Barnehagemilliardær vurderer å flytte til norsk «skatteparadis» for å spare formuesskatt

Barnehagemilliardær vurderer å bosette seg i det nye «skatteparadiset» i Vesterålen. – Jeg ville spart millionbeløp, sier han.

Kristian Adolfsen vurderer å flytte fra Oslo til Bø i Vesterålen for å spare millionbeløp i formuesskatt.
Publisert:

Uttalelsen kommer etter at det torsdag ble klart at Bø kommune mer enn halverer formuesskatten for sine innbyggere.

– Det ser jeg på som en flott måte for kommunen å tiltrekke seg kapitalsterke folk på, sier Adolfsen.

Oslo-bosatte Adolfsen, som er fra Andenes i Vesterålen, har sammen med sin bror Roger bygget seg opp en milliardformue på blant annet barnehager, asylmottak, hotelldrift og eldreomsorg.

– Sparer millionbeløp

Bø kommune innfører fra 1. januar 2021 et kraftig kutt i den lokale formuesskatten. Fra det nasjonale nivået på 0,85 prosent reduserer kommunen satsen på formuesskatten til totalt 0,35 prosent.

– Jeg har ikke finregnet på hvor mye jeg vil spare i formuesskatt, men det dreier seg om et millionbeløp, sier han.

I fjor hadde Kristian Adolfsen en ligningsformue på 279 millioner kroner. Kapital tallfester nettoformuen hans til 2,8 milliarder.

Ikke bestemt seg

– Å kunne vokse virksomheten videre derfra er interessant. Jeg har voksne barn og står dermed friere til å kunne flytte på meg. Jeg er fra Vesterålen, så det er ikke unaturlig å søke hjemover, sier Adolfsen.

Han er imidlertid klar på at han ikke har bestemt seg.

– Det er flere forhold som må vurderes og avklares før jeg kan ta en endelig beslutning. I løpet av 2020 vil jeg ha bestemt meg, sier han.

– Jeg tar i så fall med meg investeringsselskapet mitt, og så får vi se om det blir aktuelt å flytte flere selskaper til Bø.

Hans heleide investeringsselskap Klevenstern hadde i 2018 et resultat før skatt på 53,9 millioner kroner.

Adolfsen-brødrenes Pioneer selger barnehageeiendommer for nesten tre mrd.

– Betaler millioner i skatt

Adolfsen avviser at han unngår å bidra til fellesskapet gjennom en eventuell flytting.

– Vi har flere tusen ansatte og betaler millioner i skatt både privat og gjennom bedriftsbeskatning. Man kan ikke si vi ikke bidrar til fellesskapet. Hensikten min er motsatt og vil bidra til ny forretningsvirksomhet.

Bø-ordfører Sture Pedersen (H) sier næringslivsaktører som flytter til kommunen i lys av skattekuttet ikke burde kritiseres.

– Vi må tørre å heie på dem som tjener penger. Å redusere formuesskatten er én av mulighetene vi har for å skape næringsutvikling i Bø kommune. Nå må kommunen og næringslivet vise at skattelette har effekt for lokal verdiskaping, sier han.

Sture Pedersen (H), ordfører i Bø kommune.

– Hvis vi legger til rette for at bedriftseiere slipper å tømme selskapene for å betale formuesskatt, så vil de reinvestere beløpene de sparer. Det har jeg tillit til at næringslivet gjør, sier Pedersen.

– Utlendinger får konkurransefortrinn

Adolfsen er svært kritisk til formuesskatten.

– Formuesskatten er en idiotisk skatt. I dag må man ta utbytte fra selskapet for å betjene formuesskatten. Da tar man penger fra selskapet som kunne gått til å skape vekst og arbeidsplasser, sier han.

Han viser til at mange norske selskaper konkurrerer med utenlandske aktører.

– Da blir det en konkurransevridning. Utenlandske eiere får konkurransefortrinn ved at de slipper å bekymre seg om formuesskatten, sier Adolfsen.

Han ser helst at firmaskatten økes mot en avskaffing av formuesskatten.

– Da hadde det blitt likt for både norske og utenlandske eiere. I dag risikerer aksjonærer i et selskap som går med store underskudd at de må ta ut utbytte for å betale formuesskatt. Selskapet er kanskje dermed ikke engang i posisjon til å betale ut utbytte, og da risikerer noen å sitte med en stor skatteregning privat som de ikke kan betale, sier Adolfsen.

– Det er mye mer rettferdig at selskapet betaler skatt når det går med overskudd, så slipper man å betale skatt når man taper penger og ikke kan ta ut utbytte fra selskapet. Det er også med på å trygge arbeidsplassene.

Professor: Kan komme konsekvenser

Skatteretts-professor Ole Gjems-Onstad ved BI får assosiasjoner til skattekonkurranse, som han minner om at Norge tidligere har hatt noe av.

– Men i senere tid har kommunene lagt seg på det maksimale skattenivået. Og man vil jo tro at dette kan få konsekvenser for bevilgninger til kommunene fra sentralt hold, sier Gjems-Onstad.

Han kaller utspillet fra Bø-ordføreren uvanlig, og sier det er vanskelig å tro at sentrale myndigheter ikke vil ha en eller annen reaksjon på det.

– Hvis man for eksempel går mot et regjeringsskifte i 2021, så er det vanskelig å se for seg at det vil være levedyktig med den type skattekonkurranse mellom kommunene. Til syvende og sist er det et politisk spørsmål, sier han.

Les også

Nordlandskommune med radikalt skattegrep: Kutter kraftig i formuesskatten

Les også

Vil tette hull som kan gi mye lavere formuesskatt

Les på E24+

Slik sender rikingene kommunene til paradis – eller Robek

Publisert: