, men som istedenfor gir dem sjokkregninger.

Hun mener det er bedre å spille med åpne kort og spesialisere seg på noen få skikkelige gode strømavtaler, istedenfor å ha eksempelvis 10 forskjellige spotavtaler, noe som er veldig forvirrende for forbrukere.

Hun etterlyser videre strengere regler og bedre sanksjonsmuligheter.

– Tiltaksplaner og frivillige sertifiseringsordninger som «Trygg strømhandel» er ikke nok, siden de er useriøse aktørene ikke jakter «godkjent-stempel», men profitt. Vi kan ikke fortsette som nå hvor det nesten er frivillig å følge spillereglene. Det er synd å se at de useriøse aktørene fremdeles får sverte ryktet til en hel bransje.

– Det hadde vært bedre om man fikk et regelverk med helt klare krav som alle måtte forholde seg til. Der det finnes handlingsrom til å operere i grenseland, vil alltid noen utnytte det.

Öberg sier de har fått spørsmål om Tinde-saken, men også at telefonen har ringt når andre store strømselskaper har gjort brå vendinger - blant annet Tibber. Den gangen ville selskapet at kundene skulle forhåndsbetale for det estimerte forbruket for halvparten av neste måned.

– Hvis kundene er usikre på hvordan endringer påvirker dem og ikke forstår konsekvensene, så har selskapene har vært for dårlige til å informere om hva som skjer og hvilke rettigheter man har.

Les også

Ber strømbransjen rydde opp i kritikkverdig praksis

Les også

Aasland om strømforsyningen i Norge: Neste vinter må vi ha full kontroll

Publisert: