Staten med låneordning for pakkereiseselskapene for å sikre refusjon av nordmenns avbestilte ferier

Regjeringen legger frem forslag som skal sikre nordmenn tilbakebetaling for ferien bestilt for vår- og sommersesongen. Men ikke alle får sine avlyste ferieplaner kompensert.

Publisert:

saken oppdateres.

I forslaget til revidert nasjonalbudsjett blir det klart at staten vil gi statlige subsidierte lån til pakkereisearrangørenes refusjon av pakkereiser som skulle startet mellom 14. mars og 14. juni, men som har blitt avlyst som følge av coronaviruset.

Rammen på lånegarantien vil være på to milliarder kroner, og skal administreres av Innovasjon Norge. Man har foreslått en tapsavsetning på én milliard kroner.

Pakkereiseselskapene kan søke om lån på inntil 80 prosent av sine lovpålagte refusjoner, opplyser Nærings- og fiskeridepartementet tirsdag formiddag.

– Det lånetilbudet vi nå tilbyr er det rimeligste av lån som er mulig innenfor statsstøttereglene, og vi jobber nå med å få det godkjent i ESA. De gunstige vilkårene i denne ordningen vil gjøre den aktuell for mange pakkereisearrangører, sier næringsminister Iselin Nybø i en melding.

Gjelder ikke for alle som har bestilt ferie

For nordmenn som har brukt milliarder av kroner på reiser, er det ikke alle som får pengene sine tilbake. Ordningen gjelder for eksempel ikke reiser eller hotellovernattinger som er bestilt direkte med tilbyder.

Heller ikke pakkereisearrangører som har vært i økonomiske vanskeligheter per 31. desember 2019, kvalifiserer for lånegarantien.

Hvert enkelt lån vil ha en løpetid på seks år, med en rente på 1,79 prosent for hele perioden. Det vil også være et risikopåslag avhengig av selskapets størrelse, der små og mellomstore bedrifter vil ha en rente på 2,04–1,79 prosent, og større bedrifter vil ha en rente på 2,29 og 3,79 prosent.

Ønsket seg mer enn lån

Store pakkereiseselskaper E24 har snakket med i forkant av revidert nasjonalbudsjett, som Ving og Berg Hansen, uttalte at man ønsket seg mer enn bare lån, men også en form direkte støtte eller kompensasjon.

Leder for Virke Reise, Astrid Bergmål, sier at «den store frykten er man bare får lån», og håper det meste av pakken vil være tilskudd. Det kan se ut som den frykten har blitt virkelighet.

Virke mente at en potensiell lånegaranti burde være et solidarisk lån som for eksempel kan betales tilbake ved at man legger et form for gebyr på fremtidige reiser.

Publisert:
Gå til e24.no