Økokrim-sjefen roper varsku om kriminelle i fiskerinæringen: – Venter flere straffesaker

Fiskerinæringen er en bransje med høy profittmulighet og lav oppdagelsesrisiko, advarer Økokrim-sjef Pål Lønseth.

Økokrim-sjef Pål Lønseth er bekymret for fiskerikriminalitet. Her under et intervju med E24 da han tiltrådte.
Publisert: Publisert:

– Vi er bekymret for at kriminalitetsnivået i fiskerinæringen er foruroligende høyt, sier Lønseth til E24.

Fisk og skalldyr er Norges nest største næring, med en omsetning på nærmere 121 milliarder kroner i 2021, påpeker politiet i sin kommende trusselvurdering (PTV), som offentliggjøres over påske.

E24 har på forhånd fått se deler av trusselvurderingen, der fiskerikriminalitet er blant truslene som fremheves.

«Dette er en sammensatt næring med store verdier i omløp, og det er utfordrende for myndighetene å føre effektiv kontroll med etterlevelsen av lovgivningen», heter det.

Les på E24+

Fem år etter at den ble bestilt, er sikkerhetsvurderingen av russiske farledsbevis ikke levert

Krim fra hav til matfat

Lønseth er bekymret for at kriminelle aktører nå inntar større deler av verdikjeden i fiskerinæringen, både horisontalt og vertikalt.

– Det undergraver verdiskapningen i kystsamfunnene, og det bidrar til en veldig konkurransevridende situasjon, i disfavør av de som driver legalt, sier han.

Enkelt sagt kjøper de kriminelle aktørene flere virksomheter og blir involvert i flere virksomheter enn før, beskriver Lønseth.

– Og de har større del av verdikjeden. Fra hav til matfat. De får en bredere innpass i hele verdikjeden og kontrollerer flere deler av den, ikke bare en del.

Jo flere deler av verdikjeden de kriminelle aktørene kontrollerer, jo mindre transparent blir næringen, og desto større blir den illegale profitten.

– Der har vi en stor bekymring fordi dette er en av nasjonens viktigste næringer.

Les også

Råfisklaget: Nekt av russiske fiskebåter ikke dramatisk

– Hva kommer bekymringen av?

– Den kommer nok av at det er en bransje hvor det er høy profittmulighet og lav oppdagelsesrisiko for kriminalitet. Det er hoveddriverne.

– Men det har det alltid vært?

– Det kan du si, men man har kanskje blitt mer observante for mulighetene, og det er også internasjonale aktører som er interessert i denne bransjen. Og vi ser etableringer av utenlandske aktører på dette markedet, som har kriminelle relasjoner.

Lønseth sier også at han har mottatt meldinger om et lignende situasjonsbilde fra Russland.

– I den grad vi skal vektlegge noe som kommer fra Russland om dagen, så har den russiske hvitvaskingsenheten fremhevet at også for Russland sin del, så er hvitvasking gjennom fiskeribransjen det området hvor det står dårligst til, eller hvor trusselen er størst, sier han.

– Og vi vil jo forsøke å passe på at dette ikke kommer inn i norsk bransje. Vi er urolige for den utviklingen.

Venter flere straffesaker

«Det forekommer systematisk under- og feilrapportering av ressursuttaket og landingen av fisk i Norge. (...) Aktører med kontroll eller sterk innflytelse over virksomheter i flere ledd av verdikjeden benytter sin posisjon til å oppnå gevinst ved å sette omsetning av ulovlig fangstet fisk og skalldyr i system», heter det i PTV.

– Det skjer ikke i andre bransjer heller at det er 100 prosent etterlevelse av alle lover og regler. Men når såpass stort omfang er beheftet med kriminalitet og lovbrudd, og det kanskje også er vår viktigste næring i fremtiden. Så er det grunn til å rope varsku, sier Lønseth.

– Tror du det blir flere aksjoner?

– Jeg tror det blir flere straffesaker, ja. Og politiet kommer helt sikkert også til å bidra gjennom a-krimsenteret for å kontrollere arbeidslivskriminalitetsspørsmål på land. Og så kommer vi, tror jeg, til å få flere straffesaker.

Lønseth kommer likevel med en viktig presisering:

– Det er ikke sånn at alle aktører innenfor fiskeri er kriminelle. Det har jeg lyst å fremheve også. Vi var nylig på Sjømat Norge sin konferanse i Bodø. Der er jeg glad for at Sjømat Norge er så tydelige som de er på at vi ikke skal ha kriminalitet i bransjen, sier han.

– De skal bidra til å ha en lovlydig bransje. Det er veldig fint. Derfor har vi vært enige om at vi skal samarbeide godt og tett om disse tingene for å forebygge kriminalitet.

Økokrim-sjef Pål Lønseth sommeren 2020.

Sjømat Norge: Samarbeider godt

Administrerende direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge påpeker at det er flere næringer enn fiskeri som nevnes i politiets trusselvurdering.

– Dessuten er det viktig å skille mellom næring og enkeltbedrifter. De aller fleste bedriftene er renhårige og skikkelige selskaper. ​Ingen taper mer enn dem på at det skjer kriminalitet. Da blir det skjeve konkurranseforhold. Derfor er vi opptatt av å ha gode kontrolltiltak og at etikk vektlegges, sier Ystmark.

– Så er det sikkert i vår næring, som i andre, noen selskaper som tar seg til rette. Vi må sørge for at vi har smalest mulig nåløye for å være et slikt selskap.

Sjømat Norge har over tid arbeidet med a-krimsentrene for å få styrket dem og redusert mulighetene for arbeidslivskriminalitet, forteller Ystmark, som understreker behovet for god ressurskontroll for å sikre at det ikke er rom for kriminalitet.

– Så er det et stort gap mellom beskrivelsene og antallet domfellelser. Derfor er det viktig at kontrollmyndighetene er robuste nok og faktisk klarer å avdekke det som måtte være av kriminalitet.

– ​Økokrim har en naturlig rolle her, og vi samarbeider godt med dem, sier han.

Publisert:
Gå til e24.no