Slik påvirker oljeprisen prisen på laks

Når oljeprisen stiger, stiger kronekursen. Når kronekursen stiger, blir det vanskeligere å selge norsk laks i utlandet. Nå kan det være annerledes.

BOB BOB DADDY DADDY: – Skulle valutaene respondere positivt på en høyere oljepris betyr det at lakseprisen i russiske rubler eller brasilianske realer går ned. Billigere laks betyr normalt høyere etterspørsel, sier fiskeanalytiker Kolbjørn Giskeødegård til E24.
 • Jan Lilleby
 • Erling Johansen
 • Johan Nordstrøm
Publisert:

– Høyere oljepris vil ikke nødvendigvis drive lakseprisen ned.

Det mener lakseanalytiker Kolbjørn Giskeødegård i Nordea Markets.

Det finnes nemlig to oljesmurte økonomier som har fått et skudd for baugen, og som står for en stor andel av verdens etterspørsel etter laks.

– Brasil og Russland er to av de største laksemarkedene i verden, sier Giskeødegård til E24.

Les også

Dette lille øysamfunnet i Nord-Norge drar inn milliarder i året

En fallende oljepris er dårlig nytt for en russisk økonomi der olje og gass står for omkring 70 prosent av eksporten. Også Brasils økonomi er følsom for store bevegelser i oljeprisen.

– Landenes valuta har fått en lavere verdi blant annet på grunn av oljeprisfallet. Det betyr at laksen har blitt dyrere å importere i lokal kjøpekraft.

Lavere oljepris betyr også svakere krone (se faktaboks), som i sin tur de senere årene har bidratt til rekordhøy laksepris i norske kroner (se graf).

Men hva hvis oljeprisen stiger igjen? Kanskje skulle man tro at lakseprisen dundrer ned igjen.

Hvis oljeprisen stiger tilbake til gamle høyder, vil den norske kronen styrke seg og isolert sett gi lavere laksepris. Men på samme tid vil økonomiene i Russland og Brasil få mer fart på seg. Da blir landenes innbyggere mer sultne på laks.

– Skulle valutaene respondere positivt på en høyere oljepris, betyr det at lakseprisen i russiske rubler eller brasilianske realer går ned. Billigere laks betyr normalt høyere etterspørsel, sier Giskeødegård.

DNBs lakseanalytiker Alexander Aukner er enig med med Giskeødegård, med en liten nyanseforskjell: Aukner mener at en styrking av oljeprisen først kan få en potensielt negativ effekt på etterspørselen etter laks i Russland og Brasil, før kjøpekraften tar seg opp.

– Hvis oljeprisen styrker seg, vil norske kronen styrke seg umiddelbart. Men jeg tror det vil ta noe tid før økonomiene i Russland og Brasil kommer tilbake, og en gjenoppbygging av etterspørsel vil nok ta noe tid, sier Aukner til E24.

Han mener altså at et etterslep i oppgang i kjøpekraften i Russland og Brasil vil føre til at en høyere oljepris først vil virke negativt for lakseprisen.

KORRELERER: De siste tre årene har den norske valutaen (grønn graf) svekket seg med 16 prosent. Lakseprisen (rød graf) har fulgt etter.

– Enten så må laksen bli dyrere for konsumentene ute, det vil si at kundene må godta å betale en høyere pris – ellers så må norsk laks selges billigere, sier Giskeødegård – som tror på en kombinasjon:

– Selgerne må ta noe, og kjøperne må ta noe.

Uforløst etterspørsel fra Russland og Brasil

I 2014 satte Russland ned foten for import av norsk laks. På samme tid startet prisen på oljen sin ferd mot historisk lave nivåer. Siden forsommeren 2014 er oljeprisen ned 70 prosent. Det påvirker den russiske økonomien – og etterspørselen etter norsk laks.

STOPP: Grafen viser hvordan Norges andel av Russlands lakseimport har utviklet seg de senere årene.

– Vi estimerer at en etterspørsel etter laks på mellom 50.000 til 100.000 tonn har falt bort som følge av valuta- og boikottsituasjonen i Russland, forklarer Giskeødegård, som sier at mesteparten av laksen som ble solgt i Russland før sanksjonene, var norsk.

Noe av laksen er erstattet av chilensk og færøysk laks, men på langt nær alt, ifølge fiskeanalytikeren – som sier dette er etterspørsel som potensielt kan komme tilbake.

Les også

Ny januarrekord for sjømateksporten

I Brasil er situasjonen ikke helt lik, til tross for at valutaen også her har svekket seg betydelig.

I det søramerikanske landet har ikke nedgangen i konsumet av laks vært like dramatisk. Faktisk økte importen til Brasil med 10 prosent på tross av den vanskelige situasjonen i landet.

BRASIL NÅ: Brasil er preget av økonomisk nedtur, korrupsjon og tiltagende sosial uro. Her en rekke studenter som demonstrerer mot økte priser på kollektivtrafikk i Sao Paulo. Bildet er tatt i januar 2016.

– Lakseprisen har falt i amerikanske dollar, men har steget i lokal valuta. Den underliggende etterspørselen er sterk, men hadde vært sterkere hvis valutaen deres hadde vært mer verdt, forklarer Giskeødegård.

Han sier at det ikke selges norsk laks av betydning i det brasilianske markedet, men at fotballnasjonen først og fremst importerer chilensk laks.

– Men økt etterspørsel der vil likevel drive prisene opp, noe som også vil kunne være positivt for verdensmarkedsprisen på norsk laks.

Lakseprisen på vei ned

For 14 dager siden viste tall fra Statistisk sentralbyrå at eksportprisen for fersk oppdrettslaks var på hele 57, 27 kroner.

Så høy hadde aldri lakseprisen vært noensinne. På 14 dager har prisen imidlertid falt med over 14 prosent.

Giskeødegård forklarer hvorfor lakseprisen nå har falt kraftig siden toppen ved inngangen til 2016.

– Det er rett og slett fordi den fikk et voldsomt løft uken før.

Han mener det kraftige fallet i lakseprisen må ses i sammenheng med den voldsomme oppgangen.

– Det ble panikkartede høye priser. Det lokker frem mer fisk. Mer fisk betyr et normalt balansert marked. Å analysere prisfallet i SSB-statistikken blir meningsløst uten å peke på den like sterke oppgangen i ukene forut.

Hjemme i Norge har man frem til jul i fjor og ved inngangen til 2016 ukentlig kunne lese om stadig nye prisrekorder på laksen.

Rekordene har resultert i at Norge – uten særlig store volumendringer – aldri før har eksportert sjømat for så store verdier som i fjor.

Les også

Ny januarrekord for sjømateksporten

Les også

Lakselus skal begrenses av fiskeoppdrettsområder

Les også

– Marine Harvest er en av businessene jeg setter mest fokus på

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Laks
 2. Nordea
 3. Olje og gass
 4. Russland
 5. Brasil
 6. Fiskeri

Flere artikler

 1. Rekorddyr julelaks

 2. Betalt innhold

  Rekorddyr julelaks

 3. Høyeste laksepris siden før coronatiltak: – Den svake kronen har vært en airbag

 4. Svakeste sommerpris på laks på fem år: Rammes av corona og varmt vær

 5. Betalt innhold

  Så mye har lakseprisen økt de tre siste årene