Garderobemannen konkurs for andre gang

For to år siden slo Garderobemannen seg konkurs. Selskapet gjenoppsto som GM Showrooms, men er nå igjen konkurs. Bostyrer frykter at kunder ikke vil få igjen penger.

Det er blant annet denne typen skap har Garderobemannen laget.
Publisert:

Det kommer frem av en kjennelse i Søndre Østfold tingrett. Skatteetaten er de som nå slår Garderobemannen konkurs.

– Kravet på 11.248.749 kroner har sin bakgrunn i skattekrav med forsinkelsesrenter, står det i kjennelsen fra Søndre Østfold tingrett.

Etter to utsettelser betalte Garderobemannen over fire millioner kroner i skatt, men disse 11,2 millionene står fortsatt ubetalt.

– Skyldneren har over lengre tid misligholdt arbeidsgiveravgift og andre forutsigbare løpende kostnader, står det i kjennelsen.

Skatteetaten begjærte derfor selskapet konkurs, selv om Garderobemannen ved innehaver Erik Bøckmann motsatte seg dette.

Eierne har siden sendt kunder en e-post hvor de melder at de ønsker å drive videre i et nytt selskap.

Rammet av konkursen? Har du bestilt skap og ikke fått varen ennå? Ta kontakt på E24s tips-mail

Mange tapte penger sist

Det Fredrikstad-baserte selskapet gikk konkurs første gang i april 2020.

Flere kunder tapte da titusenvis av kroner på skap de betalte for, men aldri fikk. Flere betalte titusener rett før konkursen var et faktum. Totalt mistet kundene 15 millioner kroner.

Bostyrer: Advokat Ole Magnus Karlsen

Etter konkursen for to år siden kjøpte innehaveren Erik Bøckmann selv opp varelageret. Ifølge Fredriksstad Blad skjedde dette kun få uker etter konkurskjennelsen den gangen.

Et nytt selskap ble opprettet under navnet GM Showrooms, men med det samme merkevarenavnet ut mot kundene. Det er dette som nå er konkurs.

– Dårlige sjanser

Advokat Ole Magnus Karlsen er oppnevnt som bostyrer.

Til E24 sier han at han enda ikke har oversikt over krav overfor selskapet.

Før kunder kan få refusjon for varer de har kjøpt, men ikke fått levert, vil selskapet måtte betale den utestående skatten.

– Skatteetaten står alltid først i køen i slike konkurssaker, sier Karlsen.

– Er det dårlige sjanser for å få igjen penger når selskapet skylder så mye skatt og Skatteetaten har førsterett?

– Ja, det er dårlige sjanser for det, sier Karlsen.

Ventet seks måneder på halvferdig levering

Håkon Rysstad og Rebecca Ausland er to av de som har uleverte varer fra Garderobemannen.

– VI kjøpte garderobe for 40.000 tidlig i desember i fjor. Vi fikk beskjed om at levering skulle skje i januar/februar, forteller Håkon Rysstad.

Men det skjedde ikke.

– Jeg måtte ringe og sende e-post flere ganger. Kundeservice var vanskelig å få tak i og hadde få svar. Til slutt måtte jeg sette foten ned og si at vi trakk hele bestillingen og kontakter Forbrukerrådet hvis ikke får noe innen slutten av mai, sier Rysstad.

Da kom garderoben og ble montert.

– Så fant vi ut at en del skuffer manglet. Dette hadde selskapet allerede bekreftet at skulle komme.

– Så før jeg visste ord av det nå så hadde de gått konkurs, sier Rysstad.

Samme advokat var også bostyrer forrige gang selskapet gikk konkurs.

– Det har vært litt mindre pågang nå enn forrige gang. Det kan være et godt tegn, sier Karlsen.

Han spør seg også om det kan hende flere kjøpte med kredittkort denne gangen.

– Hvis man betaler med kredittkort kan man forhåpentligvis få igjen penger med med kredittkortselskapet. Det var en del som gjorde det forrige gang, sier advokaten.

Mail til kundene

Flere kunder av Garderobemannen har tatt kontakt med E24 tirsdag, og meldt om en e-post de har fått fra selskapet, signert styreleder Fredrik Bøckmann.

Der skriver de at de ønsker å finne en løsning med boet om å videreføre driften i et nytt driftsselskap.

– I så fall vil vi garantere at kunder som ønsker levering fra det nye selskapet ikke vil tape noen ting på konkursen.

Bøckmann skriver videre at «flesteparten» av de ansatte har blitt med over. Han advarer mot nye forsinkelser, men at «alt som allerede er innbetalt vil bli godskrevet»

Styrelederen skriver videre at han antar boet «ikke vil videreføre driften, og at konkursboet derfor ikke vil kunne sluttføre din leveranse, noe som i så fall med all sannsynlighet dessverre vil påføre deg et økonomisk tap».

Ifølge kjennelsen fra tingretten mente eieren at selskapet ville være i stand til å betale det de skyldte i skatt om driften fikk fortsette i rundt syv måneder til.

Retten lot seg ikke overbevise:

– Selv om det skulle være tilfelle, mener retten at det foreligger en betalingsudyktighet på nåværende tidspunkt som ikke er forbigående. Det er også høyst usikkert hvorvidt selskapet vil være i stand til å betale kravene om syv måneder, skriver Søndre Østfold tingrett, som derfor slo selskapet konkurs.

Hevder de vil levere om 5–6 uker

Innehaver Erik Bøckmann skriver i en e-post til E24 at etter at Garderobemannen gikk konkurs for to år siden, så har det nyoppstartede GM Showrooms jobbet hardt med å hjelpe kundene som har blitt påført tap. Han hevder de har «hjulpet» 70 prosent kundene.

Han forteller videre at GM Showrooms har hatt utfordringer med å skaffe råvarer og at de har måttet forskuddsbetale tre til fire måneder før varene har kommet frem til fabrikken deres.

– Det nye driftsselskapet er i dialog med boet, og håper å komme til enighet i løpet av rimelig tid, skriver Bøckmann.

Bøckmann hevder at fabrikken i slutten av mai har fått inn tre viktige containere med varer. Han hevder også at de vil produsere og levere mesteparten av ordrereserven de neste 5-6 ukene.

Bøckmann skriver også at de har fått bekreftet at de fleste ansatte i selskapet vil være med på veien videre.

E24 forsøkte tirsdag kveld å få tak i styreleder Fredrik Bøckmann, samt selskapets advokat Trond Karlsen, men har ikke lyktes i å få en kommentar.

Publisert: