TAR FEIL: Senior strateg i Nordea er uenig med Kjetil Melkevik i Holbergfondene.

Unyansert fra Holbergfondene

Senior strateg i Nordea mener Kjetil Melkevik tar feil om at aksjer blir mindre risikable med tiden.

Publisert: Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning.

20. februar skriver Kjetil Melkevik fra Holbergfondene et innlegg med tittelen, «tiden – din bestevenn i aksjemarkedet». Jeg er langt på vei enig i det han skriver, men det er dog en unyansert konklusjon, og enkelte påstander er feil.

Tittelen på innlegget hviler på noen sentrale forutsetninger som ikke nevnes; tiden er kun din beste venn gitt at du har en veldiversifisert portefølje. Dessuten, aksjer blir ikke mindre risikable med tiden!

Som sagt, jeg er langt på vei enig i det jeg oppfatter som budskapet i artikkelen, men det blir fremstilt unyansert og feil. Det er ingen tvil om at aksjer bør være en aktivaklasse man skal tenkt langsiktig på når det skal gjøres investeringer.

Hovedårsaken til dette er volatiliteten, eller svingningene, som aksjer representerer. Disse svingningene bør reduseres ved å utvide porteføljen til å også inkludere renter med ulik kredittrisiko, samt ulike aksjeregioner osv. Så langt er vi enige.

Men, der hvor argumentasjonen svikter er når det sies at tiden er din beste venn i aksjemarkedet. For at tiden skal være din beste venn, så forutsetter det at du har en godt sammensatt portefølje. Med det mener jeg at forholdet mellom risiko og avkastning står i et så godt forhold som mulig. Gjør det ikke det vil risikobildet fort se ut som i grafen under, hvor risikoen økes uten at forventet avkastning følge med.

Har du en portefølje med en forventet avkastning på 9,5 prosent, og en risiko på 40 prosent, kan du måtte bli en svært tålmodig investor før tiden blir en god venn. Dette kan fort oppleves dersom du har en dårlig sammensatt portefølje, for eksempel hele porteføljen ble lagt til Oslo Børs (risiko på 25‐30 prosent), uten å ha en internasjonal diversifisering (spredning).

Ser vi på den grå grafen, hvor forholdet mellom risiko og avkastning er bra, ser vi at tiden jobber i investor sin favør.

(saken fortsetter under bildet)

Så er det uttalelsen om at aksjer blir mindre risikable over tid. Det er direkte feil! Ser vi på grafen under ser vi at utfallsrommet på forventet avkastning/volatiliteten bare øker med tiden, men den viktigste effekten kommer av utviklingen på den rød linjen i grafen under. Det verst tenkelige utfallet, med 95 prosent sannsynlighet, blir stadig bedre, og jo lenger tid du har, jo bedre blir det.

(saken fortsetter under bildet)

Det som er viktig å ha med seg her er to ting; for det første, man skal ha en investeringsportefølje med ulike aktiva, men for at tiden skal jobbe med deg, må denne porteføljen ha en forventet avkastning og risiko som står i et så godt forhold som mulig. Gjør det ikke det faller tidsargumentet på stengrunn.

For det andre, risikoen i aksjer blir ikke mindre med tiden, snarere tvert i mot. Men, gitt at du har en godt sammensatt portefølje så blir «worst‐case»‐scenariet stadig mer fordelaktig for investor, til tross for at utfallsrommet på avkastningen/risikoen øker.

Publisert: