Olav Thon gir seg ikke: Har anket navnekrangel til Høyesterett

Advokat John Christian Elden er hentet inn for å anke tvisten om Stortorvet Gjestgiveri.

Olav Thon (97) mener at restauranten han eier gården til, Stortorvets Gjæstgiveri, har enerett på navn og logo. Restauranten har vært i hans eie siden 1978.
Publisert: Publisert:

Tvisten gjelder om Hamar-restauranten Stortorvet Gjestgiveri, eid av selskapet Madriku, får hete omtrent det samme som Stortorvets Gjæstgiveri i Oslo, eid av Olav Thon.

Flertallet i Borgarting lagmannsrett mente at Madriku, som åpnet restauranten på Hamar i 2015, skulle få beholde navnet. Dommen ble avsagt i slutten av mars.

– Den blir anket, skriver John Christian Elden i en tekstmelding til E24.

Olav Thon mener nemlig fortsatt at veteranen Stortorvets Gjæstgiveri i Oslo som har vært i drift i over 100 år, har enerett på navnet og logoen i gotisk skrift. Han mener også at Madriku har opptrådt i strid med god forretningsskikk etter navnevalget.

Les også

Olav Thon tapte ankesak om navnestrid – Hamar-restaurant beholder navnet

Anfører særpreg

Anken, som er ført i pennen av Elden, retter seg mot lagmannsrettens lovanvendelse og på enkelte punkter også bevisvurderingen.

Der argumenteres det med at varemerker kan bestå av alle slags tegn som er egnet til å skille en virksomhets varer eller tjenester fra andres.

Advokat John Christian Elden bekrefter at dommen om restaurant-navnene ankes til Høyesterett.

«Det anføres at saken på dette punktet er prinsipiell og egner seg for prøving i Høyesterett. Det bør tas stilling til i hvilken grad bruk av arkaiske ord som ikke er i dagligtalen, men som i og for seg er beskrivende i sin etymologi, gir særpreg i varemerkelovens forstand», heter det.

Dommen fra lagmannsretten tilkjente også Madriku totalt 274.736 kroner i sakskostnader. Thon krever på sin side erstatning i form av «lisensavgift for utnyttelsen».

Inspirert av gammel restaurant på Hamar

I det opprinnelige søksmålet krevde Olav Thon at restauranten bytter navn og logo, og anførte at det er grunnlag for å kreve lisensavgift for bruken frem til nå.

Madriku mente på sin side at navnet «Stortorvets Gjæstgiveri» er et beskrivende navn og at Thon dermed ikke kunne kreve at det ikke blir brukt av andre.

Den over 300 år gamle bygningen i Oslo har vært eid av Olav Thon siden 1978. Restauranten har vært i drift siden starten av 1900-tallet. Bildet er tatt i 2004.

Saken gikk for Oslo tingrett i februar 2019, og den endte der med at Olav Thon fikk medhold. Madriku anket til Borgarting lagmannsrett, som i mars i år altså gjorde helomvending.

Lagmannsrettens flertall mente at Thons restaurant ikke kan ha enerett på navnet utenfor Oslo-området og at Madriku ikke hadde opptrådt i strid med god forretningsskikk da de i 2015 valgte sitt likeklingende navn.

Les også

Restaurant på Hamar nekter å bytte navn – saksøkes av Olav Thon

Styreleder Erik Jacobsen i Madriku har ifølge dommen fra lagmannsretten forklart at «valget av navnet Stortorvet Gjestgiveri er forankret i lokale tradisjoner og i beliggenheten på Hamar.»

«Både navnet, utformingen av logoen og restaurantkonseptet er – ifølge hans forklaring – inspirert av det tradisjonelle serveringsstedet Oplandske Gjestgiveri på Hamar, som ble nedlagt for noen år siden etter å ha eksistert siden 1800-tallet, og ikke av Olav Thons merke», skriver lagmannsretten, uten at de så det nødvendig å ta stilling til forklaringen.

Advokat Vebjørn Krag Iversen i Haavind, som representerer Madriku, sier at de ikke kan se noen grunn til anken.

– Dommen fra lagmannsretten er grundig og riktig, og den er i tråd med de føringer som er lagt tidligere. Vi kan ikke se at Thon kommer med nye argumenter i denne anken, og vi mener fortsatt at det ikke er gjort varemerkeinngrep eller krenkelse av markedsføringsloven, sier Iversen.

– Vi mener denne dommen er i tråd med de føringer Høyesterett har lagt til grunn fra tidligere praksis, og ser ikke noen grunn til at den behøver å behandles på nytt.

Publisert: