Ingen politikere ville hjelpe til

Lokalpolitiker Hilde Thorkildsen (Ap) i Nittedal nektet å se Hans Norum gå til grunne i urettferdigheten. Hun gikk fra politiker til politiker for å få hjelp. Ingen hadde hjelp å tilby.

Hilde Thorkildsen (Ap) har sittet på toppen av politikken, her som politisk rådgiver for daværende arbeidsminister Jørgen Kosmo i 2001.

Morten Rakke
  • SIRI GEDDE-DAHL
Publisert:,

Søndag skrev Aftenposten om Hans Norum (58) i Råde. Urettmessig skal han ha blitt skjønnslignet i en slik grad at han ble slått konkurs og fikk ødelagt sin helse. Ligningsetaten har vist liten vilje til å rydde opp i det som kan være grove feil fra en del år tilbake.
Hilde Thorkildsen er leder av Nittedal Ap, varaordfører i kommunen og tidligere politisk rådgiver for statsråd Jørgen Kosmo i Arbeids- og administrasjonsdepartementet. Til daglig jobber hun nå i trygde- og velferdsetaten Nav. Hun har de siste årene vært en av Hans Norums viktigste støttespillere, og har brukt mye tid på å forsøke å hjelpe ham. Det var Thorkildsen som til slutt gikk til Aftenposten med Hans Norums sak.

Møttes i drosje.

I 2000, mens hun ennå var politisk rådgiver for Kosmo, møtte hun Hans Norum første gang. Hun tok drosje med drosjesjåfør Hans Norum. Da han hørte at hun var politiker, hadde han mye på hjertet.
- Han var opprørt over politikere som ikke evnet å se hvordan systemet håndterte "vanlige folk". Jeg fikk hele historien, og har etter det forsøkt å hjelpe Hans. Både med selve saken, gjennom å hjelpe til med råd og støtte, men ikke minst med å forsøke å få saken belyst hos sentrale politiske myndigheter, forteller Thorkildsen, og fortsetter:
- Vi har sendt saken til stortingsrepresentanter i flere partier, og vi har kontaktet politisk ledelse i to forskjellige regjeringer. Svaret har vært en kombinasjon av øredøvende taushet og at politikere ikke kan gå inn i enkeltsaker. Men det er jo enkeltsakene som viser hvordan systemet feiler!

Innrømmer ikke feil.

Hilde Thorkildsen forteller om en mann som gjennom åtte år har strevd hardt for å mestre livet sitt. En mann som ønsker å jobbe og bidra i samfunnet, men som er spilt ut over sidelinjen av et system som ikke viser vilje til å håndtere feil.
- Ingen har vært villige til å lytte, sette seg inn i saken og derigjennom hjelpe Hans. Jeg tenker at Hans tross alt har mange gode hjelpere, men hva med dem som ikke har dette nettverket, spør varaordføreren i Nittedal.

Skatteyters rettssikkerhet var veldig svak da Hans Norums sak ble behandlet, mener tidligere medlem av overligningsnemnda i Råde, Ketil Koppang (H).

Han satt i overligningsnemnda fra 1997 til 2001, og var ved minst én anledning med på å behandle Hans Norums klagesak. Koppang mener at nemndsmedlemmene den gang ikke hadde en sjanse til å sette seg skikkelig inn i sakene, og at ligningskontoret selv hadde altfor stor innflytelse på utfallet av klagesakene.
- Først dagen før møter i overligningsnemnda som skulle begynne neste dag kl. 9, fikk vi sakspapirene. Det var en 10 cm tykk konvolutt, noen ganger to slike konvolutter, med 12 til 18 saker. Jeg drev som bonde den gangen og tok inn posten om kvelden. Jeg følte meg ikke kompetent til å gå inn i disse sakene, forteller Koppang.
Han fikk protokollert at papirene måtte komme minst fem virkedager før møtet. Likeledes fikk han protokollert at ligningssjefen, som var sekretær for ligningsnemnd og overligningsnemnd, ikke skulle argumentere for sakene sine, men forlate møtet når han hadde lagt dem frem.

Argumenterte mot.

- Ligningssjefen gikk inn i debatten og manipulerte nemnda, hevder Koppang. Rutinene ble senere endret i Råde.
Koppang husker at Hans Norums sak ble behandlet. Papirene kom dagen før, og ligningssjefen satt ifølge Koppang og argumenterte hardt mot Norums klage.
- Han satt og viftet med et papir og sa at dette var dokumentfalsk. Så vidt jeg vet ble det aldri politianmeldt. Det var utidig.

Systemet er endret.

Skatt Øst-ledelsen vil ikke kommentere hva de mener om rettssikkerheten i en klagehandling, men fastslår at systemet i dag er endret. Ligningsnemnd og overligningsnemnd for hvert ligningskontor er avviklet. Ligningskontorene har nå adgang til selv å endre ligningen etter klage. Ligningsnemndene er erstattet av en sentral klagenemnd pr. region, i dette tilfelle Skatt Øst. Fylkestingene oppnevner representanter til klagenemndene, og to tredjedeler av dem skal være folk med kompetanse innen skatt, avgift, regnskap og økonomi.
- Tidligere besto nemndene ofte av lokalpolitiker, og enkelte ganger hadde de ikke kompetanse på skatt, avgift og ligning når de tiltrådte. Dette var en konsekvens av selve systemet som Stortinget hadde valgt. Rutinene for saksforberedelse varierte mellom kommunene, sier seksjonssjef Monica Sivertsen i Skatt Øst.

Hele historien til Hans Norum kan du også lese her.

Les flere nyheter på E24.

mail
E24

Start dagen med

Morgengryn Logo

Hold deg oppdatert på de viktigste nyhetene, de siste nøkkeltallene, og dagens kalender. Tilbudet er gratis.

Flere artikler

  1. Krever svar fra finansministeren

  2. Skjønnslignet til trygd og uførhet

  3. Krever ekstra betalt for å komme tidsnok

  4. Annonsørinnhold

  5. Spår flere års nedtur

  6. Fred. Olsen utfordrer Stoltenberg