Flere eiendomsmeglerkontorer har fått kontantstøtte

Boligmarkedet har til fleres overraskelse holdt seg relativt stabilt i coronakrisen. Men for flere meglerkontor ble det tøffe tak i mars – spesielt i luksussegmentet.

Eiendomsmegler og styreleder Christoffer Askjer i Sem&Johnsen-eide Frogner Eiendomsmegling. Luksusmeglerkontoret topper listen over eiendomsmeglerkontorer som har fått statlig støtte etter at coronaviruset bremset boligmarkedet i mars.
Publisert:

Boligmarked bråbremset i midten av mars, da strenge smittevernstiltak ble innført i hele landet. Men etter et prisfall på 1,4 prosent og 14,6 prosent færre boliger til salgs sammenlignet med mars 2019, tok boligmarkedet seg opp igjen i april.

Norges Bank tror boligprisene vil falle 1,8 prosent i 2020, for så å ta seg opp igjen.

Tross optimisme hos aktørene i bransjen, har enkelte eiendomsmeglerkontorer søkt om og mottatt støtte gjennom statens kompensasjonsordning for næringslivet. Spesielt luksusmarkedet og nyboligmarkedet ble vanskelig i mars.

Lavere aktivitet i luksusmarkedet

– Det var ingen aktivitet. Ingen ville ha oss på befaring, og ingen ville på visning, sier eiendomsmegler og styreleder Christoffer Askjer i Sem & Johnsens meglerkontor Frogner Eiendomsmegling.

Kontoret på Frogner megler hovedsakelig eksklusive eiendommer i Oslo og Bærum, og fikk tildelt 167.000 kroner i mars etter et omsetningsfall på 2,6 millioner kroner sammenlignet med mars 2019.

Les også

Overraskende oppgang i boligprisene

Askjer påpeker at kjøperne som er i markedet for å kjøpe eiendommer til 15 millioner kroner og oppover, gjerne i større grad handler med oppsparte midler enn med lån. Dermed kan også økonomisk usikkerhet, børsuro og lave oljepriser føre til at flere i dette markedet blir sittende på gjerdet i krisetider.

– Etterspørselen etter dyre boliger falt med 15 prosent forrige måned. Selv om tilbudet også har falt, tror vi ikke det faller like mye som etterspørselen. Vi regner med lavere aktivitet fremover, sier Askjer.

Aktiviteten har likevel tatt seg opp siden mars. Meglerkontoret permitterte nesten alle ansatte da krisen satt inn, men nå er flere på vei tilbake i jobb. Askjer forteller at de ikke regner med å måtte søke kontantstøtte for april.

– Vi opplever ingen dramatikk utenom den bråbremsen vi fikk i mars. Vi tror det vil bli gradvis bedre etter august, sier Askjer.

Gjennomsnittsprisen ned fra 8,5 til 6,5 millioner

Også luksusmeglerkontoret Privatmegleren Aveny merket bremsen i markedet i mars. Kontoret fikk utdelt 65.000 kroner etter et omsetningsfall på to millioner kroner fra mars 2019.

– Omsetningen var ned rundt 50 prosent i mars, og vi fikk mellom 40 og 50 prosent færre oppdrag inn, sier eiendomsmegler og daglig leder Øyvind Meaas i Privatmegleren Aveny.

Mange av de permitterte ansatte er på vei tilbake til jobb nå, men han merker seg at det er de billigere boligene det er trykk på nå.

Les på E24+

Fekk inn frisk whisky-kapital midt i koronakrisa, alle tilbake på jobb

– Gjennomsnittsprisene våre har gått ned fra 8,5 millioner til rundt 6,5 millioner. De som skal selge og skal ha mellomfinansiering er usikre på hva egen bolig er verdt, det skaper usikkerhet som gjør at det stopper litt opp i de høyere prisklassene, sier Meaas.

Heller ikke Meaas tror det blir aktuelt å søke støtte for april.

– Når renten settes ned og ting roer seg litt ned, tror jeg markedet vil være i god balanse. April har vært en god måned for oss, sier han.

Tror nyboligmarkedet skal opp igjen

For nye boliger har omsetningstakten falt sterkere enn i bruktmarkedet. Noe av forklaringen kan være at folk ikke vil kjøpe bolig de må vente lenge med å flytte inn i når markedet og økonomien er usikker.

Etter 12. mars falt nyboligsalget 44 prosent i Norge, og 73 prosent i Oslo, ifølge en rapport fra Econ.

Det ble merkbart for eiendomsmegler og eier Mikkel Røisland i Røisland & co. Selskapet står blant annet for salget av store deler av de nye boligene i Bjørvika.

– Vi er nede i 20 prosent av den omsetningen vi vanligvis har. Et stort salgsprosjekt er også utsatt, sier Røisland.

Selskapet har måttet permittere omtrent halvparten av de ansatte, men flere er nå delvis tilbake. Ledelsen har også valgt å kutte egne lønninger. Røisland & co fikk tildelt 95.000 kroner gjennom kontantstøtteordningen – men det blir ikke aktuelt å søke støtte for april.

Les på E24+

Ukens Investtech: Tre sterke aksjer for risikovillige investorer

Røisland ser lyst på fremtiden til nyboligmarkedet. Han peker på fallende ledighet og nullrente som svært positive faktorer.

– De to-tre siste årene er det lagt ut under halvparten så mange nyboliger som i 2015 og 2016. Vi har derfor lenge sagt at presset i markedet vil øke fra høsten 2020. Nå har det nesten ikke kommet ut noen nyboliger det siste halve året, så vi er trygge på at markedet blir godt bare vi kommer oss tilbake til hverdagen og folk kommer tilbake i jobb, sier Røisland.

Aktiv Kløfta, som også heter Romerike Eiendomsmegling, er også blant eiendomsmeglerne som har fått mest støtte. De har fått tildelt 124.175 kroner.

De har ikke besvart E24s henvendelser.

Publisert: