Betydelig billigere kontantstøtte enn fryktet: – Ting så atskillig mørkere ut

Regjeringen trodde først kontantstøtten til bedriftene ville koste 50 milliarder kroner. Bildet ble imidlertid ikke like mørkt som fryktet, og hittil er bare 5,4 milliarder utbetalt.

I mars innførte regjeringen strenge smitteverntiltak. Siden har både samfunnet og økonomien smått begynt å vende tilbake til normalen.
 • Ine Brunborg
Publisert: Publisert:

Siden april har bedrifter kunnet søke om kompensasjon fra staten for å dekke de tapte inntektene coronapandemien har ført med seg.

Da ordningen ble innført trodde regjeringen at den ville koste til sammen 50 milliarder kroner, fordelt på 10–20 milliarder kroner i måneden for mars, april og mai.

Finansdepartementet har siden justert ned anslagene. Nå ventes det at ordningen vil koste 10–20 milliarder samlet for de tre månedene. For de neste månedene, det vil si for juni, juli og august, er anslaget på 5–10 milliarder.

Hittil er det imidlertid bare utbetalt omtrent 5,4 milliarder kroner til sammen.

– Åpenhet kan ha spilt en rolle

Dette skyldes trolig at aktiviteten i økonomien har tatt seg raskere opp en først fryktet, ifølge et brev fra finansminister Jan Tore Sanner til Stortinget.

– Stor grad av åpenhet om støttebeløp kan også ha spilt en rolle, skriver han i brevet.

Skatteetaten offentliggjør hvem som har mottatt tilskudd på sine nettsider, sammen med beregninger over omsetningsfallet og de faste kostnadene til hver enkelt bedrift.

– Åpenhet om støttetildelinger er viktig for ordningens legitimitet og etterlevelse, og bidrar trolig til å redusere misbruk av ordningen, skriver Sanner i brevet.

Samtidig antyder han at dette kan ha ført til færre søkere enn først antatt.

– Offentliggjøring av tilskuddsmottagere, sammen med innhenting av opplysninger fra Regnskapsregisteret og private rettssubjekter, kan ha ført til at noen foretak har valgt å ikke søke, fortsetter han.

Les også

Senterpartiet: – En form for kontantstøtte bør videreføres

Les også

Satset millioner, men får ikke kontantstøtte: – Rett og slett uanstendig

– Ting så atskillig mørkere ut

Også sjeføkonom i NHO, Øystein Dørum, peker på at det har gått bedre med økonomien enn først fryktet. I tillegg peker han på en mer umiddelbar årsak for å forklare forskjellen på anslaget og utbetalingene:

– Det første åpenbare svaret er at søknadsfristen ikke har gått ut. Oversikten over de siste månedene er neppe endelige tall – tallene blir større, sier Dørum.

– Det andre er, og det kjenner jeg igjen i våre makroanslag, at ting så atskillig mørkere ut da ordningen ble lansert i april, enn slik virkeligheten ble, fortsetter han.

Det viktigste var at man fikk kontroll på smitten, mener Dørum:

– Og som en konsekvens ble Norge åpnet opp, og omsetningen tok seg opp igjen. Og det som skjedde i Norge skjedde også i land rundt oss, hos viktige handelspartnere i Europa.

Les også

Har sendt 3.000 krav om tilbakebetaling av kontantstøtte

Øystein Dørum peker på kombinasjonen av økonomisk innhenting, offentlige stimulanstiltak,

– Finansministeren har fra før trukket frem åpenheten og offentliggjøringen av støttebeløpene som en mulig grunn for at noen har unnlatt å søke. Hvor stor rolle kan dette ha spilt?

– Det vet jeg ikke kvantitativt, men her er det to dimensjoner. Det ene er at det i det øyeblikk du har søkt, så har du fortalt kundene og investorene dine at du har hatt en omsetningssvikt på mer enn 30 prosent, sier Dørum.

– Jeg tror ikke det stigmaet er veldig sterkt, men noen kan kanskje ha kjent på det, at de ikke ønsker å få elendigheten sin, selv om det ikke er selvpåført, på utstilling, sier økonomen.

Les også

Betaler tilbake kontantstøtte: – For vår del en moralsk greie

Les også

Subaru fikk 766.306 i kontantstøtte selv om omsetningen økte med 19,5 mill.

– Ikke overrasket

Medlemsorganisasjonen for små- og mellomstore bedrifter, SMB Norge, trekker frem at ikke alle har fått tilgang på krisepakken fra regjeringen.

– Vi er nok ikke overrasket over at man ikke har brukt alle pengene, sier kommunikasjonssjef Joachim Dagenborg.

– Vi gjorde en undersøkelse i starten av august, som viser at halvparten av våre medlemsbedrifter ikke har kunnet benytte seg av krisepakkene. Noe av forklaringen er at mange av våre medlemsbedrifter er veldig små, og vi ser at det spesielt enkeltmannsforetakene som har opplevd det vanskelig å få tilgang til disse midlene, fortsetter han.

Også han tror åpenheten rundt støttetildelingene kan ha spilt en rolle.

– Jeg tror det er mange som har opplevd det som ubehagelig. Men det har samtidig vært et sterkt behov for at denne ordningen ikke skal kunne utnyttes. Vi har forståelse for at man måtte ha dette redskapet.

– Man ser jo for eksempel at mange lokalaviser har gjort et stort poeng ut av hvilke bedrifter som har fått støtte. En ting er om man er en bedrift i Oslo, der man er en av mange, men om man går lenger ut til distriktene, så er det veldig mye mer synlig for deg og din bedrift, fortsetter han.

Les også

Ekspert om kontantstøtten: – Ganske umulig oppgave å avgjøre om omsetningsfall skyldes virus

– Skeiv byrdefordeling

Både Øystein Dørum i NHO og Joachim Dagenborg i SMB sier at kontantstøtteordningen til en viss grad har oppfylt sitt formål. Begge fastholder samtidig at krisen fremdeles ikke er over for mange bedrifter.

– Det viktigste næringspolitiske virkemiddelet nå er smittevern. Næringslivet tåler ikke en ny nedstengning. Det ville vært fryktelig dramatisk, sier Dagenborg i SMB.

Også NHOs sjeføkonom trekker frem betydningen av å holde kontroll på smitten.

– Smittetallene blusser opp, og liberaliseringen man så for seg over sommeren har uteblitt. Noen steder strammer man til, for eksempel ved skjenkestopp etter midnatt, sier Øystein Dørum, og fortsetter:

– Det betyr at kampen mot viruset ikke er vunnet, den kampen på kjempes, men byrdefordelingen i kampen er skeiv. Den treffer noen næringer mye hardere enn andre. Her hjemme gjelder det hotell, reiseliv og luftfart, men det betyr at det ikke er bedrifter som er truffet andre steder også.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Coronaviruset
 2. Coronaviruset
 3. Øystein Dørum
 4. SMB Norge

Flere artikler

 1. Regjeringen forlenger kompensasjonsordningen med fire måneder

 2. Antall NHO-bedrifter med halvert omsetning øker

 3. Betalt innhold

  Tilbake i full klipp uten statsstøtte. Næringslivets behov for koronastøtte langt lavere enn ventet.

 4. Betalt innhold

  Hun får ikke åpne butikken, men får ikke hjelp før i mars: – Det er nesten ikke til å tro

 5. Kontantstøtten ble etablert i rekordfart i vår. Nå skrotes ordningen, og arbeidet starter på nytt.