Advokater reagerer på at ektepar måtte gi fra seg bilen

Det kan ikke avtales pant i ting som skal selges videre, heter det i panteloven. Dermed er heftelsen som sørget for at ekteparet Nikolaysen måtte gi fra seg bilen ugyldig, ifølge advokater. Santander Consumer Bank beklager hendelsen. 

MISTET BILEN: Ove og Kristin Nikolaysen fikk sjokk da de i våres fikk et brev som fortalte dem at deres under to år gamle bil hadde heftelser for rundt 160.000 kroner. Det endte med at de måtte levere bilen til Namsmannen i Follo i slutten av juni.
Publisert:

– Er panteavtalen om salgspant ugyldig, kan ikke selgers bank eller inkassobyrå kreve bilen utlevert, sier advokat Ole S. Bratteli.

Samme vurdering gir advokaten Ragnar Wold. Han har jobbet med panterettslige problemstillinger i inkassobransjen i mer enn 20 år og har også sittet nærmere ti år i Inkassoklagenemnda.

I deres øyne skulle ikke Kristin og Ove Nikolaysen vært i situasjonen de nå er i. Ekteparet har måttet gi bilen de kjøpte fra IR Auto for ca. 200.000 kroner til Namsmannen fordi de fikk bilforhandlerens gjeld med på kjøpet.

Les også

Kjøpte bil «fri for heftelser» – ble tvunget til å gi den fra seg under to år senere

IR Auto sluttet å betale på lånet, noe som førte til at kreditor – Santander Consumer Bank – krevde innløsing av pantet. Dermed har Nikolaysen betalt for bil og nedbetaling av lån på nevnte bil – uten å ha noen bil selv.

Mener banken ikke har krav på bilen

Det skulle aldri ha skjedd, forklarer Ragnar Wold.

Fordi i panteloven står det at «salgspant kan ikke avtales i ting som kjøperen har rett til å selge videre før den er betalt».

– Det betyr at hvis bilforhandleren ikke betaler på lånet de har fått, har ikke Santander krav på å få løst inn bilen, siden pantet ikke kan anses å være gyldig. Da sitter banken med skjegget i postkassen. Om de da skal få pengene sine, må de på selger, sier advokaten.

ADVOKAT: Ragnar Wold har jobbet med panterett i inkassobransjen i over 20 år.

Så hvordan kan bilforhandleren IR Auto ha tatt salgspant i over 20 biler hos Santander Consumer Bank og Gjensidige Bank?

Santander vil rydde opp

– Det er vanlig i bransjen å registrere pant i demobiler som et vern for tredjepart. I denne saken har det dessverre blitt gjort en feil i inkassoprosessen, og pantene har blitt behandlet som ordinære salgspant. Det skal ikke skje, sier pressekontakt Cecilie Miller i Santander Consumer Bank i Norge.

Hun forteller at de nå er i dialog med Nikolaysen for å bli enige om en løsning, og at de i forrige uke stoppet prosessene for innhenting av andre biler kjøpt av IR Auto med samme problemstilling.

– Vi er veldig lei oss for at det har skjedd feil i prosessen her og skal rydde skikkelig opp i denne saken, samt gjennomgå rutiner både internt og i samarbeid med inkassobyrå for å sikre at noe lignende ikke kan skje igjen, sier hun.

Santander avsluttet kundeforholdet til IR Auto i fjor, mens Gjensidige Bank, som har stått for majoriteten av salgspantene som står registrert på bilforhandleren, gjorde det samme for en måneds tid siden.

Kommunikasjonssjef Synne Ekrem i Nordea, som eier Gjensidige Bank, sier at de ikke kan kommentere på enkeltkunder, men er klar på at de har forholdt seg til panteloven.

KOMMUNIKASJONSSJEF: Synne Ekrem i Nordea, som eier Gjensidige Bank.

– Vi tar først og fremst pant i varelageret, men til mindre forhandlere har vi også tatt salgspant i enkeltbiler som ekstra sikkerhet. Når vi skal realisere et pant vil vi først og fremst gå på forhandlerens varelager. Om det ikke er tilstrekkelig vil hver sak vurderes for seg, sier hun.

– Tydelig lovbrudd

Kristin og Ove Nikolaysen fikk mandag tilbud fra Santander om å få tilbake bilen sin.

De takket nei ettersom de nylig har kjøpt en ny og heller vil ha kjøpet hevet.

Tirsdag kom Santander tilbake. Ekteparet ble tilbudt pengene de la på bordet i 2017.

– Da har jeg på en måte betalt 40.000 for leie av bilen. Det får være greit, jeg vil bare bli ferdig med hele saken, sier Ove Nikolaysen.

Han havnet i denne krevende situasjonen fordi IR Auto hadde tatt pant i bilen, men opplyste om det motsatte.

Ekteparet sjekket ikke selv om det var heftelser registrert da de kjøpte SUV-en.

Selv om dette er noe man bør gjøre, er det selger som sitter på ansvaret, sier juridisk seniorrådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet.

– Som selger er man pliktet til å informere om heftelser. Informasjonsplikten går foran undersøkelsesplikten.

Ikke å opplyse om gjeld på en bil man selger, vil være å anse som brudd på forbrukerkjøpsloven, sier Iversen.

– Loven slår fast at tingen har en mangel hvis selger har forsømt å opplyse om forhold som kjøper burde kjenne til, dersom unnlatelsen kan antas å ha virket inn på kjøpet. Det er hevet over enhver tvil at denne paragrafen brytes hvis kjøper ikke får vite om heftelser, sier Iversen i Forbrukerrådet.

IR Auto har ikke gitt noen kommentar på Forbrukerrådets uttalelse.

Kundene sitter ofte igjen med svarteper

E24 har snakket med flere IR Auto-kunder som sier de kjøpte bil uten å vite at det var, og er, heftelser på den.

Disse kan klage og be om at gjelden slettes eller at handelen gjøres om.

Det første de burde gjøre er å klage skriftlig til selger, med en frist på to uker, sier Thomas Iversen.

JURIST OG SENIORRÅDGIVER: Thomas Iversen i Forbrukerrådet.

– Forbrukerrådet kan megle i saken, og hjelper ikke det kan saken sendes kostnadsfritt til Forbrukerklageutvalget for avgjørelse.

– Hva om bilen allerede er levert til Namsmannen?

– Det betyr ingenting rent juridisk. Kjøper har krav på bil som avtalt eller at handelen gjøres om.

Problemene melder seg imidlertid ofte etter en juridisk avgjørelse.

– Rettighetene til forbruker er ikke bedre enn økonomien til selger. Går selskapet konkurs, stiller forbruker bak en del andre kreditorer i prioritetsrekkefølgen. Vi ser ofte at kundene sitter igjen med svarteper, sier Iversen.

Publisert:

Her kan du lese mer om