FINANSKRISEN PRESSER KONKURRANSEPOLITIKKEN: På vakt mot fusjonsbølge

Finanskrisen utfordrer konkurransepolitikken i en rekke land. Det er viktigere enn noen gang å stå fast på konkurranseloven, sier konkurranse- direktøren.

Publisert:

Utbredt bruk av statsstøtte for å stimulere økonomien og en mulig fusjonsbølge i næringslivet gjør at konkurransepolitikken kommer under press.

- Vi ser det allerede i flere land. Foreløpig er situasjonen ikke truende i Norge, men vi er på vakt, sier Knut Eggum Johansen.

- Har finanskrisen brakt det frie markedet i miskreditt?

- Det er ikke markedet som har skylden for finanskrisen, men vår manglende evne til å regulere markedet. Vi har hatt for dårlig regulering av finansinstitusjonene både i USA og Europa. Konkurransepolitikken skal sikre ulovlig misbruk og dannelse av karteller i markedet. Vi har jo ikke frie markeder. Vi har en rekke reguleringer for å ivareta hensyn som miljø, arbeidsmiljø, sosiale hensyn, pensjon, skatt osv.

Passer på staten

Statsfinansierte redningspakker har skapt debatt om EUs forbud mot konkurranseskadelig statsstøtte. Eggum Johansen er foreløpig ikke bekymret for de norske redningspakkene, men han er opptatt av at Konkurransetilsynet skal være på "alerten" i tiden fremover. Han vil holde målet om sunn konkurranse høyt i en tid da vi kan få flere oppkjøp og samling i større enheter, og når bruken av statsstøtte øker.

- Vi må ikke lempe på konkurransereglene i en slik situasjon. Det er en generell bekymring for at det skal etableres svært dominerende markedsaktører. Det er ikke utenkelig at konkurransemyndigheter verden over vil oppleve et press mot en mer lempelig konkurransepolitikk for å hindre at bedrifter går overende, med de konsekvenser dette medfører for kunder, konsumenter og arbeidsplasser.

Feilslått politikk

Knut Eggum Johansen viser til det han mener var en feilslått politikk under den forrige store nedgangsperioden i Norge, i 1930-årene.

- Myndighetene tok initiativ til at bransjer med økonomiske problemer skulle samarbeide tett. Problemet med å løse en kortsiktig krise med å tillate fusjoner som ellers ikke ville ha blitt tillatt, eller tillate konkurransebegrensede samarbeid, er at dette gir langsiktige konsekvenser som er svært negative. Når krisen er over vil vi sitte igjen med en konsentrert næringsstruktur som det kan ta mange tiår å rette opp igjen.

Flere nyheter på E24.no

Publisert:

Her kan du lese mer om