Christen Sveaas i nekrolog: Wilhelm Wilhelmsen tok sitt eget liv

I en nekrolog publisert i Aftenposten skriver finansmannen Christen Sveaas at skipsreder Wilhelm Wilhelmsen begikk selvmord.

Cornelius Poppe / SCANPIX
Publisert:,

Investor Christen Sveaas var en nær venn av avdøde Wilhelm Wilhelmsen. Skipsrederen gikk bort 22. februar og ble 82 år gammel.

I en nekrolog i Aftenposten forfattet av Sveeas går det frem at Wilhelmsen begikk selvmord.

«Skipsreder Wilhelm Wilhelmsen gikk plutselig bort 22. februar. Han tok sitt eget liv», skriver Sveaas.

Nekrologen skal ifølge Aftenposten være skrevet i forståelse med Wilhelmsens nærmeste familie.

Sveaas og Wilhelmsen traff hverandre for 20 år siden og utviklet et nært vennskap.

«Wilhelm var varm, omtenksom, beskjeden og nøysom, og han gjorde forretningene med grundighet, langsiktighet, redelighet og integritet», skriver Sveaas.

Les også

Skipsreder Wilhelm Wilhelmsen er død 82 år gammel

Familiebedrift

Wilhelmsen var fjerdegenerasjons eier av familiebedriften. Wilhelmsen-gruppen ble stiftet i Tønsberg i 1861 av hans tippoldefar.

Han var del av bedriften fra ung alder av og ble styreleder i Wilhelmsen-gruppen i 1992.

Med unntak av en kort periode som administrerende direktør har han vært styreleder helt fram til 2010. Han var aktiv i selskapet frem til dagen han døde, skrev selskapet i en pressemelding etter bortgangen.

Wilhelm Wilhelmsen var sentral i utviklingen av konsernet til en av verdens største maritime grupper med nesten 15.000 ansatte i mer enn 70 land, skriver rederiet i pressemeldingen.

Internt opprør

Tidligere i februar ble det kjent at det er intern uenighet i selskapet om styrings- og eierstruktur.

Avdøde Wilhelm Wilhelmsen, og hans sønn Thomas Wilhelmsen hadde sammen den ene aksjen med stemmerett i familieselskapet Tallyman. Det er de tre andre familiegrenene som ønsker endringer i selskapet.

Styremedlem Cathrine Løvenskiold Wilhemsen trakk seg fra styret i Wilh. Wilhelmsen Holding, 10. februar, for å «sikre åpenhet og god selskapsstyring under prosessen».

Tallyman kontrollerer Wilh. Wilhelmsen-gruppen ved at selskapet sitter på majoriteten av A-aksjene i det børsnoterte hovedselskapet Wilh. Wilhelmsen Holding.

Wilhelmsen etterlot seg kona Ninni, tre barn og åtte barnebarn.

Trenger du noen å snakke med? Mental Helse kan nås på 116 123. Kirkens SOS kan nås på 22 40 00 40. Røde Kors kan nås på 800 33 321.

Samme telefonnummer går til Kors på halsen, Røde Kors’ nettside for deg under 18 år. Rådet for psykisk helse har laget denne oversikten over hjelpetelefoner og nettsteder.

Les også

– En av de mest sentrale bidragsyterne i norsk maritim næring