Pengene i kylling:  Hvordan fjærkre danket ut både svin og storfe

Målrettet avl, høy utnyttelsesgrad og effektiv produksjon. Kyllingens historie har i løpet av noen tiår blitt historien om en industriell revolusjon.

I et skur på et hønseri rett utenfor Colchester i Sørøst-England sitter tusenvis av kyllinger på hauger av sine egne ekskrementer.