Lansering av Norsk olje- og gassarkiv

16. september kommer kulturminister Thorhild Widvey til Sandnes for å lansere Norsk olje- og gassarkiv.

Norsk olje- og gassarkiv er etablert av Arkivverket som et treårig pilotprosjekt. Målet er å sikre de mest sentrale arkivene fra denne samfunnssektoren for fremtiden, både med tanke på forskning, kulturformidling og operativ bruk. At denne type arkiv bevares og tilgjengeliggjøres, er avgjørende for storsamfunnets mulighet for å studere den innvirkning næringen har hatt og har på samfunnsutviklingen, skriver Riksarkivet i en pressemelding.

Les hele saken med abonnement