Gjennombrudd for norsk helseteknologi i Kina: Dignio skal levere systemer for fjernbehandling

Med et norsk-kinesisk team på bakken det siste halvåret har helseteknologiselskapet Dignio gjort suksess i Kina. Selskaper håper den nye avtalen skal gi inntekter på mange hundre millioner.

Administrerende direktør Lars Christian Dahle i Dignio (t.h.) signerer avtalen med administrerende direktør for St. Mount Hospital i Shanghai, Jiawu Zong. Bak fra venstre, ambassaderåd ved Kinas ambassade, Zhou Dalin, Kari Kværner fra Norway Health Tech, statssekretær Maria Jahrmann Bjerke og Abelia-sjef Håkon Haugli

Foto: Marius Lorentzen E24
  • Marius Lorentzen
Publisert:

NB! Saken er oppdatert med korrekt tittel på ambassaderåd Zhou Dalin. E24 beklager feilen.

– Først og fremst handler dette om at teknologien fungerer bra og at de har bevist resultater. De har også oppnådd anerkjennelse i Norge og utenlands for sine løsninger, sier administrerende direktør Jiawu Zong ved St. Mount Hospital i Shanghai til E24.

Tirsdag signerte han en kontrakt med det norske helseteknologiselskapet Dignio i NHOs lokaler på Colosseum i Oslo.

Både statssekretær Maria Jahrmann Bjerke, Abelia, den kinesiske ambassaden og Norway Health Tech hadde stilt opp for å overvære seansen.

Zong har inngått avtalen med Dignio for å få levert det norske selskapets løsninger for fjerndiagnostisering og -behandling til Kina allerede fra september. I første omgang skal løsningen prøves ut på et knippe pasienter med privat helseforsikring før man etter hvert ønsker å rulle ut løsningen til langt flere pasienter i stor skala.

Med en veldig sykehusavhengig helsesektor, der førstelinjetjenesten er mangelfull mange steder, skal St. Mount bygge ut et system med poliklinikker som kan levere alt fra tannhelse- til legetjenester.

– Gjennom Dignios løsninger kan vi både tilby bedre tjenester og oppfølging, samtidig som vi sparer penger, forklarer Zong og fortsetter:

– Og vi skal rulle ut klinikker til mange flere byer enn Shanghai. Mange store byer.

Han forklarer at de har sett på mange løsninger, men at de gikk tillit til norske Dignio fordi de både har vunnet priser og kan vise til at løsningen er tatt i bruk i mange norske kommuner.

For administrerende direktør Lars Christian Dahle og teamet i Dignio er avtalen et gjennombrudd som kan bety store inntekter. De får betalt gjennom lisenser for hver pasient per måned som benytter programvareløsningen deres.

– Hva kan denne avtalen bety for dere økonomisk?

– Vi spurte dem om de hadde et estimat på antall kunder, og de peker på at de samarbeider med et av verdens største forsikringsselskap som arbeider i Kina. De kommer til å sende mange kroniske pasienter til St. Mount, sier Dahle og fortsetter:

– Så vi tror denne femårige avtalen i hvert fall er verdt 400 millioner kroner. Det er mye penger for oss.

Samtidig som man nå forbereder piloten til de første pasientene skal Dignio og kineserne jobbe med å få på plass de siste godkjenningene i Kina:

– Det er et helt annet godkjenningsregimet enn i Norge, men vi er i gang med prosessene, sier Dahle.

Politisk støtte etter isfronten

Både statssekretæren og ambassaderåden ved Kinas ambassade la ikke skjul på at de ser på avtalen som et viktig ledd i samarbeidet mellom Norge og Kina.

– Dette er en god dag for Norge og Kina, og en viktig hendelse i samarbeidet mellom våre to land. Etter normaliseringen (etter nobelprisstriden, journ.anm.) i 2016 ser vi nå et bredt samarbeid mellom Norge og Kina, både utenrikspolitisk, i idrett og helse, sa Dalin Zhou.

Statssekretær Bjerke, som selv besøkte Kina med helseminister Bent Høie i våres, påpekte at selv om Norge og Kina er veldig forskjellige, så har vi mange felles utfordringer på helsefronten – og hun la til at hun håpet dette bare er den første av flere avtaler for norske helseselskaper.

– Jeg vil rose helseministeren for hans innsats for å promotere norsk helseteknologi i utlandet, sier Lars Christian Dahle.

Etterlyser endring i Norge

Selskapet leverer en rekke løsninger innenfor helseteknologi, inkludert automatiske medisindispensere til hjemmebruk og fjerndiagnostisering. Løsningene har det til felles at pasientene kan slippe en rekke lege- eller sykehusbesøk, og at helsepersonellet kan følge pasienten selv om de er hjemme.

Til kineserne skal selskapet levere løsninger for fjernbehandling og -oppfølging til pasienter med kroniske lidelser, inkludert kols, diabetes, hjerteproblemer og høyt blodtrykk.

– Pasientene vil motta ulikt måleutstyr avhengig av hva de trenger, og uten vår løsning ville de måttet fysisk ha kommet inn til klinikken for å ta prøvene. Utfordringen i dag er at helsevesenet ikke klarer å få legene til å treffe flere pasienter enn de allerede gjør, samtidig som behovene øker, sier Dahle og legger til:

– Det virker som de tar dette budskapet mer til seg i Kina.

Han peker på at landet nå gjennomfører en gigantisk helsereform kalt Healthy China 2030.

– Disse løsningene viser hvordan det jobbes godt i Norge og Kina for å tenke nytt, for vi må ta i bruk ny teknologi for å forbedre helsetjenestene og kvaliteten, sa Håkon Hauglie i NHO-forbundet Abelia under seansen.

Han og Abelia peker samtidig på at vi trenger en endring i Norge for å sørge for at flere norske selskaper kan få et marked for sine løsninger, noe som er svært viktig for å kunne lykkes i å sikre kunder utenlands.

Abelia trekker blant annet frem at norske sykehus i dag for eksempel tjener mer på at pasientene kommer inn og sover over mens de tar prøver, enn at de kan ta prøvene hjemme. Dermed er det ofte manglende incentiver til å ta i bruk effektiviserende løsninger, mener de.

Abelia håper dette kan bli endret med den nye helsetjenestemeldingen som regjeringen kommer med til vinteren.

– Vi sover bedre om natten nå

Dignio ble etablert første gang i 2010, men Lars Christian Dahle forteller at utviklingen for alvor tok fart i 2012 da selskapet ansatte folk på heltid.

Etter noen år med underskudd skjøt utviklingen kraftig fart i 2017. Omsetningen økte fra 7,1 til 17,7 millioner, mens resultatet gikk fra -1,3 millioner til et overskudd etter skatt på 4,2 millioner kroner.

– Nå føler vi at den store «oppstartsrisikoen» er over og vi kan få til dette. Vi sover bedre om natten nå, sier Dahle.

Sivilingeniøren fra NTNU takket for noen år siden nei til en vanlig jobb for å være med på oppbyggingen av Dignio, etter en karriere iblant annet Telenor, HP og NextGenTel.

– Per i dag har vi inntekter fra om lag 50 norske kommuner, men vi vant flere kontrakter før sommeren som tilsier at vi dobler inntektene våre, legger han til.

Det er Oslo og Bergen kommune som er selskapets største kunder foreløpig.

Vil hente penger

Innimellom forhandlingene og igangsettingen av kontrakten i Kina, jobber Dignio sjefen

– Vi ønsker å hente 30 millioner kroner fra norske investorer, sier Dahle.

Han ønsker ikke bare å skalere opp i Kina, men ser også muligheter i andre land, særlig Storbritannia.

– England er spennende, både fordi de er dyktige, men også fordi de er presset på de offentlige helsebudsjettene. De er mer villige til å endre måten man jobber på enn det vi ser i Norge, sier Dahle.

Han forteller at de per i dag deltar i fire prosjekter i Storbritannia, der de skal levere forskjellige løsninger gjennom plattformen sin. De har inngått avtaler med Birmingham University og Queen Elizabeth Hospital, som er et av England største og mest anerkjente sykehus. Nå søker partene etter finansiering, og håper på at det nasjonale helsesystemet (NHS) vil bidra.

Les også

– Vi går mot en MEGET krevende og tøff tid

Les også

Avviser blankt at matkassene går mot døden

Les også

Peter Thiels hemmelighetsfulle selskap tjente 12 millioner i Norge

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Helse
  2. Kina
  3. Teknologi

Flere artikler

  1. Henter over 20 mill. for å vokse i Kina

  2. Innovasjon Norge mente produktet ikke ville fungere i Kina – har signert kontrakter verdt 400 mill.

  3. Norsk helseteknologi i Kina: – Potensialet er enormt

  4. – Vi kan ikke gå rundt å kalle de velferdsprofitører

  5. Etterlyser satsing på helseteknologi før nettgiganter tar over