LÅNEFINANSIERE? Når er det lurt å lånefinansiere investeringer til annet enn bolig, for eksempel i aksjefond? Forbrukerrådet ser ut til å mene at svaret rett og slett er «aldri». E24s spaltist mener bare når risikoen er høy.

Låne for å investere?

Ja, gjerne, men bare i investeringer med høy risiko.

  • Lasse Ruud
    Lasse Ruud
    Administrerende direktør i Verdipapirfondenes Forening
Publisert: Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning.

Når er det lurt å lånefinansiere investeringer til annet enn bolig, for eksempel i aksjefond? Forbrukerrådet ser ut til å mene at svaret rett og slett er «aldri».

Rådets fagdirektør for finans, Jorge Jensen, skrev nylig en kommentar om det å investere i aksjefond mens man samtidig har boliglån, noe som jo innebærer at man lånefinansierer investeringen. Her skriver han: «Lån er noe forbrukere kan ha bruk for når man mangler penger. Investering i aksjefond er noe forbrukere kan ha bruk for når man har penger til overs.»

Videre skriver Jensen: «I stedet for å måtte sette, for eksempel, 2.000 kroner i aksjefond hver måned, skulle forbruker heller betale ned ytterligere 2.000 kroner på lånene. Forbrukerrådet mener at den beste veien til en trygg og solid økonomi går nettopp gjennom å nedbetale gjeld. Det er alltid et sikkert prosjekt, i motsetning til aksjefond.»

Finansbransjen har, som alle bransjer, godt av å bli holdt i ørene av våkne kritikere, og for mange er rådet om å betale ned gjeld fornuftig, spesielt hvis man har tung gjeldsbyrde eller lån med spesielt høy rente.

Derimot er det ikke fornuftig å innføre et absolutt skille mellom den som «mangler penger» og den som «har penger til overs». Konsekvensen vil være at ingen skal investere i noe annet enn bolig før hele boliglånet er nedbetalt, uansett betalingsevne og gjeldsbyrde.

Har du moderat gjeld og generelt ryddig økonomi, er det ingenting i veien for å vurdere å investere i noe annet enn bolig. Det vil jo også medføre at du ikke legger alle investeringseggene i én kurv, nemlig boligen din.

Ja, det norske boligmarkedet har steget fantastisk de siste 20 årene, og mange av oss har blitt velstående på høyt belånte boligkjøp på et gunstig tidspunkt. Men det er, mildt sagt, ikke gitt at de neste 20 årene blir som de forrige.

Det helt grunnleggende er imidlertid at du må investere i noe som har høyere forventet avkastning enn lånerenten din. Derfor gir det ingen mening å spare mer enn en nødvendig buffer på bankkonto så lenge du fortsatt har lån (BSU kan være et unntak). Heller ikke fondsprodukter med lav risiko og tilhørende lav forventet avkastning vil det normalt være fornuftig å investere i hvis du fortsatt har lån.

Forbrukerrådet har bistått Ivar Petter Røeggen i den såkalte Røeggen-saken som for tiden er til behandling i Høyesterett. Uten å gå nøye inn på den saken, og de mange andre såkalte garanterte spareproduktene som ble solgt for noen år siden, kan man fastslå at en moderat forventet avkastning kombinert med lånefinansiering er problematisk.

Aksjefond, som Jensen skriver om, har derimot høyere forventet avkastning enn hva du betaler i rente på boliglånet.

Nei, du kan ikke være sikker på at aksjemarkedet vil god avkastning i årene fremover. Da ville aksjemarkedet vært en gratis lunsj, og slike er som kjent ytterst sjeldne. Men erfaring og teori tilsier at du over tid får bedre betalt enn boliglånsrenten for å ta den risikoen som ligger i å følge med på aksjemarkedets svingninger.

450.000 nordmenn sparer hver måned i underkant 500 millioner kroner i aksje- og kombinasjonsfond gjennom faste spareavtaler. Mange av disse, inklusive undertegnede, har også boliglån og mener at det likevel er fornuftig å spare langsiktig i aksjefond.

Publisert: