Forbrukertilsynet mener Sats brøt loven etter coronastenging

At kunder automatisk ble omgjort til digitale abonnenter, mener tilsynet er brudd på markedsføringsloven - tusenvis av avtaler mellom Sats og kundene kan være ugyldige.

Treningssenterkjeden Sats holder fremdeles stengt i Norge og Sverige, og ledelsen har uttalt at de mener det er forsvarlig å åpne sentrene, slik man allerede har gjort i Finland og Sverige.
Publisert: Publisert:

Treningskjeden Sats stengte ned alle sine sentre i Norge 12. mars som følge av coronavirusets spredning – og siden har sentrene vært stengt etter pålegg fra staten.

Mange av kjedens kunder gikk over på et nytt digitalt abonnement da sentrene stengte, som gir dem tilgang til et tilbud med videotimer og annet digitalt innhold.

Eksisterende kunder fikk fire dager til å velge mellom ulike typer kompensasjon da sentrene var stengt ned, og valgte de å ikke svare på henvendelsen, opplyste Sats at medlemmene automatisk ville bli digitale abonnenter. Forbrukertilsynet mener dette er brudd på markedsføringsloven paragraf 11.

– Vi reagerer på at det legges opp til en negativ aksept, man blir forpliktet ved å være passiv. Da mener vi at man ikke kan hevde at dette er en gyldig avtale, sier juridisk direktør i Forbrukertilsynet, Frode Elton Haug.

– Det er ikke slik at den som tier samtykker?

– Det er jo akkurat slik man har gjort det her, men det er ikke slik det fungerer. Det blir litt som å ta betalt for en Mercedes, men levere en Fiat, og satse på at det går greit. Det er slik vi ser det, i strid med markedsføringsloven, sier Haug.

Dermed kan tusenvis av avtaler Sats har med kundene sine være ugyldige, hvis man legger Forbrukertilsynets tolkning til grunn. Sats hadde ved utgangen av mars 301.000 kunder i Norge.

Les også

Sats forventer 15 mill. fra staten – vil i så fall toppe kontantstøttelisten

Tilsynet: For kort svarfrist

Det er ikke bare den såkalte negative aksepten Forbrukertilsynet reagerer på, men også hvor kort tid kundene hadde på godta den nye ordningen.

Tilsynet mener fire dager langt ifra er tilstrekkelig, og stiller spørsmål ved om dette er med å villede kundene om deres rettigheter.

Forbrukertilsynet mener også at det er underkommunisert at kunden kan si opp avtalen med Sats i kommunikasjonen med kundene.

Juridisk direktør i Forbrukertilsynet, Frode Elton Haug, mener Sats ikke automatisk kan overføre medlemmene sine til et nytt abonnement uten å få aksept fra hver enkelt av dem.

I tillegg undrer Forbrukertilsynet seg over at Sats i sin kommunikasjon med kundene, opplyser at oppsigelsestiden forlenges som følge av virussituasjonen:

«Dersom du sier opp ditt medlemskap mens vi holder stengt, kommer medlemsperioden din til å bli forlenget med tilsvarende periode som vi er stengt».

Tilsynet spør derfor om det stemmer at kundene som sier opp, samtidig som alt er nedstengt, må forbli abonnenter i en lengre periode enn hva oppsigelsesvilkårene tilsier i kontrakten.

Sats, som bekrefter å ha mottatt brevet fra Forbrukertilsynet, ønsker ikke å kommentere saken før de selv har svart tilsynet, som har satt svarfrist til 28. mai.

Selskapet har også blitt forelagt Forbrukertilsynets sitater i denne saken, men har heller ikke ønsket å kommentere disse.

Risikerer bøter

Dersom Sats har brutt loven, slik Forbrukertilsynet mener, kan det komme overtredelsesgebyr eller tvangsmulkt for disse forholdene. I første omgang har tilsynet bedt om en kommentar fra treningskjeden om forholdene, og det bes også om at man innhenter aksept fra kundene som ikke aktivt selv har godtatt det digitale abonnementet.

I kvartalsrapporten fra selskapet for årets tre første måneder, viser regnskapet at coronakrisen har ført til et samlet omsetningstap på 110 millioner kroner.

Treningsgiganten har til sammen permittert 5.000 ansatte i Norge og Danmark.

Selskapet har også droppet utbyttet for det krevende første kvartalet.

Flere selskaper har gjort det samme, som man ser under:

– Viktig sak

Elton Haug sier til E24 at Forbrukertilsynet ikke har indikasjoner på at andre treningssentre har gjort det samme som Sats.

– Tror du coronakrisen fører til dere får flere slike saker?

– Ja, det er nok en sjanse for at det blir en del av dette fremover, sier Haug, som sier saken er prioritert hos Forbrukertilsynet, spesielt problemstillingen med den automatiske overgangen til et digitalt abonnement.

– Dette er en veldig viktig sak da den gjelder så mange personer. Sats har jo rundt 300.000 medlemmer i Norge alene, og disse vil jo da betale rundt 60 millioner i digitale abonnentavgifter i måneden, gitt at alle blir med videre.

Les også

Sats gikk på corona-smell: Mistet 20.000 kunder i april alene

Publisert:
Gå til e24.no