Økokrim: To tiltalt for grov korrupsjon

En arkitekt og en byggesaksleder i tidligere Tjøme kommune er tiltalt for grov korrupsjon.

Publisert:

«Ifølge tiltalen skal arkitekten ha utført tjenester til en samlet verdi av ca. 50.000 kroner, som har kommet den kommunale byggesakslederen til gode», skriver Økokrim i en melding.

Økokrim skriver at byggesakslederen i kraft av sin stilling i kommunen hadde ansvar for behandling av byggesøknader fra selskapet arkitekten jobbet for.

– Korrupsjon i offentlig sektor er særdeles viktig å bekjempe. Miljøkriminalitet er ofte drevet av økonomisk profitt, sier førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland, leder for Miljøkrimavdelingen i Økokrim.

I tillegg til korrupsjonstiltalene, er ytterligere én byggesaksleder i daværende Tjøme kommune ilagt forelegg på 15.000 kroner for grovt å ha brutt tjenesteplikten. Denne byggesakslederen skal ha avgjort byggesøknader for strandsonen i strid med plan- og bygningsloven.

– Sakskomplekset har vært omfattende og gjelder ulovlige byggevedtak i strandsonen. Ulovlig bygging i strandsonen fører til uopprettelige inngrep i naturen og begrenser allmennhetens tilgang til ferdsel langs kysten. Det påvirker også naturmangfoldet, sier Høviskeland.

Sør-Øst politidistrikt startet etterforskning av sakene i 2017. Økokrim overtok etterforskningen i oktober 2018.

Førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland, leder for Miljøkrimavdelingen i Økokrim.
Publisert:

Her kan du lese mer om