Jusekspert: – Tendens å fokusere på pris ved innkjøp i det offentlige

I kjølvannet av søppelkonkursen: Slik er reglene for offentlige anskaffelser.

SØPPEL-ANBUD: Avfallssselskapet RenoNorden leverte pristilbud som var mye lavere enn anbudskonkurrentenes. Advokat Olav Kolstad mener at prisfokus ved offentlige anskaffelser er problematisk.
  • Johan Nordstrøm
Publisert:

Den tidligere ledelsen i avfallsselskapet RenoNorden, som gikk konkurs denne uken, ga kommuner pristilbud opp mot 90 prosent lavere enn anbudskonkurrentene.

En ting er kritikk av selskapet, men burde ikke kommunene som signerte kontraktene ha sett at dette kunne bære galt av sted?

Partner i Schjødt, Olav Kolstad, er ekspert på jus i forbindelse med offentlige anskaffelser.

Han mener at man i det offentlige fokuserer på pris, og at det er problematisk.

– Det er dessverre blitt en tendens å fokusere på pris ved innkjøp i det offentlige, sier Kolstad til E24.

Han mener at det kanskje skyldes at det er enklere å vurdere pris enn kvalitet.

– Hvis man bare legger vekt på pris der kvalitet er viktig, da er det ikke sikkert at det blir den billigste løsningen til slutt, sier Kolstad.

Pristilbud var 90 prosents lavere

RenoNorden har siden før sommeren forsøkt å forhandle bort 11 såkalte tapskontrakter for å unngå konkurs.

Disse 11 «tapskontraktene» som ble inngått i 2015 og 2016, beregnes å ha påført RenoNorden et tap på mer enn 300 millioner kroner.

I mange tilfeller la RenoNorden seg milevis unna de nærmeste konkurrentene når de bød på offentlige søppelkontrakter.

– Vi så i fjor vår, da vi ble klar over dette, at den tidligere ledelsen hadde inngått kontrakter på et sted mellom 25, og opp på det verste 90 prosents, prisdifferanse til nummer to og tre, sa konsernsjef Harald Rafdal i RenoNorden nylig til NRK.

Som E24 har omtalt, da det interkommunalt samarbeidet mellom de seks nordlandskommunene Hemnes, Lurøy, Nesna, Rana, Rødøy og Træna skulle sette søppelhentingen ut på anbud, kom RenoNorden med et tilbud på 100 millioner kroner. Nærmeste konkurrent strakte seg til 170 millioner.

NORGES STØRSTE SØPPELSELSKAP: RenoNorden var Norges største avfallsselskap før det mandag gikk konkurs. Bilde av selskapets hovedkontor på Frogner i Sørum kommune.

Stort spillerom

Torsdag morgen advarte Norsk Industris toppsjef Stein Lier-Hansen mot et ensidig prisfokus i anbudskonkurranser.

Advokat Kolstad peker på at det offentlige har et stort spillerom å stille opp kriterier som gir den beste tjenesten både prismessig og kvalitetsmessig.

Han viser til at innkjøpere i det offentlige har en plikt å avvise anbud som har en unormalt lav pris, samtidig som formålet er å få lavest pris.

– Man må være sikker på at en aktør realistisk kan levere tjenesten, og følger lover og regler når de leverer den, sier Kolstad.

Samtidig peker han på at det offentlige kan legge vekt på hvilke kriterier de vil, så lenge de er saklige og beskrevet samt at de er vektet.

Les også

Lammet av RenoNorden-konkursen: Søppeltømmingen stanset i minst åtte kommuner

– Litt for enkelt

Direktør Svein Kamfjord i KS Bedrift Avfall, en organisasjon for lokale søppelbedrifter, mener at det er litt for enkelt å påstå at kommunene fokuserer på pris.

– Pris er et av flere elementer som blir vurdert i et anbud. Det Kolstad kanskje mener er at det vektes for mye på pris, sier Kamfjord til E24.

Han viser til at kommunene er satt til å ivareta miljø og levere gode løsninger som også er fornuftige prismessig.

– Pris er en del av bildet, miljø er en del av bildet, og også arbeidsmiljø vektlegges i anbud fra kommuner, sier Kamfjord.

