RYSARE: Neste år kan bli et spennende aksjeår, ifølge Investtech.

Kommentar: 2016 – et spennende aksjeår

Hva vil prege 2016? Hvordan kan man gjøre det best mulig på børsen i året som kommer? Vi har sett på dette med utgangspunkt i vårt ståsted i atferdsbasert finans og kvantitativ analyse.

Publisert: Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning.

Rekyl opp i bank: DNB og mange av sparebankene på Oslo Børs har gjort det svakt i 2015, spesielt i siste halvdel av året. De fleste egenkapitalbevisene og aksjene viser imidlertid stigende trender på lang sikt, noe som indikerer at bedriftene viser en langsiktig positiv utvikling og at interessen fra investorer er økende. En rekke innsidere har dessuten kjøpt seg kraftig opp innen sektoren, noe som indikerer at papirene er fundamentalt billige.

Fortsatt sterkt i fisk: Prisen på laks er på rekordhøye nivåer. Fiskeoppdrettssektoren har gått sterkt over flere år. Hele sektoren er positiv og teknisk indikeres at investorene bare vil ønske å kjøpe flere lakseaksjer. En videre kursoppgang for sektoren indikeres.

Usikkert i olje og offshore: Oljeprisen er lav. Prisen har svingt mye gjennom året, men ligger nå nær bunnoteringer.

Trenden er dessuten fallende og en videre svak utvikling indikeres. Enkelte aksjer innen olje og offshore viser nå tegn til å bunne ut på Oslo Børs. Fortsatt er imidlertid de fleste negative, og det anses risikabelt å gå inn. Dette er likevel en sektor som bør følges nøye.

Her vil det være stor forskjell mellom selskaper, der noe går konkurs og andre med et nødskrik overlever. Når bunnen er inne, og optimismen begynner å komme tilbake hos investorene, kan mange aksjer her gå raskt og mye.

2015 ble det fjerde året på rad der Oslo Børs stiger, og det til dels mye. Samtidig er avkastning på tradisjonell banksparing svært lav.

Vi ser en klart økende interesse for børs og analyse blant Investtechs kunder, som i stor grad er private investorer og småsparere. Vi tror dette er indikatorer for en økende risikotoleranse i markedet. Dermed vil mer penger finne veien til børsen fremover, og gjerne til noe mer risikable aksjer.

Opp for småselskapene: Siden 2010 er indeksen for småselskapene på Oslo Børs, OSESX, så godt som uendret. Hovedindeksen er i samme tidsrom opp omtrent 60 prosent! Også i 2015 har småselskapene tapt mot Hovedindeksen. I takt med en økende risikotoleranse, og at private investorer kommer noe mer tilbake i markedet, tror vi interessen for småselskapene vil øke. Dermed tror vi at småselskapene vil gjøre det sterkt i forhold til storselskapene i 2016.

Det er vanskelig å analysere sektorer og enkeltaksjer langt fram i tid. Stadig kommer det nye politiske og økonomiske impulser, og nyhetsstrømmen på selskapsnivå er uendelig.

Alle slike ting blir imidlertid fanget opp, analysert og vurdert av menneskene som kjøper og selger aksjer. Det kommer dermed til uttrykk i kursene som oppnås over børs. Aksjer som er attraktive stiger og gir teknisk kjøpssignaler. Ved å følge slike signaler kan man, ifølge Investtechs forskning, oppnå statistisk gode resultater.

Vi tror det vil være viktig å følge børsen nøye og være innstilt på at det blir store endringer gjennom året. Vi tror at en investeringsfilosofi, med aktiv stock picking og god risikospredning, vil være formelen for investorsuksess i 2016.

Vi gleder oss til et spennende år.

Les også

Stenger Shanghai-børsen grunnet sjokkstart på året

Les også

2016: Brutalt, men med sine lyspunkter

Les også

2016: Hvor mange rammes av arbeidsledighet?

Publisert: