Lagmannsretten: Koch er tilkjent syv mill. i Transocean-saken

Lagmannsretten forkaster statens anke, og skatteadvokat Sverre E. Koch er tilkjent syv millioner kroner etter at han ble urettmessig straffeforfulgt i Transocean-saken.

FORKASTET: Staten fikk det ikke som de ville i erstatningssaken Sverre E. Koch har anlagt.
Publisert:

Lagmannsretten forkaster statens anke fra Oslo tingrett. Skatteadvokat Sverre E. Koch er tilkjent syv millioner kroner etter at han ble urettmessig straffeforfulgt i Transocean-saken.

Det skriver Borgarting lagmannsrett i en pressemelding.

Dommen er ikke rettskraftig.

Saken har omhandlet hvorvidt inntektsnedgangen er noe Koch kan kreve erstattet. Staten mente at tapet er et selskapstap hos advokatfirmaet Thommessen, der Sverre Koch var partner frem til siktelsen.

«Tapene måtte anses som særtap for Koch og Sveko Invest AS, og ikke et selskapstap for advokatfirmaet. Det var ingen forutsetning for kravene at advokatfirmaet som sådant hadde fått redusert overskudd som følge av straffeforfølgningen», heter det.

Les også

Innsidehandel-saken: Økokrim anker ikke frifinnelsen av Hexagon-sjef Ola Rollén

Vil vurdere anke

– Vi er fornøyd med resultatet. Det er bra at vi fikk slått fast resultatet, kommenterer advokat Anders Brosveet for Koch i advokatfirmaet Elden til E24.

Regjeringsadvokaten vil nå vurdere en eventuell anke til Høyesterett.

– I dommen har retten vurdert spørsmålet om erstatning for tapt overskuddsandel og avsavnsrenter annerledes enn det staten har gjort, sier advokat Arne Johan Dahl i Regjeringsadvokaten til E24.

– Dommen er akkurat mottatt, og vil nå bli grundig gjennomgått for å vurdere om det er grunnlag for å anke, sier Dahl.

Les også

Politiet tar ut tiltale mot Eirik Hokstad for bankbedrageri

1,43 mill. i saksomkostninger

Kravet til Sveko Invest, selskapet til Sverre Koch, utgjorde 4,93 millioner kroner. Kravet til Koch var 480 973 kroner, i tillegg til avsavnsrenter på 179 032 kroner for arbeidsinntekt.

Staten ble dømt til å betale saksomkostninger på 350.000 kroner i Borgarting lagmannsrett, og 1,08 millioner kroner i tingretten.

Koch krevde i utgangspunktet 8,2 millioner kroner av staten, men senere ble dette redusert til 6,6 millioner kroner. Koch vant på alle punkter i tingretten.

I 2014 ble Koch frikjent i Tranocean-saken. Økokrim fikk i juni i 2017 skarp kritikk av et eksternt utvalg som gjennomgikk saken. I januar 2018 ble det kjent at Koch ville saksøke staten for uberettiget straffeforfølgelse.

Publisert:

Her kan du lese mer om