NAVs logo, Arbeids- og velferdsforvaltningen. Foto: Morten Holm / Scanpix

NAV vokser: Hurra!

NAV driver effektivt og har sjelden driftsproblemer. Derfor har NAV ressurser til å satse på nye forretningsområder.

  • Elin Ørjasæter
    Elin Ørjasæter
    Elin Ørjasæter var frem til juni 2012 konsulent i PR- og informasjonsbyrået Burson-Marsteller. Hun er tidligere E24-kommentator, og jobber nå som foredragsholder og forfatter. Hun har tidligere vært personaldirektør, hodejeger og forhandler i fagforening. «Lederboka, hodejegerens beste tips» og den humoristiske selvbiografien «Det glade vanvidd» er to av hennes bøker. Født: 25. februar 1962 Avhengig av: Kaffe og Twitter. Drømmebil: Mini Roadster cabriolet. Angrer på: At jeg jobbet så mye da barna var små. Favorittartist: Willie Nelson, Phil Ochs og Johnny Cash. Beste bok: «Borgerkrigen» av Hans Magnus Enzensberger. En dystopi som kom ut på 80-tallet og forandret mitt syn på verden. Både borgerkrigene i Afrika, 11. september og 22. juli kan sees som en bekreftelse på bokas dystre profetier.
Publisert: Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning.

En av setningene over er feil. Dessverre bare én. For NAV starter faktisk stadig nye ting, bekostet av skattebetalerne og i ren konkurranse med private aktører.

Det kalles attføringsbedrifter, de private bedriftene som driver yrkestrening av folk som sliter i arbeidslivet. Disse bedriftene har to inntektskilder, det ene er overføringer fra det offentlige, det andre er inntekter fra ordinært salg av produkter og tjenester.

Men ved siste statsbudsjett ble det skåret kraftig i midlene til overføringer fra NAV til attføringsbedriftene. Desto mer overraskende er det at NAV selv rekrutterer folk til å «avklare brukers situasjon, veilede og motivere brukere i praksisarbeid» for å nevne to av fem punkter i en stillingsannonse. Samtlige arbeidsoppgaver beskrevet i annonsen er slike som allerede utføres i attføringsbedriftene.

Det er klart, NAVs ansatte synes ikke det er nok å kjøpe tjenester fra private. De vil utføre flest mulig tjenester selv, antakelig fordi offentlig ansatte, som alle ansatte, synes det er gøy å bygge kompetanse og få egen organisasjon til å vokse.

Og det kan jo bli en suksess? Tidligere i år meldte NTB at NAVs gjeldstelefon var en dundrende suksess. Den skulle bistå kommunene i deres tilbud om veiledning i privatøkonomi. Og dermed forsvant nok et forretningsområde som kunne blitt bedre løst av private tilbydere.

Så har vi arbeidsformidlingen, en av NAVs store oppgaver. Slik har det jo alltid vært. Men hvorfor det? Hvorfor ikke la bemanningsselskaper ta deler av den jobben for monster-NAV?

Det nye begrepet «arbeidsavklaring» tar mye ressurser hos NAV. Hvorfor ikke la attføringsbedriftene ta den jobben, de har jo faktisk mer kompetanse på området, gjennom sin lange erfaring i å få yrkeshemmede i sving?

Dersom NAV hadde vært en privat bedrift, hadde ledelsen ryddet i skogen av produkter og tjenester, for å klare å levere på kjernevirksomheten. NAV er en transaksjonstung virksomhet, og nettopp pengetransaksjoner er det viktigste de gjør. Det handler om riktige utbetaling av sykepenger, dagpenger, arbeidsavklaringspenger og pensjon, til riktig tid og på grunnlag av en korrekt beslutning.

Og dette, selve kjernevirksomheten, den klarer ikke NAV. Dette er en etat som årlig slaktet av Riksrevisjonen, på grunn av slark og slurv og it-systemer som ikke snakker sammen og dessuten er for gamle.

Nylig kunne også Hanne Bjurstrøm, arbeidsministeren, melde at man ikke kan innføre arbeidsgiveransvar for deler av sykemeldingen ved langtidsfravær. Dette er et tiltak Mykletun-utvalget betegnet som sitt viktigste, men det kan altså ikke gjennomføres fordi NAV ikke makter å utbetale sykepenger etter nye regler.

Les om saken her: Formynderstat for syke

I mangel på suksess i kjernevirksomheten, eter Monster-NAV seg inn på områder de ikke har noe å gjøre.

Det er offentlig sektor på sitt verste. Den vil jo bare vokse. Og det får ingen konsekvenser for inntektene hvis den ikke klarer å levere. Snarere tvert i mot. NAV får flere inntekter jo verre det går, altså helt motsatt av hva som ville skjedd hvis tilbyderen var privat.

NAVs «suksess» på nye områder er opprørende for alle skattebetalere. Men mest opprørende for de som sliter med å komme fram i telefon og til riktig saksbehandler, for å få sine rettmessige utbetalinger i tide.

Følg Ørjasæter på twitter og facebook.

Publisert:

Her kan du lese mer om