Statsråden bekrefter: Brudd i pensjonsforhandlingene

Dagens forhandlinger om offentlig tjenestepensjon for ansatte med særaldersgrense i det offentlige, har brutt sammen.

  • Andreas Løf
  • Bjørn Haugan
  • Trond Solberg (foto)
Publisert:

Det bekrefter Arbeids- og sosialdepartementet i en pressemelding.

– Jeg beklager at arbeidstakerne ikke aksepterte vårt forslag til nye pensjonsregler for personer med særaldersgrense, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i pressemeldingen.

Forhandlingene dreide seg om hvordan over 200.000 arbeidstakere som har særaldersgrense kan få bedre pensjon, selv om de har kortere opptjeningstid. Men partene ble ikke enige om noen løsning.

Røe Isaksen mener statens tilbud ville sikret alle grupper av offentlig ansatte muligheten til å oppnå et godt livsvarig pensjonsnivå i mange år fremover.

– Vi tilbød et særskilt særalderspåslag som ville økt det livsvarige pensjonsnivået for alle med særaldersgrense, og fleksibel pensjon fra 62 år for de med aldersgrense 65 år, sier Røe Isaksen.

Uten enighet videreføres gjeldende regler.

Til VG sier Røe Isaksen at de som har særaldersgrenser rammes av forhandlingsbruddet.

– De blir stående på et pensjonssystem som vil gi dem et dårligere resultat i fremtiden enn det tilbudet staten la frem i dag.

BEKLAGER BRUDD: Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

Trond Solberg, VG

– For dårlig

Det er utilsiktede virkninger av pensjonsforliket i 2011 og revideringen i 2018, som det er blitt forhandlet om. Forliket innebar levealdersjusteringer som gjør at folk må stå lenger i jobb for å få samme pensjon.

Det dreier seg om ansatte i disse gruppene i særaldersgrensegruppene født etter 1963, som partene ikke har greid å finne noen god løsning for.

I en pressemelding bekrefter LO, Unio og YS at de trekker seg fra forhandlingene.

Første nestleder Peggy Hessen Følsvik i LO sier tilbudet fra regjeringen ikke var godt nok.

– Tilbudet fra regjeringen er rett og slett for dårlig og avvikler i praksis særaldersgrensene over tid. Regjeringen setter pensjonen til over to hundre tusen arbeidstakere i spill. Det kan vi ikke være med på, sier hun.

Formelt er pensjonsalderen i Staten nå 70 år.

– Tilbudet som kom var så dårlig og så langt unna det vi ønsket oss. Det er særs skuffende at vi ikke kom i mål med et positivt resultat, sier Sigve Bolstad, leder i Politiets Fellesforbund.

– Mange av yrkene med særaldersgrenser er også særdeles viktige yrker i samfunnet. Det er viktig at de er attraktive, også for å holde på folk. Jeg er skuffet over at dette ikke verdsettes, sier han videre.

Politiet er blant yrkesgruppene som har særaldersgrense på 60 år. Forbundet har 17.500 medlemmer.

VG kommer tilbake med mer.

Les også

Onsdag kan 200.000 få bedre pensjon

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Pensjon
  2. VG
  3. Torbjørn Røe Isaksen

Flere artikler