LO-lederen krever nasjonale innkjøpsregler: Vil holde «useriøse» aktører ute

Den ferske LO-lederen mener staten må lære av det mange kommuner og fylker har gjort: Innføre krav om at man kun kjøper inn fra seriøse aktører. Det mener hun er særlig viktig for byggebransjen og hennes «egen bransje», luftfarten.

Peggy Hessen Følsvik ble forrige uke valgt inn som formell leder av LO i ett år. Hun tok over ledervervet etter det tragiske dødsfallet til Hans Christian Gabrielsen 9. mars.
Norsk politikk
 • Marius Lorentzen
Publisert:

– Vi har vedtatt en uttalelse og i det ligger det føringer for en nasjonal modell for offentlige innkjøp, forteller den ferske LO-lederen Peggy Hessen Følsvik til E24.

LO går nemlig inn for at man nasjonalt skal innføre regler som sikrer at det offentlige stiller krav i sine innkjøp som sikrer at useriøse aktører ikke slipper til.

Slike regler kan gi store ringvirkninger siden det offentlige kjøper inn for rundt 520 milliarder kroner årlig, ifølge tall fra regjeringen.

– Jonas sier at han ønsker å få en slik nasjonal modell som skal gjelde alle offentlige innkjøp. Det synes vi er fint, fortsetter hun, med referanse til Arbeiderpartiet-leder Jonas Gahr Støre.

LO-lederen mener forslaget vil gagne en rekke bransjer, men trekker særlig frem luftfarten og byggebransjen.

– Der har vi sett mange useriøse som har vunnet anbud, sier LO-lederen om byggebransjen.

Hvordan skal dette fungere?

– Det er frivillig å organisere seg og det må ikke nødvendigvis være tariffavtale, men det må være ryddige arbeidsvilkår og adgangen til å organisere seg må være et krav, sier Følsvik.

– Det sier ILO-konvensjonen, som er selve grunnlaget for et seriøst og organisert arbeidsliv. Selskapene må kunne vise til at de følger disse spillereglene, fortsetter hun.

Les også

Wizz Air-sjefen langer ut mot fagforeninger i ny lekkasje: – En av grunnpilarene bak vår suksess

Regjeringen vurderer grep

Statssekretær Lars Andreas Lunde i Nærings- og fiskeridepartementet peker på at regjeringen i februar la frem en revidert strategi mot arbeidslivskriminalitet

– Offentlige innkjøp er et viktig tema i strategien, og ett av tiltakene er å vurdere behovet og mulighetene for felles anbefalinger om seriøsitetskrav innen offentlige innkjøp, sier Lunde i en kommentar til E24.

– Det er flere positive erfaringer med strenge seriøsitetskrav. Det bidrar til å bekjempe arbeidslivskriminalitet og sosial dumping, fortsetter han.

Statssekretæren er imidlertid opptatt av at man må finne en riktig balanse.

Ikke bare må regler som innføres vurderes opp mot Norges EØS-forpliktelser, men det er også andre hensyn å ta, påpeker han:

– For strenge eller ubalanserte krav kan imidlertid ramme leverandører på utilsiktede måter og begrense konkurransen. Leverandører som driver lovlig kan i praksis bli ekskludert fordi de ikke har den størrelse eller kapasitet som trengs for å oppfylle alle kravene som stilles, sier Lunde.

Heier på kommuner som sier nei til Wizz

LO-lederen peker på uttalelsene som har kommet gjennom ulike lekkasjer fra flyselskapet Wizz Air over lang tid – senest i form av en lekket video av konsernsjef Jozsef Váradi.

Der langer han ut mot fagforeninger, hvordan han mener det skader bransjen og sier at mangelen på dem i Wizz Air «er en av grunnpilarene bak vår suksess».

– Det vi har sett fra Wizz Air og Váradi viser at disse grunnleggende prinsippene ikke er rådende i det selskapet, sier Følsvik.

Statsminister Erna Solberg sa på Stortingets talerstol i fjor at hun ikke ville fly med et selskap som ikke lar de ansatte organisere seg. I tillegg har en rekke kommuner gått ut og varslet at de ikke vil kjøpe billetter med selskapet.

Wizz Air har kontret med å ta rettslige skritt mot det de mener er ulovlig boikott.

– Det offentlige kjøper jo inn mye fra luftfarten, men vi har ikke inntrykk av at det handles så mye med Wizz i det offentlige. Vi heier på kommuner som sier nei til å kjøpe av dem, fortsetter hun.

Wizz Air etablerte seg i det norske innenriksmarkedet i fjor høst. Selskapet har droppet basen i Trondheim, men har beholdt basen på Gardermoen. Selskapet bruker foreløpig egne ansatte som flys inn til Norge i skift.

Les også

Regjeringen forsvarer aksjoner mot Wizz Air

Les også

Wizz Airs toppsjef: – Det pågår et politisk spill

Finnes allerede i flere kommuner

LO-lederen peker på at en innkjøpsmodell der det settes krav til arbeidsvilkår og andre faktorer allerede er etablert i Oslo, Skien og flere områder Viken med «rødgrønt styre».

– De er utarbeidet i nært samarbeid med fagforeninger lokalt, og det gjelder jo særlig byggebransjen.

– Hvordan skal man faktisk skille mellom de seriøse og de useriøse?

– I modellene som allerede er i bruk er det ulike former for krav. Det handler blant annet om at man må ha et visst antall lærlinger, at man ikke har for mange ledd i kontraktkjeden, at man ikke har brutt lover og at man ikke har uoppgjort skatt, sier LO-lederen.

Hun legger til at krav om faste ansettelser også er et viktig kriterium.

– Hvor effektivt har disse ordningene vært?

– De har vært veldig effektive. Ikke bare har de medvirket til å få mer seriøse firma, men man har også fått opp antall lærlinger, sier LO-lederen og fortsetter:

– Det som kanskje er aller mest gledelig er at vi ser at antallet søknader til yrkesfag har gått opp i de aktuelle kommunene. Jeg tror det er fordi de unge ser at de har trygge og gode jobber å gå til.

– Får dere støtte fra arbeidsgiversiden til dette?

– Ja, absolutt. Det har vært frustrerende for noen aktører at det er ulike regler i de ulike kommunene, men her mener jeg man kan finne frem til gode praktiske løsninger, sier LO-lederen.

Statssekretær Lars Andreas Lunde.
Les også

Sparkede Wizz Air-piloter reagerer på lekket lydopptak

Utarbeider ny veiledning

Statssekretær Lunde peker også på at enkelte kommuner og fylkeskommuner allerede stiller strengere krav enn regelverket krever og at de har tatt i bruk egne modeller for å få dette til.

– Anskaffelsesregelverket inneholder flere bestemmelser som skal bidra til å forhindre arbeidslivskriminalitet og useriøse leverandører, blant annet begrensning i antall ledd i leverandørkjeden, krav om lærlinger, krav til skatteattest, med mer, sier han.

For å følge opp regjeringens reviderte strategi mot arbeidslivskriminalitet og regler i offentlige innkjøp vil man nå gå i dialog med relevante aktører, forklarer Lunde.

Dette inkluderer næringslivsorganisasjoner, arbeidstagerorganisasjoner, offentlige oppdragsgivere og andre.

– Formålet med dialogen er å vurdere behovet og eventuelt mulighetene for felles generelle anbefalinger om seriøsitetskrav innen offentlige anskaffelser, sier Lunde.

Han peker på at dette vil bli sett i sammenheng med det pågående arbeidet i DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring).

– Der utarbeides det veiledning til oppdragsgivere som ønsker å ta i bruk strengere krav mot useriøsitet og arbeidslivskriminalitet enn regelverket krever, sier Lunde.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Norsk politikk
 2. Arbeidsliv
 3. LO
 4. Flyselskaper
 5. Luftfart
 6. Boikott
 7. Nærings- og fiskeridepartementet

Flere artikler

 1. NHO-sjefen støtter LOs krav om nasjonale innkjøpsregler: – Redd de useriøse skal få ta tak igjen

 2. Wizz Airs toppsjef: – Det pågår et politisk spill

 3. Wizz Air-sjefen langer ut mot fagforeninger i ny lekkasje: – En av grunnpilarene bak vår suksess

 4. Betalt innhold

  Arbeidernes førstedame

 5. Støre lover å redde AFP-ordningen