YS etterlyser SAS-grep fra Hadia Tajik: – Ingenting har skjedd

Hovedorganisasjonen YS er tom for tålmodighet. Nå krever de at Hadia Tajik overholder løftene om å rydde opp i arbeidslivet.

Nestleder Hans-Erik Skjæggerud i YS etterlyser grep fra arbeidsministeren. – Prat og fagre løfter gir ikke SAS-pilotene jobben tilbake, sier han.
Publisert: Publisert:

– SAS kaster den nordiske arbeidslivsmodellen på båten mens de skandinaviske sosialdemokratiske regjeringene sitter og ser på. Hvordan kan du la dette skje på din vakt, Hadia?

Det sier første nestleder Hans-Erik Skjæggerud i hovedorganisasjonen YS, tre måneder etter at Tajik overfor VG lovte å rydde opp i SAS-konflikten.

Antallet ansatte i SAS ble halvert i løpet av coronapandemien, etter at rundt 5.000 ansatte har måttet gå. Av disse er omtrent 560 piloter, 200 av dem norske.

De oppsagte pilotene var ansatt i hovedvirksomheten, SAS Scandinavia, og derfor sier SAS at gjenansettelsesplikten ikke gjelder.

Nye jobber i selskapet utlyses gjennom SAS Connect og SAS Link, to nyetablerte datterselskaper.

Les også

Hadia Tajik møtte SAS-sjefen: – Har spurt om hvorfor de er i konflikt med nesten 500 av sine ansatte

Lurer på hva som har skjedd

I oktober gikk Tajik ut i VG og sa hun ville rydde opp. Hun varslet brev til sine ministerkolleger i Sverige og Danmark, og tok opp problematikken med SAS under et møte i november.

Siden har det vært helt stille, mener Skjæggerud.

SAS-pilotene i Parat Luftfart er en del av Parat, som igjen er et medlemsforbund i YS. Når YS uttaler seg står alle 230.000 medlemmer bak, opplyser organisasjonen.

Les også

SAS-piloter: 6 prosent sier de har tillit til ledelsen

– Det er et par måneder siden hun var på saken. Vi lurer på hva som har skjedd i mellomtiden. Vi vet at det ikke er bedring i situasjonen, med tanke på de prosessene som fortsatt pågår i SAS, sier Skjæggerud.

– Vi frykter nå at SAS kommer til å realisere det som ser ut til å være strategien. Vi mener det er veldig viktig at arbeidsministeren og regjeringen går fra ord til handling.

Oppfordrer til nordisk samarbeid

Skjæggerud viser til at SAS har store eiere i Sverige og Danmark, og at begge landene har sosialdemokratiske regjeringer, i likhet med Norge.

– De ledende partiene i Sverige og Danmark har tett samarbeid i SAMAK (Arbeiderbevegelsens nordiske samarbeidskomité), hvor også LO-ene i de nordiske landene sitter. Vi stiller spørsmål ved om de har gjort noe, sier han.

– SAMAK, Arbeiderbevegelsens nordiske samarbeidskomité er ikke mye verdt for ansatte i SAS og arbeidslivet for øvrig om regjeringene stilltiende tillater slike modeller.

– Vi krever at norske myndigheter skjærer igjennom og ikke tillater denne typen selskapsstrukturer. Det holder ikke å love å ta det opp med skandinaviske kolleger. Prat og fagre løfter gir ikke SAS-pilotene jobben tilbake.

– Det er nettopp i den type samarbeid, når de først har det, at vi må kunne forvente at de faktisk kan gripe inn, når den nordiske arbeidslivsmodellen er under angrep sånn som den er nå av SAS.

Tajik: Griper ikke direkte inn

Arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik (Ap) har fått forelagt kritikken fra YS, og svarer via sin kommunikasjonsavdeling at arbeidstagervernet skal styrkes.

– Regjeringen har en klar ambisjon om å gjøre det vanskeligere å organisere seg bort fra arbeidsgiveransvaret. Dette innebærer blant annet å styrke arbeidstagervernet i lovgivningen, og en oppfølging av Fougner-utvalgets forslag. Det arbeidet er vi i gang med.

Arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik.

– Vi utvikler ikke nye lovendringer for å gripe direkte inn i SAS-konflikten, men for å styrke arbeidstageres posisjon i situasjoner der arbeidsgiveransvaret pulveriseres, sier hun.

Internasjonaliseringen og fremveksten av store flernasjonale konserner gjør at regjeringen, i tillegg til å styrke nasjonal lovgivning, må løfte det nordiske og internasjonale samarbeidet på dette området, fremholder Tajik.

– Jeg har derfor satt disse temaene på dagsorden i forbindelse med at vi har overtatt formannskapet i Nordisk ministerråd i år.

Pressesjef John Eckhoff i SAS.

Pressesjef John Eckhoff i SAS har også fått oversendt Skjæggeruds uttalelser. Han understreker at pilotene nå er på vei tilbake i jobb.

– Endringene SAS gjennomfører, skjer i henhold til gjeldende lover og inngåtte skandinaviske kollektivavtaler. En rekke piloter som ble oppsagt under pandemien, kommer nå tilbake i jobb i SAS som følge av den femårige gjenansettelsesretten. I tillegg kan både cabin crew eller piloter selvsagt søke på jobb i datterselskapene dersom de ønsker det, skriver Eckhoff i en e-post.

Publisert: