I årevis har de solgt øl i denne butikken. Men da Arne rev en vegg, røk bevillingen.

Dagligvarekjeder får selge bensin, men bensinstasjonene nektes å selge øl. En fersk undersøkelse viser at tre av fire ordførere vil bestemme selv.

Da Arne Damman slo sammen landhandelen og bensinstasjonen, forsvant salgsbevillingen for øl. Nå vurderer han å stenge drivstoffkranen.
Publisert: Publisert:

– Det er jo ikke omsetningen av bensin det handler om for oss – den blir det lite penger av. Det er maten og landhandelen vi lever av, sier Arne Damman.

Sammen med Harald Kristensen driver han Spangereid Bensin & Handel i
Lindesnes kommune.

De to har drevet bensinstasjon på stedet i en årrekke. Da dagligvaren vegg i vegg skulle legge ned, tok de over lokalet, og slo ned veggen for å øke størrelsen på butikken.

– Vi sendte en forespørsel til kommunen om det var mulig å få selge øl i landhandelen vår. Administrasjonen fra kommunen var ute og kikket, men vi fikk beskjed om at omsetningen på bensin var for høy sammenlignet med salget av dagligvarer, sier Damman.

Én vegg pleide å skille lokalene til landhandelen og bensinstasjonen. Da den forsvant, fikk ikke lenger Arne Damman (t.v.) og Harald Kristiansen selge øl.
Les også

Konkurransetilsynet vil ha ølsalg i kiosker og bensinstasjoner

Vurderer å stenge bensinkranen for å åpne ølkranen

Damman viser frem den delen av butikken som tidligere var Spar og hadde ølutsalg.

– Butikken ligger jo på en strekning med mange turister, hvor vi gjerne skulle solgt både reker og øl om sommeren. Vi har stort sett alt annet.

Damman sier han kommer til å levere inn en søknad til kommunen om ølutsalg, selv om han har fått negative signaler.

– Alternativet er jo å føre bensinomsetningen over på Bests hovedkontor i Oslo, eller å kutte bensinen i bygda. Da forsvinner jo disse pengene ut av kommunen. Men vi får i det minste en bedre sjanse til å drive en ordentlig landhandel med alle varekategorier.

Et av de viktige argumentene mot ølsalg på bensinstasjon er tilgjengelighet og trafikksikkerhet. Men Dammans lokaler har ligget vegg i vegg i årevis.

Tre av fire ordførere vil velge selv

Både Venstre og Frp har de siste årene fremmet forslag om å la kommunene få velge om bensinstasjoner og kiosker får selge øl.

Virke Servicehandel har spurt alle landets ordførere hvor de står. 44 prosent (155 ordførere) har svart.

Tre av fire svarer at de selv ønsker å avgjøre søknader om salgsbevilling for kiosker og bensinstasjoner.

Ordførere fra Venstre, Senterpartiet og Høyre er mest positive:

Men vil muligheten til å bestemme lokalt automatisk bety flere bensinstasjoner med ølsalg?

Aftenposten/E24 har snakket med ti ordførere i ulike deler av landet med ulik partitilhørighet.

De fleste sier de er positive til større lokal valgfrihet. Men hvor mange som vil innvilge søknadene, varierer.

– Blir ikke fritt frem

Venstres ordførere er mest samstemte i undersøkelsen.

– Det som kan bestemmes lokalt, bør bestemmes lokalt, sier Alfred Bjørlo, Venstre-ordfører i Stad kommune.

Men det betyr ikke nødvendigvis at han vil «åpne alle kranene».

– Vi vet at det er en sammenheng mellom tilgjengelighet og misbruk av alkohol, og den balansen må vi finne, sier Bjørlo, og legger til:

– I vår kommune har vi valgt å ha en restriktiv holdning til salgstider. Vi kan ikke si at det er fritt frem døgnet rundt bare fordi det er populært blant folk.

I nordlandskommunen Grane finnes kun én butikk og én bensinstasjon. Bare den første får selge øl.

– Senterpartiet er generelt opptatt av å kunne bestemme lokalt, der folk bor, sier Sp-ordfører Ellen Schjølberg.

Hun er likevel ikke sikker på om hun ville latt bensinstasjonen få utvide tilbudet med øl og sider.

– Dette er et lokalt spørsmål som avhenger mye av avstander. Men vi har en butikk med lang åpningstid, så jeg opplever ikke at det er et ønske her.

– Lokalpolitikere kjenner lokalt næringsliv best

Selv om kommunene i Virkes undersøkelse i stor grad ønsker valgfrihet rundt skjenkebevilling, gjelder det ikke alle.

– Det har aldri vært noe politisk ønske eller savn hos oss, sier Ap-ordfører i Holmestrand, Elin Weggesrud.

Til tross for at Ap-ordførerne var svært positive i Virkes undersøkelse, ønsker Weggersund statlig kontroll på akkurat alkoholpolitikken. Hun trekker frem at kommunal valgfrihet kan skape forvirring.

En halv time i bil lenger nord er ordfører i Lier kommune, Gunn Cecilie Ringdal (H), ganske uenig.

– Jeg er positiv til at kommunene skal få bestemme slike ting selv. Det er lokale folkevalgte som kjenner sine kommuner best og kan finne de beste løsningene for lokalt næringsliv.

Gründer Karl Munthe-Kaas i Kolonial.no jobber for å få levere alkohol på døren i flere norske kommuner.

Forskjellig også for netthandel

Det finnes allerede dagligvareselskaper som har erfaring med hvor forskjellig kommuner behandler salgsbevillinger. En av dem er nettbutikken Kolonial.no.

– Vår opplevelse er at åtte av ti kommuner ønsker dette tilbudet. De få som ikke ønsker dette gjør det enten for å beskytte lokalt næringsliv, som gir kundene i kommunen et dårligere utvalg. Eller så handler det om å redusere tilgjengeligheten til alkohol, sier Karl Munthe-Kaas i Kolonial.no.

Han skulle gjerne hatt én nasjonal salgsbevilling på linje med Vinmonopolet.

Av de 73 kommunene Kolonial.no operer i, har 54 godkjent alkoholsalg, 14 har sagt nei, og 5 er under behandling.

Håper på stortingsflertall

I stortingsmeldingen om konkurranse i dagligvarebransjen som kom i juni, åpner ikke regjeringen for å utvide utsalgsstedene. Hensynet til folkehelse og ruspolitikk veier tyngre.

Men Venstres representant i næringskomiteen, André Skjelstad, håper likevel at et flertall på Stortinget vil støtte en endring når meldingen skal behandles til høsten.

– Det er helt ulogisk at små butikker med bensinpumpe skal få selge øl, mens bensinstasjoner i distriktene, som i bunn og grunn har samme rolle som de små butikkene, ikke skal få selge øl og sider, sier Skjelstad.

Margunn Ebbesen, næringspolitisk talsperson i Høyre, sier partiet ikke har konkludert.

– Men det er mange i Høyre som ønsker det samme, sier Ebbesen.

Næringspolitisk talsperson Steinar Reiten i KrF er imidlertid klar på at alkoholpolitikken ligger fast.

– All forskning viser at økt tilgjengelighet av alkohol fører til økte skadevirkninger. Vi ser ingen grunn til å endre på dette, sier han.

Publisert:

Her kan du lese mer om