Boikott av russere på Svalbard kan være i strid med loven

Konkurranseloven kan være til hinder for reiselivets «boikott» av russiske selskaper på Svalbard. Konkurransetilsynet prioriterer imidlertid ikke saken.

Etter en pandemi med tilnærmet null aktivitet på turistfronten, er det fortsatt folketomme gater i den russiskeide gruvebyen Barentsburg – nå på grunn av krigen.
 • David Bach
Publisert: Publisert:

Henstillingen fra Svalbard Reiselivsråd til sine medlemsbedrifter om ikke å kjøpe varer eller tjenester fra russiske kolleger i nabobyen, kan være i strid med Konkurranseloven.

Det mener professor og konkurranseekspert Øystein Foros ved NHH.

– Hver bedrift hver for seg kan fritt gjøre noe sånt. Men hvis bedrifter snakker sammen, og blir enige om at dette skal vi gjøre, eller nå skal ingen av oss gjøre dette, da er man i utgangspunktet i gråsonen overfor konkurranselovgivningen, sier han etter å ha fått forklart hva som skjer på Svalbard.

Blant rundt 30 medlemsbedrifter som driver med reiseliv på Svalbard, har E24 kun hørt om to som ikke har fulgt henstillingen.

Resultatet er at de fleste som tilbyr turer til Barentsburg, ikke stopper ved hotellets restaurant, barer eller suvenirbutikken.

Les også

«Næringslivskrig» i Arktis: Splid om russisk-eid turisme i Barentsburg

– Tvilsomt

– Det høres i utgangspunktet litt tvilsomt ut. Og grunnen er enkel. Du kan jo bare spørre deg om hvorfor Reiselivsrådet trenger å snakke om det, sier Foros og viser til at de har måttet bli enige seg imellom om å avstå fra å bruke penger i Barentsburg.

– Dette høres ut som noe som kan komme i konflikt med konkurransereguleringen, men spørsmålet er om de kan redde seg ut enten ved at dette skjer på Svalbard, og dermed ikke er omfattet av Konkurranseloven, eller at det kan begrunnes med ting som uansett ligger utenfor loven.

Loven fremhever spesielt at bransjeorganisasjoner ikke kan organisere prissamarbeid eller andre typer aksjoner, påpeker Foros, men det er fortsatt rom for unntak.

– For selv om dette isolert sett skulle stride mot Konkurranseloven, er det likevel et spørsmål om en slik politisk markering er lovlig, gitt bakgrunnen for boikotten, forklarer han.

– Kan begrunne det med ytringsfrihet

– Det er eventuelt paragraf 10 man må snakke om, sier jusprofessor og ekspert på konkurranserett Erling Hjelmeng ved UiO.

Paragraf 10 sier blant annet at «enhver beslutning truffet av sammenslutninger av foretak og enhver form for samordnet opptreden som har til formål eller virkning å hindre, innskrenke eller vri konkurransen, er forbudt».

– Det er veletablert at det også gjelder oppfordringer av bransjeorganisasjoner, og at dette er en type samarbeid som kan fanges opp av paragraf 10 er ganske sikkert, sier han.

Jusprofessor Erling Hjelmeng ved UiO.

– Samtidig kan man si at reiselivsrådet, ved å komme med denne oppfordringen, beskytter medlemmer fra konkurranse fra russiske aktører.

Hvorvidt henstillingen bryter med loven, er imidlertid ikke et kjapt besvart spørsmål.

– Det finnes ikke noe juridisk svar med to streker under, tror jeg. Det er en del motargumenter, men enkelt sagt: Høyesterett slo nylig fast at en kollektiv boikott, som skjer nettopp kollektivt fra en gjeng næringsdrivende, i seg selv er et brudd på paragraf 10.

– Et motargument er å si at denne situasjonen er så spesiell at Reiselivsrådet vil kunne påberope seg en type ytringsfrihetsbeskyttelse for denne oppfordringen.

Konkurransetilsynet: Ikke prioritert

Fungerende avdelingsdirektør Beate Berrefjord i Konkurransetilsynet sier saken på Svalbard ikke har vært på deres bord.

– Vi har ikke sett på henstillingen. I det politiske landskapet vi er i akkurat nå, så er ikke dette noe vi kommer til å prioritere, akkurat om man skal støtte en boikott eller ikke.

Det vil heller aldri være nok for Konkurransetilsynet bare å få en overordnet beskrivelse og si at dette er brudd på loven, understreker hun. Men:

– Normalt vil man være skeptisk til at noen aktører som ellers er konkurrenter blir enige om en atferd i et marked. Men dette er en såpass spesiell situasjon, så det er ikke noe vi vil prioritere å se nærmere på nå.

Les også

300 mil fra krigen

Berrefjord viser videre til en felles uttalelse fra European Competition Network (ECN), som ble kunngjort tidligere denne uken, og som tilsynet har sluttet seg til.

Der heter det blant annet at «denne ekstraordinære situasjonen kan utløse behov for at foretak samarbeider for å sikre levering og rettferdig distribusjon av produkter som det er knapphet på til alle forbrukere».

ECN legger til at de ikke aktivt vil gripe inn mot nødvendige og midlertidige tiltak «som er iverksatt for å unngå vareknapphet».

Hotel Barentsburg er eid av det russiske statlige gruveselskapet Trust Arktikugol. Hit kommer svært få norske turister i disse dager, på grunn av reiselivsrådets henstilling.

– Snakker fortsatt med hverandre

Reiselivsrådet har så langt ikke vurdert henstillingen opp mot konkurranselovgivningen, bekrefter styreleder Ronny Strømnes i Visit Svalbard.

– Dette handler om å ramme regimet og ikke folkene. Og så vil det alltid være noen som blir lidende på noe vis. Men vi har sagt klart og åpent at vi skal ta vare på det naboforholdet vi har og hjelpe hvis det skulle komme til en nødssituasjon når det gjelder provianter eller andre ting, sier han.

– Det er fortsatt mange som reiser fra Longyearbyen til Barentsburg, og vi snakker jo fortsatt med hverandre. Dette gjelder å handle med russiske statseide selskaper.

Tilfeller hvor Barentsburg kunne komme i en nødssituasjon, gjelder for eksempel hvis proviantene de får fra blant annet Tyskland, skulle stoppe. Da vil Longyearbyen komme til unnsetning, understreker Strømnes.

– Det har vi tradisjon for her oppe, og det blir ikke borte nå heller. Det var sånn på 90-tallet da Sovjet falt, og de glemte mye av Barentsburg. Det skal vi definitivt ikke la skje nå heller.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Barentsburg
 2. Svalbard
 3. Longyearbyen
 4. Konkurransetilsynet
 5. Konkurranselovgivning
 6. Boikott

Flere artikler

 1. Russland raser mot norsk turismeboikott på Svalbard

 2. «Næringslivskrig» i Arktis: Splid om russisk-eid turisme i Barentsburg

 3. Sysselmesteren om forholdet til Barentsburg: – I et godt ekteskap vil det alltid være gnisninger

 4. 300 mil fra krigen

 5. Slår ned på våpenlovbrudd blant Svalbard-guider: – Katastrofalt for næringen