Fiskerne tjener rått og har skyhøy verdiskaping: – De som eier båtene har en helvetes jobb

Bærum og Oslo har større verdiskaping fra fiske enn de største fiskeværene i Lofoten, Vesterålen og Senja.

ÅTTE TONN: Etter ei natt og en dag med fiske kan fiskerne levere åtte tonn skrei til fiskemottaket i Oldervik. Simon Haugen (til venstre) og Johnny Iversen fester kroken i tauene så fisken kan losses i land. FOTO: RONALD JOHANSEN / ITROMSØ
Publisert:

– Jeg klager ikke, sier fisker Simon «Draugen» Haugen fra fiskeværet Oldervik nord for Tromsø.

Han har ny båt og fisker for 2,5 millioner kroner i år. Det er ikke så mye, mener Haugen, som bare kalles Draugen i fiskeværet der han vokste opp på kaia med fiskefeltene rett utfor fjæra. Han har to onkler som er fiskere, en onkel som driver fiskebruk, og la planer om egen fiskebåt da han var ni år gammel.

– Vi fiskere har en sinnssyk verdiskaping. Men det er mye arbeid, vi kan jobbe døgnet rundt. De som eier båtene har en helvetes jobb, sier Haugen.

«En dunge med penger»

Få andre tjener og skaper like store verdier per arbeidsplass som norske fiskere. Hver ansatt i fiskerinæringen bidrar til 1,7 millioner kroner i verdiskaping, viser en ny rapport fra forskningsinstituttet Nofima og analytikerne i Menon. Det er 63 prosent høyere enn snittet for næringen.

Å SOVE KAN MAN GJØRE NÅR MAN BLIR GAMMEL: Fiskeren Simon Draugen Haugen har jobbet natt og dag for å få penger til en egen fiskekvote.   FOTO: RONALD JOHANSEN / ITROMSØ

– Det er gode penger, men det må være såpass. Jeg fisker jo alene og har bare en liten pisskvote. De større rederiene med mer kvoter sitter igjen med en dunge med penger, sier Haugen.

Fiske og foredling av vill fisk førte til en netto verdiskaping på 23 milliarder kroner i fjor, ifølge rapporten. Forskerne har analysert verdiskapingen i fisket, altså den økningen av verdier som skjer med et produkt. Verdiskapingen er målt ved å se på lønn til arbeidstagere, overskudd til eierne og skatt til myndighetene.

– Det er veldig stor verdiskaping i fiskeriene spredt utover hele kysten. Det er veldig god lønnsomhet og veldig god avlønning til mannskapet. Og det er veldig høy verdiskaping sammenlignet med andre næringer på land, sier forsker Audun Iversen.

På Norgestoppen

Det er bare ansatte i oljeindustrien og finansbransjen som har like stor verdiskaping per arbeidsplass som fiskerinæringen. En kraftig reduksjon i antall fiskere og båter siden krigen er årsaken til den økte lønnsomheten per båt og per fisker. Driftsmarginen for fiskeflåten har økt jevnt de siste 30 årene fra sju prosent i 1991 til 17 prosent i 2018.

– Færre båter og færre fiskere har gitt økt lønnsomhet, sier Iversen, som er en av tre forskere bak rapporten.

FORSKER: Audun Iversen ved Nofima i Tromsø er en av tre forskere som står bak rapporten.   FOTO: RONALD JOHANSEN.

Det er stor forskjell mellom de største og minste båtene. De store havgående trålerne har en driftsmargin på 22 prosent i fjor, mens de mindre sjarkene i kystflåten tjener bare halvparten så godt, med en driftsmargin på 12 prosent. Årsaken er at trålerne har fått lov til å slå sammen langt flere fiskekvoter på en båt enn mindre fiskebåter har fått lov til.

Sju gode år

Fiskerinæringen har hatt oppadgående kurve de siste sju årene. Prisene for torsk er tredoblet de sju siste årene, fra 13 til nær 40 kroner kiloet. Det har ført til mer enn en firedobling i investeringer i nye båter de siste 10 årene, fra et årlig nivå på to milliarder kroner i 2009 til ni milliarder i året de siste to årene som er målt, i 2017 og 2018.

En vanlig fisker tjener i snitt nær en million kroner, viser undersøkelsen, mens eierne også får en stor del av kaka. Av verdiskapingen går litt over halvparten til de ansatte, 40 prosent som overskudd til eierne og åtte prosent i selskapsskatt til staten.

Tromsø er fortsatt kommunen med flest fiskere, mens Ålesund er kommunen med størst verdiskaping. I Ålesund der de fleste trålerne hører hjemme, lå verdiskapingen på to milliarder kroner i fjor, dobbelt så høyt som Tromsø på fjerdeplass.

Bærum større enn fiskevær i nord

Bærum er landets femte største fiskevær med en milliard kroner i verdiskaping fra fisket, mens Oslo kommer på syvende plass med rundt 800 millioner kroner. I Bærum bor det tre fiskere, men kommunen har en stor del av indirekte verdiskaping fra norsk fiske fra selskaper registrert i Bærum.

– Det var litt overraskende at Bærum kom så høyt. De har bare tre fiskere, men vi følger selskapenes verdier dit de er registrert, og da slår Bærum sterkt ut. Oslo kommer høyt, fordi de har leverandører i blant annet forsikring, sier Iversen.

– Vi fant at ringvirkninger av fiske er spredt over 350 kommuner i landet. Vestlandet og Nord-Norge dominerer, legger han til.

Bærum har større verdiskaping fra fiske enn de største fiskeværene i Lofoten, Vesterålen og Senja.

TRAVEL: Tromsø er en av landets travleste fiskerihavner. Men verdiskapingen fra de store trålerne havner hos store børsnoterte selskaper som Lerøy. Her er en tråler fra Lerøys trålrederi Havfisk på vei for å levere frossenfisk til fryseterminalen i Tromsø.

Norges torskehovedstad Myre i Øksnes kommune i Vesterålen kommer på sjette plass med 800 millioner, Svolvær i Vestvågøy kommune i Lofoten kommer på åttende plass bak Oslo, mens sjømatkommunen Senja havner utenfor topp 10 med en halv milliard i verdiskaping.

Ibestad kommer på 21 plass, Alta på 34 plass og Skjervøy på 36 plass på oversikten.

Leverte julekveite

Det er bare 10.000 fiskere igjen i Norge, som i fjor fisket og eksporterte fisk for 30 milliarder kroner. Haugen har tatt juleferie etter å ha levert noen store julekveiter på land i hjembygda. Han er glad for at fiskerne gjør det bedre, for da han vokste opp ble han advart mot å bli fisker.

FISKER: Simon Haugen (26) er selvstendig næringsdrivende med egen fiskekvote. FOTO: RONALD JOHANSEN / ITROMSØ

– Jeg er i oppstartsfase med ny båt. Det har gått greit i år. Det er bra vi har så høy verdiskaping. Da jeg var liten ble jeg frarådet å bli fisker, sier Haugen.

– Det beste med å være fisker er at du kan styre arbeidsdagen selv. Du har bra mye fri. Og det er grei inntekt, legger han til.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om