TGS idømt millionbot – eks-direktører får fengsel

Eks-direktørene Christian Selmer og Arne Helland er dømt til fengsel, mens TGS Nopec er dømt til å betale 90 millioner kroner for medvirkning til grovt skattesvik.

UNDER ETTERFORSKNING: Det børsnoterte selskapet TGS-Nopec, som er et av verdens største seismikkselskaper, ble i 2017 tiltalt av Økokrim for skattesvik.
  • Karl Wig
  • David Bach
  • Eric B. Utheim
Publisert:

Oslo tingrett kom fredag kveld med sin dom i saken som omhandler misbruk av den statlige letefusjonsordningen.

– Økokrim er fornøyd med at vi fikk medhold i at det har skjedd en grov skatteunndragelse i denne saken, sier førstestatsadvokat Marianne Bender i en uttalelse.

Det var i 2017 Økokrim tok ut tiltaler og utstedte forelegg for grovt skattesvik og medvirkning til grovt skattesvik mot Arne Helland, Christian Selmer og to selskaper.

Selmer er tidligere daglig leder i Skeie Energy, og er av tingretten nå dømt til fem års fengsel.

Imens er Helland, som er tidligere finansdirektør i TGS Nopec, dømt til fengsel i tre år og ti måneder.

Tingretten begrunner straffeutmålingen med at Selmer «fremstår som hovedmannen», og at han også hadde «større personlig økonomisk interesse i skattesviket.»

Les også

Seismikkrally på Oslo Børs: – Det har begynt å løsne

Alle vil anke

«Grovt skattesvik er en forbrytelse av særlig samfunnsskadelig karakter», står det blant annet i dommen. Den er ikke rettskraftig.

I en børsmelding skriver TGS at de er «kategorisk» uenige i dommen, og at de vil anke millionboten.

Eks-direktørenes advokater sier det samme.

– Vi anbefaler vår klient å anke saken, sier Hellands forsvarer Bjørn Storsdrange, som mener dommen bygger på uriktig lovanvendelse.

– Dommen blir naturligvis anket, sier Selmers forsvarer, Morten Bjotveit Tidemann.

Han kaller dommen «merkelig».

– Vi registrerer at vi får fullt medhold av mindretallet når det gjelder forståelsen av både jussen, situasjonen og bakgrunnen. Vi mener vi her ser en fundamental svikt i forståelsen av de skatterettslige reglene fra domstolens side, fortsetter advokaten.

Bjarne Skeie-selskapet E&P Holding AS og seismikkselskapet TGS Nopec Geophysical Company ASA ble ilagt et forelegg på 85 millioner kroner hver for henholdsvis grovt skattesvik og medvirkning til grovt skattesvik. I mai i fjor vedtok E&P Holding forelegget. Det gjorde ikke TGS, og de ble deretter tiltalt – og nå altså dømt.

Les også

Bjarne Skeie-selskap godtar Økokrim-bot på 85 mill.

Seismikkavtale

Bakgrunnen for saken er en avtale som E&P Holding inngikk i 2009 om å kjøpe seismikk for rundt 900 millioner kroner over tre år fra TGS. Skeie-selskapet betalte delvis kontant og dels i form av selgerkreditt som inneholdt en rett for TGS til å omgjøre lånet til aksjer i E&P Holding.

Oljeselskaper som har utgifter knyttet til leting etter olje har i Norge rett til å få utbetalt 78 prosent av utgiftene fra staten om de ikke har løpende skattbare inntekter de kan motregne utgiftene mot i selvangivelsen.

Satsen på 78 prosent er summen av den ordinære selskapsskatten og særskatten på olje- og gassvirksomhet.

Økokrim mente ifølge tiltalen at avtalens mål kun var å oppnå refusjon fra staten.

Skattesviket er ifølge tiltalen på vel 291 millioner kroner og knytter seg til misbruk av den statlige leterefusjonsordningen.

TGS har hele tiden bestridt grunnlaget for forelegget og Økokrims anklager.

«Salget av seismiske data og tjenester til Skeie Energy var legitime transaksjoner mellom to uavhengige selskaper til markedspriser. TGS vil avvise forelegget og legger til grunn at en domstolsbehandling vil vise at selskapet ikke gjorde noe galt og opptrådte aktsomt i forbindelse med transaksjonene», skrev selskapet i en pressemelding i 2017.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. TGS-NOPEC Geophysical Company

Flere artikler

  1. Eks-direktører og TGS frikjent i skattesvik-sak

  2. Varsler nye bevis i ankesaken mot eks-direktører og TGS

  3. Økokrim anker frifinnelsen av Christian Selmer

  4. Eksmegler frifunnet i bedragerisak

  5. Skjerpet straff i ankesaken mot tidligere Kongsberg-direktør