Økonomer varsler reallønnsvekst i ny Norges Bank-undersøkelse

Det tror ikke næringslivsledere, som heller ser lysere på egen lønnsomhet.

MER AV DETTE: Det neste året vil lønnen din øke litt mer enn prisene, slik at vi nordmenn får noe bedre råd, tror norske økonomer i ny Norges Bank-undersøkelse. Her er sentralbankens nye sedler.
  • Karl Wig
Publisert:

I en fersk forventningsundersøkelse fra Norges Bank spås nordmenn litt bedre råd om ett år, samtidig som bedriftene oppjusterer utsiktene til egen lønnsomhet.

Den kvartalsvise undersøkelsen gjøres blant økonomieksperter, parter i arbeidslivet, næringslivsledere og husholdninger.

De spurte økonomene forventer at varer og tjenester har blitt 2,3 prosent dyrere om 12 måneder. Det er en nedjustering på 0,3 prosent fra inflasjonsanslaget økonomene ga i forrige kvartal.

Forsiktig reallønnsvekst

Samtidig vil nordmenn i snitt få lønnsøkninger på 2,6 prosent i 2017, skal vi tro de samme økonomene. Det betyr moderat reallønnsvekst.

Næringslivslederne velger å være mer positive til sine egne interesser enn sine ansattes. De venter at prisene stiger 2,8 prosent det neste året, og at inflasjonen vil ligge høyere enn årslønnsveksten, som de anslår til 2,4 prosent.

Men det er husholdningene selv som er mest negative til hva de får mellom hendene. De tror prisene på varer og tjenester vil øke omtrent like mye, med 2,7 prosent, og tør ikke vente seg mer enn 1,8 prosent i lønnspåslag i snitt.

MAGRE LØNNSTIDER: Grafen viser økonomenes forventninger til nordmenns årslønn i året de blir spurt. Etter finanskrisen stupte utsiktene, og de har holdt seg moderate siden da. Men etter forventninger om lønnsøkninger ned mot kun to prosent i 2016, er økonomene nå litt mer positive.

Bedre tider, vil ansette flere

Oljebremsen har vært en verkebyll for økonomisk vekst i Norge siden 2014, men det begynner nå å se lysere ut. 38,8 prosent av de spurte næringslivsledere oppgir at lønnsomheten i egne bedrifter er blitt styrket det siste året, og det er en klar oppgang på 5,8 prosentpoeng fra forrige kvartal.

De tror det bedrer seg ytterligere fremover: 32 prosent venter høyere lønnsomhet de neste 12 månedene, opp 3,7 prosent fra forrige kvartal.

Samtidig venter 32,8 prosent av bedriftslederne å ha flere ansatte om 12 måneder, en lite økning på 0,5 prosent fra andelen som sa det samme i forrige runde.

Tror kronekursen styrkes

Andelen økonomer som spår styrking av kronen det neste året er nå 50 prosent, litt færre enn i forrige kvartal. Færre tror også at kronen svekkes, mens flere økonomer enn tidligere tror på uendret krone.

I snitt venter økonomene at kronekursen styrkes 2,5 prosent om 12 måneder.

KRONEFORVENTNINGER: Grafen viser hva økonomiekspertene på ulike tidspunkt har trodd om kroneutviklingen det neste året. Den røde linjen viser forventninger om at kronen styrker seg, den grå viser svekkelse mens den blå linjen viser uendrede forventninger.
Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Norges Bank

Flere artikler

  1. Nordmenn varsles dårlig reallønnsvekst i lang tid

  2. Norges Bank-undersøkelse viser økte lønnsforventninger

  3. Norges Bank-rapport: Mager lønnsvekst og dyrere varer i år

  4. Norges Bank-undersøkelse: Svakere lønnsvekst i vente

  5. Norges Bank-undersøkelse: Venter lavere lønnsvekst i år