Flyteknikerne krevde 60 kroner mer i timen. Det kan de se langt etter nå.

Tirsdag gikk regjeringen til tvungen lønnsnemnd. Dermed kan flyteknikerne tape på alle kravene sine.

Fra tirsdag er kampen mellom Norsk Flytekniker Organisasjon og NHO Luftfart over. Riksmekleren prøvde først å mekle mellom partene, men regjeringen måtte gripe inn. Det kan love dårlig for NFOs Øystein Eliassen (t.v) og Petter Wettre (t.h).
Publisert: Publisert:

Konflikten mellom Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) og NHO Luftfart har rast i flere uker, og norske passasjerer har havnet midt i kryssilden.

Mens NFO tok ut store deler av sine medlemmer i streik, svarte NHO Luftfart med lockout. Da nektet arbeidsgiverne de ansatte å komme på jobb.

Begge er lovlige virkemidler i arbeidskonflikter.

Men nå er det over. Tirsdag gjorde arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen det klart at regjeringen går til tvungen lønnsnemnd. I stedet for blir det Rikslønnsnemnda som bestemmer lønnstillegget.

Årsaken er et varsel ministeren fikk fra Helsetilsynet. De mente konflikten kunne gå ut over ambulanseflyene.

Åsmund Arup Seip, forsker ved Fafo, mener det er flyteknikerne som har mest å tape på at det nå har blitt tvungen lønnsnemnd.

Får mindre enn en femtedel av kravet

Ifølge NHO har NFO stilt krav om lønnsøkning på 60 kroner pr. time. Det tilsvarer 17–18 prosent lønnsøkning.

Dette går sannsynligvis rett i søpla nå som regjeringen har grepet inn.

I stedet for blir det Rikslønnsnemnda som skal bestemme hvor stor lønnsøkning teknikerne skal få.

– Det vanlige er at nemnda ser til hva andre grupper har fått i samme tariffområde. De kan ikke forvente å få noe utover det, sier Seip.

Det er ikke klart hvilke grupper teknikerne kan sammenlignes med. Innen flybransjen kan man se til Flyoverenskomsten mellom NHO Luftfart og Fellesforbundet, eller Luftfartoverenskomsten mellom NHO Luftfart og Handel og Kontor. I tillegg kan man se på tariffavtaler innen industrien.

– Uansett er malen frontfaget, sier Seip.

Gitt frontfagets ramme på 3,7 vil teknikerne få 13 kroner i lønnsøkning pr. time. Det er hvis kravet på 60 kroner utgjør en økning på 17 prosent.

Går oftest i arbeidsgivers favør

Lønnsnemnd er virkemiddelet til den tredje parten i det norske trepartssamarbeidet. Hvis ikke arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden klarer å løse problemene mellom seg, kan regjeringen gripe inn.

Slik de gjør nå.

Seip forteller at når konflikten havner i tvungen lønnsnemnd ender den ofte i arbeidsgivers favør.

– Det er som oftest arbeidstakersiden som har stilt store krav. Nemda sin praksis har vært slik at det ikke skal være noe å vinne på å ende i tvungen lønnsnemd.

Han tror likevel ikke at NHO Luftfart har gått til lockout bare for å tvinge frem en lønnsnemnd som går i deres favør.

– Arbeidsgiverne har nok tenkt at det kunne bli tvungen lønnsnemd hvis de gikk ut i lockout. Men i dette tilfellet har staten ventet en god stund etter at det ble iverksatt lockout. Så arbeidsgiverne har måttet ta den kostnaden, sier han.

Han mener staten de siste tiårene har vært tilbakeholden med å bruke tvungen lønnsnemnd. Hensikten er at partene ikke skal prøve å presse frem inngripen fra staten.

– Regjeringen legger langt større vekt nå enn tidligere på å dokumentere effekten av arbeidskampen. De får innspill fra mange ulike tilsyn og vurderer farene, sier Seip.

I praksis er det slik at regjeringen griper inn dersom det er fare for liv og helse. Men ifølge Seip brukes det også i oljebransjen, for å sikre at Norge er en stabil leverandør av olje til Europa og ikke mister for store inntekter til fellesskapet.

Krever å inkludere fagarbeiderne

Et av NFOs viktigste krav utenom lønn har vært at tariffavtalen deres skal gjelde flere av de ansatte. De vil inkludere både flyteknikere som jobber administrativt og fagarbeidere som fremdeles ikke er ferdig utdannede teknikere.

Dette har ikke NHO Luftfart gått med på. Nå vil de sannsynligvis tape også denne kampen.

– Rikslønnsnemnda har hatt tradisjon for å legge lønnstillegget svært nært det andre grupper har fått og ikke gjøre endringer på andre poster i tariffavtalen hvis ikke partene er enige. Så hvis det har vært krav om endring i overenskomsten vil ikke nemnda gjøre endringer på det, sier Seip.

NFOs leder Jan Skogseth har ikke svart på Aftenposten/E24s henvendelser, men sa dette om tvungen lønnsnemnd til NTB tirsdag:

– Vi er veldig lei oss for det og så ikke dette som nødvendig. For her har vi vært åpne for å gi dispensasjoner for å unngå det, men NHO har opprettholdt at det er umulig gi dispensasjoner, som Babcock ba om for ambulansetjenesten, sier NFO-leder JanSkogseth til NTB.

Publisert:
Gå til e24.no