Frykter flere dataangrep under pandemien: – Det har vært stor aktivitet

Corona har blitt en tematikk angripere har benyttet seg av, ifølge sjefen for Nasjonalt cybersikkerhetssenter.

Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC), som ble åpnet i november i fjor, er den nasjonale responsfunksjonen for alvorlige digitale angrep.
Publisert:

– Det har vært stor aktivitet knyttet til hendelser i perioden, men det er vanskelig å konkludere på omfang, sier Bente Hoff, som er avdelingsdirektør for Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC) i Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

– Men det er helt sikkert at trusselaktører har utnyttet corona som tematikk i sine dataangrep, legger hun til.

Én av årsakene til at det er vanskelig å konkludere om antall angrep nå, er at dataangrep ikke alltid oppdages med en gang.

– Det vil alltid ta tid å få riktige tall og oversikt over omfanget av angrep, sier Hoff.

Les på E24+

Historien om da Hydro ikke lot seg presse av hackerne

Advarte

Hoff ved cybersikkerhetssenteret var en av mange sikkerhetseksperter som da coronakrisen traff gikk ut og advarte om at dette var en situasjon som kunne bli utnyttet av digitale trusselaktører.

Da ansatte ble flyttet til hjemmekontor, ble næringslivet mer avhengig av digitale løsninger, og samfunnet ble mer avhengig av digitale tjenester.

– De store endringene i måtene vi bruker IT-systemer på, og at det er laget mange nye løsninger på kort tid, gjør at vi fortsatt er bekymret. Når sånt skjer raskt, så gjøres det ofte feil som trusselaktører vil utnytte, sier Hoff.

– Vi må forvente at også kriminelle aktører har blitt digitalisert, og har bygd opp digital kompetanse under pandemien, legger hun til.

Les også

Intersport-hackere på liste over de «farligste personene på nettet»

Bente Hoff, som er leder ved Nasjonalt cybersikkerhetssenter, er fremdeles bekymret for at pandemien kan gi flere dataangrep.

Bransjeforskjeller

Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) gjennomførte mellom 24. mars og 8. april, like etter Norge ble pandemistengt, en undersøkelse om digital sikkerhet.

Denne viste ifølge sikkerhetsrådets direktør ingen signifikant økning i rapporterte sikkerhetshendelser under pandemien enn tidligere.

– Det er forskjeller mellom bransjene. Bransjer som industri, varehandel, helse- og sosial og tjenesteytende næringer rapporterer om en økning i antallet sikkerhetshendelser. Andre bransjer som overnattings- og servicevirksomheter rapporterer om færre sikkerhetshendelser enn tidligere. Flere av sikkerhetshendelsene har vært Covid-19 relaterte, forklarer Odin Johannesen til E24, og legger til at deres funn også samsvarer med rapporter fra andre aktører.

Les på E24+

Høsten blir en test for Norges nye IT-yndling

Økning frem til pandemien

Den nordiske sikkerhetsrapporten til Carbon Black, som er basert på en undersøkelse av 250 toppledere innen IT i Norden.

Svarene ble innhentet i mars og april i år, og viser at 97 prosent sier at angrepsvolumet hadde økt de siste 12 månedene, og at 99,6 prosent av dem sier at virksomheten deres har vært et offer for minst ett sikkerhetsinnbrudd i perioden.

VMWare Carbon Black har også undersøkt coronaeffekten på den digitale trusselen blant 1.000 respondenter i USA, Storbritannia, Singapore og Italia.

Undersøkelsen viser at 91 prosent av sikkerhetsteamene forteller at angrepsvolumene økte mens flere ansatte jobbet hjemmefra, og 92 prosent sier at virksomheten deres har opplevd dataangrep gjennom ondsinnet kode knyttet til pandemien.

NSR skal legge frem sin årlige Mørketallsundersøkelse den 17. september, og der vil det også være en oppdatert del om digital sikkerhet under pandemien.

Les også

Passord for studenter og ansatte på NHH ble funnet på hackerforum. Nå forventer studentforeningen en forklaring.

Publisert: