UTENFOR: Ifølge seniorforsker Arnstein Mykletun (til høyre) oppstår det en «psykologisk barriere» for mange langtidssykemeldte. Da kan man trenge noen puff, mener han. Fra venstre: Professor Stig Matthiesen og Ingar Næss.

Slik kan vi få flere sykmeldte på jobb: – Ledere har et stort ansvar

Spark i baken, støtte fra sjefen, mindre støtte fra Nav? Her er ekspertenes beste forslag for å få ned sykefraværet.

 • Karl Wig
  Journalist
Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til E24 her.

– At innkallingsbrev fra Nav kan ha effekt på sykmeldinger, er jeg ikke i tvil om. Men jeg mener bedriftsledere også har et stort ansvar. Jeg er ikke i tvil om at det er masse norske ledere kan gjøre for å hindre sykmeldinger, sier Ingar Næss til E24.

Han jobber med kundeutvikling i rådgivningsselskapet Maturus, og har gjennomført en rekke medarbeiderundersøkelser i norske og internasjonale selskaper.

Ny forskning fra Frischsenteret viser at folk kommer raskere tilbake i jobb når Nav sender brev om dialogmøte.

Ingar Næss i rådgivningsselskapet Maturus.

Ifølge seniorforsker Simen Markussen fungerer brevet som «et spark bak» til de sykmeldte.

Næss mener flere norske ledere også kan gi seg selv et spark:

– Et viktig funn som går igjen er dette: Ansatte som føler seg uunnværlige, blir de ikke like fort syke som ansatte som ikke føler seg viktige for bedriften.

– Og da kan man ikke skyte medarbeideren, da må man se på lederen: Har man klart å kommunisere strategi og tilbørlighet på en god måte? I bedriftene som klarer det, gleder de ansatte seg til å gå på jobb på en helt annen måte, sier Næss.

Han mener det er mange grep ledere kan gjøre:

 • Kommunisere tydelig og forsikre om at alle ansatte kjenner bedriftens hovedmål og strategi
 • Ha gode hverdagssamtaler med oppfølging av strategier og mål
 • Skape god atmosfære, trivsel og stolthet på arbeidsplassen.
 • Motivere ansatte ved å gi individuelle utfordringer
 • Gi ros ansatte ros, både personlig og i gruppesammenheng

– Rosen skal ikke være overdrevet, men gi de ansatte rettmessig skryt for konkrete arbeidsoppgaver, oppfordrer Næss.

– Dette arbeidet er ofte vanskelig i møtet med en tøff arbeidshverdag. Men det er en kultur som må dyrkes fra toppen. I mange bedrifter mangler denne kompetansen i mellomledelsen, fremholder Næss.

Les også

Tabbene du bør unngå på jobbintervju

EKSPERT: Seniorforsker Arnstein Mykletun mener flere «puff» er veien å gå – både fra Nav, legen og arbeidsgiver.

Berit Roald

Psykologiske barrierer

– Det som skjer med mange som er fullt sykemeldt i lang tid, er at det oppstår psykologiske barrierer for å gå tilbake til arbeid. Noen tenker de ikke er velkommen lenger, at kollegene ikke liker deg, eller at de ikke kommer til å klare jobben, sier seniorforsker Arnstein Mykletun ved Folkehelseinstituttet til E24.

Han ledet en ekspertgruppe som overleverte forslag for å redusere sykefraværet til Arbeids- og sosialdepartementet i 2010.

– Dette er viktige finn, sier Mykletun om Frischsenterets nye studie.

– Vet ikke hvor mye som skyldes latskap

– Seniorforsker Markussen kaller Nav-brevet et «spark bak»?

– Jeg vil heller kalle det et «puff», svarer Mykletun og forklarer:

– Mange havner i en gråsone-tilstand, hvor man egentlig er litt for frisk til å være sykemeldt, men samtidig ikke føler seg helt frisk nok til å jobbe igjen. Forskningen viser at slike puff da har god effekt, sier Mykletun.

– Det kan høres ut som at mange sykmeldte er late?

– Det vil alltid være en blanding av mange ulike årsaker. Det er ennå ingen som har klart å beregne hvor mange sykmeldingsdager som skyldes såkalt «rent latskap », selv om mange mener dette kan forekomme. Men alt tyder på at slike «puff» kan sette i gang tanker og følelsesprosesser hos folk som gjør de vil tilbake til jobb igjen, sier Mykletun.

Les også

De 10 vanligste eksemplene på uetisk oppførsel

EKSPERT: Professor Stig Berge Matthisen.

Foto: BI

Fritt frem for sykmeldinger

Men møteinnkalling fra Nav er bare ett av mange motiverende «puff» man kan vurdere:

– Andre «puff» kan være en god samtale med en venn, eller at sjefen ringer og sier at «vi holder kontakten» og «si fra når du kan begynne å jobbe litt igjen».

I 2014 ble det publisert et oppsiktsvekkende resultat om Mandalprosjektet: Kommunen fikk dispensasjon fra folketrygdloven og innførte frie sykmeldinger til alle kommuneansatte inntil et år.

– Det var full egenmeldingsrett, og man trengte ikke å gå til legen, forteller Mykletun.

Samtidig var det full fart i oppfølgingen fra nærmeste overordnede – ikke etter uker eller måneder, men etter få dager.

– Hva hvis den sykemeldte ikke ville møte?

– Det fungerte ikke slik. Her kunne til og med den ansvarlige lederen komme på hjemmebesøk, sier Mykletun.

Resultatet? Sykefraværet falt 20 prosent.

– Det viser at effekten av god oppfølging kan være veldig stor, sier Mathisen.

Det ser vi også med graderte sykmeldinger: Om legen pusher deg litt før å jobbe delvis, kan det redusere behovet for sykefravær.

Les også

Norwegian nekter ansatte å bruke egenmelding

Eksperter: Slik kan vi få flere sykemeldte på jobb

Professor Stig Berge Matthisen ved Institutt for ledelse og organisasjon ved BI i Bergen, professor og seniorforsker Arnstein Mykletun ved Folkehelseinstituttet, og Ingar Næss i rådgivningsselskapet Maturus deler sine beste innspill – både til arbeidsgivere, leger og politikerne.

1. Hold kontakt med den sykemeldte og gi «velkommen tilbake»-signaler.

– For eksempel at sjefen slår på tråden og hører hvordan det går. Det kan virke skjerpende på dem som har lav terskel for å holde seg hjemme – og er uansett inkluderende, sier Matthisen ved BI.

– Unngå formuleringer som «Ikke kom tilbake før du er helt frisk», råder Mykletun.

2. Tettere og raskere oppfølging fra NAV.

Ifølge Mykletun samsvarer Frischsenterens funn om positive effekter av møteinnkalling med annen forskning: Motiverende «puff» på den sykemeldte ser ut til å fungere.

Ifølge Mathisen kan det særlig hjelpe de som i utgangspunktet har lavere arbeidsmoral.

– For det er ingen tvil om at arbeidsmoralen er forskjellig: Hos noen er den høy, mens andre ser på arbeidet som et nødvendig onde, sier han.

3. Økonomisk incentiv for å jobbe kontra være sykemeldt.

– Flere land har systemer med karenstid, som gjør at sykemeldingen får en omkostning. Det vil umiddelbart slå positivt ut på sykefraværet, mener Mathisen, som likevel er klar på at grepet er problematisk:

– Det rammer også de som ikke har noen som helst mulighet for å jobbe, og kan føre til at vi får et hardere samfunn, sier han.

4. Gi tidlig invitasjon om å begynne i gradert sykemelding.

Ifølge Mykletun er graderte sykmeldinger et viktig grep for å få folk tilbake i jobb, og bør brukes hyppigere enn i dag.

– Om legen pusher deg litt før å jobbe delvis, kan det redusere behovet for sykefravær, sier han.

5. Langsiktig, forebyggende helsearbeid i bedriften.
– Kartlegg arbeidsmiljø og helse på arbeidsplassen systematisk. Ha gjerne en prosjektgruppe i bedriften som jobber med sykefravær, og som involverer både ledelse og fagforeningen, råder Matthisen ved BI.

5. Involver og motiver de ansatte.

– La medarbeidere få være med og ta beslutninger, ha god og konstruktiv dialog. La ansatte føle at de har kontroll over arbeidet. Og ikke ha for stort arbeidspress, råder Mathisen.

– Vær tydelig i kommunikasjonen av bedriftens mål og strategi, slik at de ansatte føler tilbørlighet. Gi ros for utførelsen av konkrete arbeidsoppgaver, både personlig og i plenum, råder Næss.

Les også

Slik går du frem for å si opp en sykmeldt ansatt

Les også

Nav-brev gjør folk friske

Les også

Slik sparker du dine «dårligste» ansatte

Les også

Hevder 80 prosent fikk fast jobb

Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. E24

Flere artikler

 1. Mener brev om dialogmøte fra Nav gir helt feil signal:
  – Det er Nav som skulle hatt et spark bak

 2. Store forskjeller i Kommune-Norge: Her har de høyest sykefravær

 3. P-beklagelse

 4. Annonsørinnhold

 5. Fifty shades of Kjos

 6. - La dem gå