Forbered deg på sølvtsunamien

Verden må i takt med at befolkningen blir stadig eldre gjøre seg klar for en mye hardere kamp om de beste hodene, skriver Lars-Kåre Legernes.

Publisert: Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning.

Den nye verdenskrigen som akkurat har begynt er ikke bare kampen om å få tak i de beste hodene, men vil bli en kamp om å få tak i enhver form for kompetent arbeidskraft. Den demografiske befolkningsstrukturen endres, noe som vil bety stor mangel på arbeidskraft når eldrebølgen snart skyller over oss. Det vil ikke bare skje i Norge, Europa og Kina, men også i USA.

Jeg var nylig i Los Angeles på den årlige amerikanske handelskammerkonferansen og lyttet blant annet til en presentasjon om «The Baby Boom Generation Economy» - det vil si folk født 1946-64. Ellen Anderson Cutter, sjef for forskning ved Market Street Services, viste tall som fortalte at antall eldre over 65 år vil dobles i USA innen 2030 til 28 millioner mennesker.

En konsekvens av dette vil være mangel på kompetent arbeidskraft i nesten alle yrkeskategorier. Antall yrkesaktive i USA er i dag 150 mill personer. Antall nye jobber fra 2008-18 vil være 15 millioner mens behovet for å erstatte personale som går i pensjon vil være 50 millioner personer. Det blir en stor hodepine og utfordring å finne denne arbeidskraften da brorparten av jobbene krever velutdannet arbeidskraft, noe som mange av dagens arbeidsledige mangler.

Der det vil bli størst mangel på arbeidskraft er i utdannings- og helsesektoren. Dette vil også være tilfelle for både Norge og resten av Europa. Ellen Cutter kalte den kommende store mangelen på kompetent arbeidskraft en «silver tsunami» grunnet at det er de eldre som vil skape kritiske mangler på arbeidskraft i USA. Hun påsto at dagens rekordstore arbeidsledighet på nesten 10 prosent vil være omvendt om 20-30 år. Det vil mangle 10-15 prosent arbeidskraft, og det kan ikke på langt nær erstattes av immigranter med dagens immigrasjonstall. I 1975 var 36,5 prosent av den amerikanske arbeidskraften «baby boomers», år 2000 var andelen sunket til 29,5 prosent og i 2025 vil den være bare 19,7 prosent..

Det betyr en enorm vekst i antall pensjonister og en stor mangel på kompetent arbeidskraft. Den store veksten i pensjonister vil også påvirke økonomien i USA. Under dagens resesjon har for eksempel husholdningenes nettoverdi minsket med hele 21 prosent i verdi grunnet stort prisfall på boliger m.m. Dette har også betydd store fall i pensjonssparingen og vil bety at fremtidens pensjonister har mindre penger. I USA i dag støtter hele 30 prosent av voksne barn sine foreldre økonomisk for å dekke helsekostnader etc. Inflasjonen i helseservicesektoren i USA har også lenge vært over dobbelt så stor som den vanlige inflasjonsindeksen, 6,2 prosent prosent per år mot 2,7 prosent. Dette betyr at helsepleiekostnader blir stadig dyrere, mens betalningsevnen har gått ned.

Et annet tall som sjokkerte meg var at hele 39 prosent av alle amerikanske husholdninger har misligholdt sine lån eller vært mer enn to måneder på etterskudd med sine betalinger. USA har alltid vært et attraktivt land for mange innvandrere. Man vil realisere”«the American dream» om at hvem som helst kan lykkes gjennom hardt arbeid, økonomisk frihet, utdannelse og innovasjon. USA har tiltrukket seg mange dyktige mennesker gjennom generasjoner. Men å erstatte det store bortfall av arbeidskraft i fremtiden vil ikke kunne løses gjennom økt immigrasjon. Nesten hele verden eldes samtidig og nesten alle land vil få mangel på utdannet kompetent arbeidskraft.

Hva er så løsningen? Det gjelder å gjøre sitt land attraktivt for utenlandsk arbeidskraft ikke bare for spesialister eller de så kalte «best brains» utenfor alle yrkeskategorier. Det gjelder også å minske frafallet i skolen, slik at vi får mer utdannet arbeidskraft av alle kategorier. Det gjelder videre å holde på den eldre arbeidskraften lenger enn 67 år gjennom å tilby fleksibel arbeidstid m.m. Men uansett hva vi gjør så kan vi ikke stoppe sølv-tsunamien.

Vi må bare være godt forberedt slik at ikke vi blir rammet hardest. I Oslo har hele 88 prosent befolkningstilveksten de siste 25 år kommet gjennom innvandring. Oslos befolkning består i dag av over 27 prosent med utenlandsk opprinnelse. Oslo hadde ikke vokst uten innvandring. Dette trenger vi enda mer av i fremtiden, og vi er i en meget tøff og stadig tøffere konkurranse med resten av verden i krigen om kompetent arbeidskraft.

Publisert: