Icelandair brøt lånevilkårene – forhandler med obligasjonseierne

Icelandair kom i brudd med lånevilkårene sine i tredje kvartal. Nå får flyselskapet hjelp av DNB Markets i forhandlingene om å få en utsettelse på nedbetalingen.

I ØKONOMISK KRISE: Icelandair presses av økt konkurranse og dyrere drivstoff. Nå melder selskapet at de må forhandle med sine kreditorer etter at de ikke klarte lånekravene.
Publisert:

Icelandair har tirsdag sluppet regnskapstallene for tredje kvartal.

Der kommer det frem at flyselskapet ikke har klart å betale tilstrekkelig ned på obligasjonsgjelden sin, og har brutt lånevilkårene.

Som E24 har omtalt tidligere, har selskapet advart om at dette kunne skje.

Nyheten kommer i en periode hvor hele flybransjen merker presset fra en beintøff konkurranse og økende drivstoffpriser.

Selskapet sier de er i dialog med obligasjonseierne om en midlertidig utsettelse og har hyret inn DNB Markets som rådgiver, ifølge en børsmelding.

– Selskapet har hatt en konstruktiv dialog med obligasjonseierne om en langsiktig løsning, og har bedt om at obligasjonseierne stemmer for et midlertidig fritak fra bruddet på lånevilkårene til utgangen av november 2018 for å få mer tid til å diskutere en langsiktig løsning, skriver selskapet i en uttalelse.

Resultatfall

Regnskapet til Icelandair viser at netto rentebærende gjeld ved utgangen av september beløp seg til 222,2 millioner dollar, mens kontant- og likviditetsbeholdningen var på 184 millioner dollar.

Selskapets omsetning økte to prosent til 545,2 millioner dollar i kvartalet, mot samme periode i fjor, og resultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) falt 41 millioner dollar til 115 millioner dollar i perioden.

Flyselskapet står igjen med 62 millioner dollar på bunnlinjen for kvartalet, tilsvarende 518 millioner norske kroner.

Selskapet anslår nå et brutto driftsresultat (EBITDA) på 80 til 90 millioner dollar for 2018.

– Vår oppgave er klar: Å forbedre selskapets resultater året rundt. Det er mange muligheter tilgjengelig, både på inntekts- og utgiftssiden. Vi er trygge på at tiltakene som allerede har blitt tatt, og videre tiltak som vil bli iverksatt fremover, vil gi bedrede resultater for Icelandair Group i fremtiden, sier konstituert konsernsjef Bogi Nils Bogason, i en uttalelse.

En varslet krise

Tidligere i oktober meldte selskapet følgende:

– Selskapet vurderer en rekke alternativer, inkludert å be om et midlertidig fritak fra lånevilkårene, endre vilkårene eller en delvis tilbakebetaling av obligasjonslånet eller annen finansiell gjeld, skriver Icelandair, som peker på at selskapet hadde 237 millioner dollar i kontantbeholdningen ved utgangen av juni.

Overfor E24 har flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs påpekt at Icelandair merker konkurransen, både fra islandske Wow Air og utenlandske aktører. Blant dem er både Norwegian, Eurowings, Aer Lingus og flere amerikanske selskaper.

Han peker på at kapasiteten over Atlanterhavet øker, og at det ikke er bærekraftig over tid med for lave billetter. Han tror et mulig scenario er at Icelandair og Wow Air slås sammen for å møte konkurransen.

Les også

Icelandair går i forhandlinger med kreditorene

Les også

Venter kjempevekst fra Asia

Publisert:

Her kan du lese mer om