Han peker på at i Helgeland var ikke RenoNorden den billigste i anbudsrunden, men ble valgt av andre grunner.

Kamfjord mener at det ikke er noen selvfølge at kommunene skulle forstå at RenoNorden ikke ville klare å levere til den prisen de har tilbudt.

– Hvorvidt RenoNorden dumpet priser for å ta markedsandeler, er ikke noe den enkelte innkjøper kunne ha innsikt i, sier Kamfjord.

Han mener at det skyldes at den enkelte innkjøper ikke får informasjon om hvilke priser RenoNorden hadde gitt til andre.

KONKURSTRØBBEL: 134 kommuner er rammet av konkursen i avfallsselskapet RenoNorden. Over hele landet jobbes det på spreng for å løse problemene.

– Må være selskapets ansvar

– Det må være selskapets ansvar å ikke gi lavere tilbud enn det de kan levere. Selskaper som leverer tilbud må klare å regne selv, sier Kamfjord.

Kamfjord mener at kommunenes ansvar er å sjekke at tilbudet svarer til anbudet, altså det som etterspørres.

– Kommunene tvinger ikke noen å gi et tilbud til en pris som er lavere enn de klarer å levere til, sier Kamfjord.

Han viser til at RenoNorden var regnet som et bunnsolid selskap som hadde levert gode tjenester over tid.

– Det var ikke noe som tilsa at RenoNorden skulle være en døgnflue, sier Kamfjord.

Les også

Avtalene som veltet RenoNorden

Viktig å vurdere organisasjonen

Advokat Kolstad mener at særlig når det gjelder lange kontrakter der det kan svinge litt over tid er det viktig å vurdere om organisasjonen er stor nok for å håndtere uforutsette ting, og at den har en fleksibilitet til å øke kapasiteten. Og han understreker at kvalitet er sentralt.

– Når det gjelder tjenester, må man se på kvaliteten i organisasjonen som skal levere, og om det er gode fagpersoner der og om de har erfaring med å levere tjenesten, sier Kolstad.

Han peker på at offentlige instanser skal sørge for å yte gode tjenester til brukerne, men mener at man i det offentlige ikke er gode på å ta hensyn til brukerperspektivet.

– Ved innkjøp av tjenester er det er viktig å vurdere om organisasjoner som leverer anbud ivaretar brukerperspektivet, sier Kolstad.

Advokaten mener at det offentlige burde profesjonalisere innkjøpsfunksjonene.

– Det å vite hva man skal kjøpe og kjenne til brukernes behov, slik at det man kjøper treffer brukernes behov er sentralt, sier Kolstad.

Dette er reglene for offentlige anskaffelser

Innkjøp i offentlig sektor er regulert i lov om offentlige anskaffelser og i to forskrifter.

Anskaffelsesforskriften og forskrift om unntaksregler for vann- og energiforsyning og transport.

Loven er basert på EU-regler om offentlige anskaffelser.

Formålet med EU-reglene var å åpne for at flest mulig tilbydere kan levere tilbud og bli likebehandlet.

Den norske loven om offentlige anskaffelser har også til formål at man skal ha en effektiv innkjøpsprosess.

– Det offentlige må være nøye på å følge anskaffelsesregelverket og være pinlig nøyaktige når det gjelder likebehandling og hvordan de deler informasjon underveis i anbudsprosessen, sier Kolstad.

Aktører som mener at de burde ha vunnet anbud kan klage til Klagenemnda for offentlige anskaffelser for en forenklet klagebehandling. Rettssystemet er til for de større sakene. Det finnes eksempler på slike rettssaker som har gått helt til Høyesterett.

Få nyhetene først!
Last ned minE24 i App Store eller Google Play for mobil og nettbrett.

Les også

Renovasjonsselskap frykter høyere søppelavgifter etter RenoNorden-konkurs

Les også

Disse rydder opp etter konkursen

Les også

Har åtte dager på å unngå søppelkaos

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. RenoNorden

Flere artikler

  1. Disse kommunene felte søppelgiganten

  2. Norsk Industri: Ikke bare pris som teller i anbud

  3. Lammet av RenoNorden-konkursen: Søppelkrise avverget

  4. – Vi som kjøper inn for milliarder må ha høye klimaambisjoner

  5. Skal selge RenoNorden-restene før jul