Spanske sjøfolk tapte mot den norske staten

Spanjoler som ikke har fått pensjon etter å ha jobbet på norske skip, tapte søksmålet mot den norske staten.

STATEN SEIRET: De spanske sjøfolkene som jobbet på norske skip i etterkrigstiden tapte mot den norske stat ved Arbeids- og sosialedepartementet i Oslo tingrett. Spanjolene stevnet staten for manglende pensjonspoeng.

Foto: Håkon Mosvold Larsen NTB scanpix
  • NTB
Publisert: Publisert:

Den norske stat ble stevnet for Oslo tingrett av 212 spanske sjøfolk og deres etterlate gjennom interesseorganisasjonen Longhope.

12.000 spanske sjøfolk som i etterkrigstiden og fram til 1994 jobbet på norske skip, ble trukket for skatt, men ikke trygdeavgift til Norge. Dermed opparbeidet de verken spanske eller norske pensjonspoeng.

I dommen fra Oslo tingrett frifinnes staten ved Arbeids- og sosialdepartementet.

«Etter rettens vurdering er ikke de norske og spanske sjømennene som arbeidet på norske skip persongrupper i sammenlignbare situasjoner. Selv om begge persongruppene jobbet på norske skip i utenlandsfart i kortere eller lengre perioder, og selv om begge persongrupper betalte sjømannsskatt av lønnen de mottok fra arbeid på norske skip til norske myndigheter, er det såpass store ulikheter mellom persongruppene at vilkåret om sammenlignbare situasjoner ikke er oppfylt», skriver tingrettsdommer Jørgen Monn.

«Retten legger her særlig vekt på at de spanske sjømennene (og deres arbeidsgivere), i motsetning til de norske sjømennene (og deres arbeidsgivere), ikke har betalt bidrag til folketrygden og Pensjonstrygden for sjømenn», heter det videre.

Partene må ifølge dommen dekke hver sine sakskostnader.

Les også

Mener eiendomsskatten rammer for få

Les også

Finansrådgivere skal ha forfalsket flere titalls banklån

Les også

Nettverk unndro skatt for 400 millioner

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Pensjon
  2. Skatter og avgifter
  3. Oslo

Flere artikler