Boligprisene falt med 1,6 prosent i juli, viser meglerbransjens fasit

Ikke siden 2017 har det blitt solgt færre boliger i juli enn i år, viser ferske tall fra Eiendom Norge.

Publisert:

Boligprisene i Norge sank nominelt med 1,6 prosent i juli. Korrigert for sesongeffekter sank prisene med 0,2 prosent, viser boligprisstatistikken fra Eiendom Norge som ble presentert onsdag.

Boligprisene pleier tradisjonelt å falle i feriemåneden, og det er færre boliger ute til salgs.

Økonomer trodde på forhånd at pilene ville peke oppover. DNB Markets ventet en sesongjustert juli-oppgang på 0,2 prosent, mens Handelsbanken estimerte en prisvekst på 0,3 prosent fra juni til juli.

Les også

Venter brennhett marked for småleiligheter

– Markedet tok sommerferie

Boligprisene i Norge har så langt i 2022 steget med 7,1 prosent. Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var 3 749 690 kroner ved utgangen av juli.

– Boligmarkedet i Norge tok sommerferie i juli. Mens boligmarkedet i juli under pandemien i 2020 og 2021 var preget av stor aktivitet, har det blitt solgt få boliger i år. Vi må tilbake til 2017 for å finne en juli med færre salg enn i årets juli, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen i en pressemelding.

Lauridsen mener utviklingen er å regne som normal selv om den underliggende prisutviklingen var negativ og det var store variasjoner i prisutviklingen i landet.

Venter svakere marked fremover

Administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving mener det ikke er overraskende at aktiviteten i boligmarkedet har falt betydelig tilbake fra nivåene under pandemien.

– I de store byene er det for tiden størst interesse for mindre boliger som vanligvis etterspørres av boligetablerende og andre med moderat til svak økonomi. Vi kan få et kortvarig oppsving i priser tidlig på høsten når aktiviteten tar seg opp etter sommeren, men vi må ta høyde for et svakere marked etter hvert som renteeffekten får virkning, sier Geving i en e-post til E24.

Carl O. Geving, administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund

Norges Bank hevet i juni styringsrenten med 0,5 prosentpoeng til 1,25 prosent. Dette er den fjerde rentehevingen siden september, etter at renten hadde ligget på rekordlave null prosent siden mai 2020.

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache har antydet at det kan bli aktuelt med nok en renteheving etter Norges Banks rentemøte 18. august. Prognosen innebærer at styringsrenten skal øke til rundt tre prosent frem mot sommeren 2023.

Les også

Økt salg av dyre boliger i år

Færre solgte boliger

Boligprisveksten i 2022, til tross for både faktiske og varslede renteøkninger, har dels blitt forklart med betydelige utfordringer på tilbudssiden.

I juli ble det solgt 4.069 boliger i Norge, noe som er 19,3 prosent færre enn samme måned i 2021, viser statistikken fra Eiendom Norge.

– Tilbudssiden i bruktboligmarkedet holder seg på nesten samme lave nivå som i juni. Vi venter at tilbudssiden vil stryke seg gjennom august, sier Lauridsen.

Frank Jullum, sjeføkonom i Danske Bank

Hittil i år er det lagt ut 8,4 prosent færre boliger sammenliknet med samme periode i fjor.

Frank Jullum, sjeføkonom i Danske Bank, sier boligprisene holdt seg mye bedre så langt i år enn ventet, sett i lys av at realboligprisene (boligprisene i forhold til lønnsutviklingen) er relativt høye, samt at rentene både har økt og skal øke ytterligere.

– Årsaken finner vi nok på tilbudssiden i markedet, der alt tyder på at det er for lite boliger til salgs, sier Jullum i en e-post.

Les også

Meglertopper: Legger ikke mye vekt på juli-dupp

Sterk utvikling i Oslo

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i juli hadde Oslo med en oppgang på 0,4 prosent. Nominelt forble prisene uendret.

– Oslo skiller seg ut i juli som det området med sterkest sesongkorrigert utvikling gjennom sommeren. Dette illustrerer vår vedvarende bekymring for boligprisutviklingen og prisnivået i hovedstaden. Vi ser heller ikke at renten vil bite her med første. Hovedstadregionen har nå sterk befolkningsvekst og fortsatt vedvarende lav boligbygging. Dette gir ytterligere prispress i Oslo, sier Lauridsen.

Eiendom Norge-sjefen mener de høye boligprisene i hovedstaden skyldes for få boliger, og ikke vil løses av høyere boligskatt eller strengere utlånsregulering.

– Kun tilstrekkelig boligbygging og nok regulering av byggeklare tomter vil få boligprisene i Oslo under kontroll.

I Bergen sank prisene nominelt med 0,1 prosent og sank sesongjustert med 0,4 prosent. I Trondheim sank prisene med 2,1 prosent i juli. Sesongkorrigert sank prisene med 0,4 prosent.

Publisert:
Gå til e24.no