Rapport: Trygdesvindel for 6 milliarder kroner i året

En ny rapport om trygdemisbruk avdekker at fem prosent av de samlede utbetalingene til dagpenger, arbeidsavklaringspenger, uførepensjon, foreldrepenger og overgangsstønad trolig blir svindlet.

NYE SVINDELTALL: Tallene i en ny rapport om trygdemisbruk er betydelig høyere enn det eksperter tror er sannsynlig.
  • NTB
Publisert: Publisert:

Det gjelder dagpenger, arbeidsavklaringspenger, uførepensjon, foreldrepenger og overgangsstønad.

Arbeidsdepartementet ga Proba samfunnsanalyse i oppdrag å utrede omfanget av svindel med disse fem folketrygdytelsene. Rapporten som ble lagt fram onsdag, viser at fem prosent av utbetalingene trolig er basert på svindel. Det betyr svindel av seks milliarder kroner i året.

Kontroll og tiltak

Proba samfunnsanalyse understreker at det er betydelig usikkerhet knyttet til anslagene, og at det kan være snakk om svindel som varierer fra tre til 13 prosent mellom de forskjellige ytelsene.

LES OGSÅ: Nordmenn trygdesvindlet for over 200 millioner i fjor

– Vi anbefaler at det først og fremst benyttes forebyggende tiltak for å redusere trygdesvindel. Vi mener også at man kan utnytte kontrollarbeidet bedre for å få mer kunnskap om risiko, og i neste omgang mer effektiv kontroll, heter det i rapportens konklusjon.

Trolig svindles det mest med overgangsstønad, blant annet ved at det meldes inn fiktive samlivsbrudd.

Varsler kamp

Arbeidsminister Anniken Huitfeldt (Ap) varsler kamp mot svindlerne.

– Dette er misbruk av fellesskapets midler. Rapporten viser at det er riktig å skjerpe kampen mot trygdesvindel, sier Huitfeldt.

Huitfeldt viser til at Nav aldri har avdekket så mye svindel i løpet av ett år som i fjor. Hun har bedt etaten om å redegjøre innen 1. april for hvordan svindelen kan reduseres. Samtidig har hun noen egne forslag.

– Vi vil jobbe videre med å samkjøre offentlige registre, styrke aktivitetsplikten ved noen ytelser, og se på om dagens personvernbestemmelser hindrer oss i å avdekke svindel, sier statsråden.

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. Slik jobber Nav med å avsløre trygdesvindlerne

  2. Svindlet til seg 72 millioner kroner: Her trygdesvindles det mest

  3. Over 1300 tatt for svindel: Rekordhøy trygdesvindel

  4. Trygdesvindel for 271 millioner i fjor

  5. Avslører rekordmye trygdesvindel