Schibsted får likevel lov å kjøpe Nettbil

Høyesterett opphever Konkurransetilsynets avgjørelse, og Schibsted får dermed kjøpe Nettbil.

SJEF: Schibsted-sjef Kristin Skogen Lund er fornyød med at oppkjøpet av Nettbil er godkjent.
Publisert:

Saken oppdateres

Medieselskapet kjøpte aksjemajoriteten i Nettbil i 2019. Nettbil et er en digital markedsplass for bruktbilsalg.

I 2020 vedtok konkurransetilsynet derimot at Schibsted, som allerede eier Finn.no, som også er en stor markedsplass for bruktbilsalg, at en sammenslåing av Finn og Nettbil er forbudt.

Tilsynet mener annonseproduktene til Nettbil og Finn er i det samme marked og at sammenslåingen vil hindre effektiv konkurranse mellom Finn, Nettbil og forhandlere som kjøper bil direkte fra privatpersoner.

Schibsted klaget til Konkurranseklagenemda, men ble ikke hørt. Dermed gikk selskapet til stevning. Lagmannsretten ga Schibsted medhold, men tilsynet tok saken til Høyesterett, der Schibsted igjen vant frem.

NETTBIL: Plattformen tilbyr et marked for å selge bruktbil.

«Høyesterett legger til grunn at Finns produkt er begrenset til en rubrikkannonsetjeneste for salg av bruktbil, mens Nettbils produkt er en overtakelse av alt salgsarbeid og selve biltransaksjonen. Annonsetjenesten er bare en liten del av det Nettbil tilbyr. Det er også andre forskjeller på selskapenes produkter, ikke minst en prisforskjell som er betydelig. Dette gjør at selskapenes produkter ikke er i det samme relevante produktmarkedet», skriver Høyesterett i sin avgjørelse.

– Vi er utrolig glade for at saken nå har en endelig avgjørelse, sier Schibsted-sjef Kristin Skogen Lund i en pressemelding.

– Dette har pågått lenge, og usikkerheten har påvirket Nettbils ansatte og selskapets vekstmuligheter, og hvordan Schibsted har hatt anledning til å utøve sitt eierskap av selskapet, sier hun.

Videre er Schibsted glad for at Høyesterett mener Schibsted har hatt rett hele veien.

– Det har aldri vært grunnlag for å gripe inn i transaksjonen, sier juridisk sjef i selskapet, Andreas Ehrenclou.

E24 er et heleid datterselskap i Schibsted-konsernet. Enkelte journalister i E24 eier aksjer i Schibsted gjennom konsernets aksjespareprogram.

Publisert: