Dette sier norske næringslivstopper om regjeringens første år

De fleste toppene som har besvart E24s spørsmål, mener Støre-regjeringen har skuffet. Men hva tror de om de neste tre årene?

Flyr-sjef Tonje Wikstrøm Frislid, Rema 1000-eier Ole Robert Reitan og investor Ragnhild Wiborg er tre av næringslivstoppene som kaster dom over Støre-regjeringen. Dagligvaretoppen er den mest positivt innstilte blant dem.
Publisert:

14. oktober 2021 ble Jonas Gahr Støres regjering utnevnt i statsråd.

Ett år senere har vi utfordret fem næringslivstopper til å karakterisere de første 365 dagene.

De utvalgte består av én investor og fire toppsjefer. Én fra utelivsbransjen, én innen dagligvare, én fra flybransjen og én som leder et ingeniørselskap.

Les på E24+

Regjeringen har sittet i ett år: Én sak dominerer

Tonje Wikstrøm Frislid

Stilling: Administrerende direktør i Flyr.

– Det er ingen tvil om at regjeringen fikk seg en krevende start, med mange uforutsette hendelser. Slik som oss – vi hadde ikke rukket å komme ut av pandemien engang før neste krise banket på døren. Det viser hvor viktig det er med like rammevilkår i bunnen, for næringslivet generelt og særlig for luftfarten. Og det mener vi det ikke alltid har vært, med noen støtteordninger som har hjulpet enkelte konkurrenter veldig.

– Hvordan ser du på de neste tre årene?

– Med denne regjeringen må vi ha tro på at de ser verdien av å ha norske bedrifter som skaper et betydelig antall ansettelser i faste stillinger i Norge. Og så forventer vi at regjeringen vil bidra overfor luftfarten. Med alle avgiftene vi betaler inn, så bør noe gå tilbake til luftfarten som støtte til de miljøfremmende tiltakene som kreves av oss. Som bærekraftig drivstoff.

Ole Robert Reitan

Stilling: Medeier og administrerende direktør i Reitan Retail og styreleder i Rema 1000.

– Hvordan vil du karakterisere det første året med Støre-regjeringen?

– De har fått en bratt start, men jeg vil rose dem for at de har vist vilje til å ta tak i konkurransesituasjonen i dagligvaremarkedet.

– Hvordan ser du på de neste tre årene?

– Krig, kraftkrise og klimaendringer vil fortsette å påvirke livene våre. Politikerne må nå faktisk prioritere, men vi må være optimister. Regjeringen må holde hodet kaldt og se de lange linjene, med ladestrategi for fremtiden, konkurransepolitikk som kommer folk til gode, en klimapolitikk som oppmuntrer til smarte, og grønne investeringer.

Les på E24+

Håkon (35) jobbet på fabrikk. Nå har han eiendom for 75 millioner

Ragnhild Wiborg

Stilling: Investor, eneeier av Cerebrum Invest.

Hvordan vil du karakterisere det første året med Støre-regjeringen?

– Relativt kaotisk. Det er mye uerfarne politikere som tråkker i salaten med jevne mellomrom. Så har de fått krise på krise, med strøm, krig og inflasjon, men da hjelper det ikke at man gasser på med å skattlegge næringslivet uten å bidra med noen kutt på utgiftssiden.

– Hvordan ser du på de neste tre årene?

– Med tanke på det lave nivået de har ligget på hittil, så er det vanskelig å gjøre det så mye dårligere. De har skapt usikkerhet rundt rammebetingelsene for norsk næringsliv, noe som kommer til å koste Norge mye som helhet. Så det beste hadde vært om de droppet eller reverserte det de presenterte i statsbudsjettet.

Les på E24+

Økende front mot spekulativ skattepraksis

Karl-Henning Svendsen

Stilling: Norgessjef i utelivskonsernet Noho.

Hvordan vil du karakterisere det første året med Støre-regjeringen?

– Da vil jeg bruke ordet uforutsigbarhet. Det har vært veldig vanskelig å forholde seg til endringer som kommer med kort notis. Nå er vi i en periode der alt blir dyrere, men de har ikke gjort noe for å avhjelpe bransjen. Regjeringen har fremstått handlingslammet. Den forrige var flinkere til å lytte.

– Hvordan ser du på de neste tre årene?

– Jeg håper regjeringen klarer å være forutsigbar, i stedet for at de løper etter alle problemer. Jeg ser ikke lyst på de kommende årene, men håper regjeringen kan ta lærdom. Hvis ikke de tar noen grep blir det en stor konkursbølge i bransjen.

Les på E24+

Hvor viktig er det å være på Linkedin? Dette svarer eksperten.

Rasmus Nord

Stilling: Administrerende direktør i arkitekt- og ingeniørselskapet Sweco Norge.

Hvordan vil du karakterisere det første året med Støre-regjeringen?

– Få kunne nok forutse utviklingen i økonomien det siste året, nasjonalt og internasjonalt, og vi har forståelse for at det må tas vanskelige prioriteringer. Samtidig har en samlet rådgivende ingeniørnæring dokumentert et enormt investeringsbehov i offentlig infrastruktur og bygningsmasse, fra oppgradering av fornybar energiproduksjon til klimatilpasning. Ikke å adressere dette nå, skaper større utfordringer i fremtiden.

– Hvordan ser du på de neste tre årene?

– Vår forventning er at dette prioriteres i større grad de neste årene.

I en tidligere versjon av denne saken sto det at Ole Robert Reitan er administrerende direktør i Reitan Retail og Rema 1000. Det er rettet til at han er administrerende direktør i Reitan Retail og styreleder i Rema 1000, søndag 16. oktober klokken 13.04.

Publisert:

Her kan du lese mer om