Drosje-oppstart saksøkte Oslo kommune for 15 mill. – fikk bråstopp i tingretten

Taxi-konseptet Dartride mente Oslo kommune skyldte dem 14,9 millioner kroner for tapt inntekt. Men løyvene ville de uansett ikke fått, mener tingretten.

Saken gikk for Oslo tingrett i begynnelsen av november.

Lise Åserud / NTB scanpix
  • David Bach
Publisert: Publisert:

Taxiselskapet Dartride forsøkte i 2017 å komme seg inn på drosjemarkedet i Oslo, og søkte om nye drosjeløyver for sjåfører til appen sin.

Etter at Oslo kommune avslo søknaden, gikk selskapet til rettssak, med krav om erstatning for tapt inntekt.

De mente løyvenekten hindret dem i å tjene oppunder 15 millioner kroner, og i tillegg at avslaget var i strid med EØS-avtalen.

Dagens Næringsliv omtalte saken før den kom opp i tingretten.

Les på E24+

Slik satser de tradisjonelle gigantene på at du ikke vil kjøpe bil i fremtiden

Ville ikke overprøve

Nå har taxiselskapet fått den nedslående dommen: Oslo kommune frifinnes og tilkjennes saksomkostninger.

Oslo tingrett viser til at spørsmålet om tildeling av nye drosjeløyver i utgangspunktet er opp til kommunen, også hvor mange og til hvem disse skal tildeles.

Tingretten legger til at domstolene ikke skal overprøve forvaltningens faglige og politiske skjønn på slike beslutninger, og begrenser sin egen prøving av saken til om det faktiske grunnlaget for behovsprøvingen er korrekt, om rettslige normer er fulgt og om skjønnet er bredt og saklig.

Dartride mener kommunen ikke har lagt vekt på priselementet i sin vurdering av spørsmål om utstedelse av nye løyver, men tingretten finner ingenting om hvilke kriterier løyvefastsettelsen skal foregå etter i yrkestransportloven.

Les også

Ubers Norden-sjef varsler comeback i Norge

Dessuten har kommunen vurdert pris, men ikke lagt vekt på det, heter det i dommen.

«Årsaken til at de ikke har tillagt det vekt er at kommunen, med støtte i den
såkalte Menon-rapporten fra 2011, vurderer det slik at antall løyver ikke er et egnet virkemiddel for å påvirke priser», skriver tingrettsdommeren.

Mener det strider med EØS

Dartride mener også at kommunens praksis er i strid med EØS-avtalens artikkel 31 om fri etableringsrett.

Oslo kommune har på sin side anført at kommunens praksis er i overensstemmelse med EØS-retten, og at ESA har tolket EØS-avtalen feil, selv om kommunen erkjenner at spørsmålet er tvilsomt, heter det i dommen.

«Retten mener det ikke er nødvendig å undergi spørsmålet om traktatbrudd en nærmere analyse og konklusjon i denne tvisten, da det uansett ikke er sannsynliggjort årsakssammenheng mellom den påstått skadevoldende handling og tapet.»

Retten slår samtidig fast at selv med en EØS-rettslig korrekt anvendelse av løyvebestemmelsene, «så er det på ingen måte gitt at Dartride ville ha fått tildelt løyver».

Les også

Pettersen prøvde også i 2018: Mener Oslo kommune har trenert søknad om drosjeløyver

Kommer til å anke

En av Dartrides grunnleggere, Roger Dørum Pettersen, sier til E24 at de er uenige i dommen, og at de mener den fortjener vurdering av en høyere rettsinstans.

– Det er ingen tvil om at Oslo kommune har avslått alle som har søkt om drosjeløyver helt siden 2003. 1.780 taxier har på de årene utviklet seg til et laugsvesen som jobber i fellesskap for felles økonomiske og politiske interesser, sier Pettersen.

Dermed blir det ingen plass til lavpriskonseptet Dartride ville tilby, mener han.

– Hvis alle selger tørt, dyrt og dårlig brød, så hjelper det ikke å regulere antallet. Man må vurdere innholdet, og det mener vi kommunen ikke har gjort.

Oslo kommunes advokat Olav Haugen Moen ønsker ikke å kommentere stort ved dommen, som ble avsagt 21. november.

– Dommen er tråd med påstanden kommunen har lagt ned, sier kommuneadvokat Moen i en kort kommentar.

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Oslo kommune
  2. Oslo
  3. Taxibransjen
  4. taxi-applikasjoner

Flere artikler

  1. Oslo kommune tapte søksmål – må ut med 5 millioner kroner

  2. Trondheim tapte rettssak om elsparkesykler

  3. Oslo kommunes milliardregning for Hafslund-aksjene reduseres etter anke

  4. Ingen «Thunberg-effekt» i lagmannsretten: Leteboring i Barentshavet bryter ikke med Grunnloven

  5. Lagmannsretten snudde opp ned på Entras utbyggingskrangel med Oslo kommune – nå ankes saken til Høyesterett