- Vi er ved et vendepunkt

Professor Jørn Rattsø har brukt to år på å granske norsk økonomi. Torsdag kom han med tidenes kalddusj: Festen er over nå.

 • Eirik Amb Nysveen
Publisert:

Har vi et totalt forvrengt selvbilde her oppe i «verdens rikeste land»?

Produktivitetskommisjonens konklusjoner tyder på det.

Kommisjonen, en gruppe eksperter ledet an av økonomiprofessor Jørn Rattsø fra NTNU, har brukt de siste to årene på å granske norsk økonomi for sykdomstegn, samt å lete etter medisinen.

Torsdag fikk regjeringen og finansministeren resultatet.

Konklusjonene er skrevet på til tider tungt fagspråk, men levner likevel liten tvil om hva Rattsø & co. mener: Festen er slutt nå.

For kommisjonen har kommet frem til at økonomien på det såkalte Fastlands-Norge, det vil si utenom olje- og offshore, har hatt en utvikling i produktiviteten de ti siste årene som er totalt lavmåls.

I snitt hvert år fra 2006 har produktivitetsøkningen fra år til år vært på under én prosent i snitt.

– Tankekorset er jo da et ingen i denne forsamlingen som har merket det, sa Rattsø foran finansministeren og de andre som overvar anledningen torsdag.

Bakgrunn: Ekspertgruppe varsler skatt på 65 prosent

Årsaken til at vi ikke har merket noe, sier Rattsø skyldes at vi har levd godt i perioder med lav produktivitetsvekst på grunn av oljeressursene og høy oljepris.

Men det er denne festen som altså er over.

– Det er i stor grad slutt nå, sier Rattsø.

– Hvis vi skal komme ut av den stagnasjonen vi nå er i, må det vektlegges produktivitet og samfunnsøkonomisk lønnsomhetmer over hele «fjøla», på alle områder. Det er det enkle svaret, uttalte Rattsø etter at han hadde overlevert rapporten til finansminister Siv Jensen.

Alternativet kan ifølge Rattsø bli at skattenivået i Norge må øke drastisk. For gjør vi ingenting, må staten ta inn inntektene på et annet område for å fortsette å betale for festen.

Jensen gjorde det umiddelbart klart at det ikke er et alternativ å øke skattene: Siv Jensen: Økte skatter et dårlig svar

Konklusjoner

Hele rapporten og flere meldinger rundt den kan du lese her. Oppsummert kan hovedkonklusjonene leses slik:

 • Uten vekst i produktiviteten, vil levestandarden i Norge stagnere, og vi får store underskudd på de offentlige budsjettene
 • Vi må endre kurs i den «store» innovasjonspolitikken – helt konkret med tiltak for å øke kvaliteten på norsk forskning
 • Vi må kvitte oss med hindre for å etablere bedrifter og nye bransjer
 • Vi må kvitte oss med velferdsordninger som er for rause
 • Vi må legge ned mindre effektive enheter i offentlig sektor
 • Kommisjonens melding innledes slik: «Vi står ved et vendepunkt. Oljenæringen vil ikke lenger være den samme motoren for vekst. Handlingsrommet i offentlige finanser vil gradvis reduseres, også fordi vi står overfor et skifte fra en yngrebølge til en eldrebølge. Vi må ha ny vekst som primært skapes i nye næringer – et skifte fra en ressursøkonomi til en kunnskapsøkonomi.»

Må gjøre endringer

Sammen med SSB har kommisjonen sett på hva som skjer fremover dersom Norges lave produktivitetsvekst fortsetter. Rattsø påpeker at dette ikke er noen fasti på hva som kommer til å skje med Norge i fremtiden, men et estimat dersom det ikke blir tatt grep.

–Hvis vi fortsetter i dette sporet er det stagnasjon i privat inntekt per innbygger, nullvekst. Store offentlige underskudd frem i tid, fordi det må flyttes ressurser til helse og omsorg så lenge den er offentlig drevet, sier Rattsø.

Kommisjonen konkluderer med at høy produktivitetsvekst i offentlig sektor er kritisk for bærekraftige, offentlige finanser.

Torsdag kom det frem at kommisjonens beregninger viser at husholdningenes skattebyrde kan stige fra dagens nivå på 37 prosent til rundt 65 prosent i 2060, om ikke noe blir gjort.

– Norsk innovasjon er for dårlig

Kommisjonen mener at Norge må endre kurs i den «store» innovasjonspolitikken – helt konkret med tiltak for å øke kvaliteten på norsk forskning. Norge ligger lavt på innovasjon etter EUs mål på innovasjonsindeks.

Og selv om det er stor uenighet rundt slike indekser forteller Rattsø at ingen ennå har klart å overbevise han om at Norge ikke er for dårlige når det kommer til innovasjon. En av faktorene som er med på å måle innovasjon er antallet patenter som blir registrert i et land. Ifølge kommisjonen øker antallet patenter i bedrifter med høyt utdanningsnivå, derfor bør utdanning prioriteres.

Mange tror at Norge har verdens mest utdannede befolkning, det stemmer ikke, ifølge Rattsø.

Og om ser man på hva nordmenn utdanner seg i, så har Norge for liten dekning innenfor realfag og teknologi, ifølge rapporten. I tillegg kommenteres det at de norske universitetene er for dårlige.

– Vi må premiere kvalitet foran kvantitet, vi er bekymret for finansieringsmodellen som har styrt universitetene mot billige samfunnsfag, sier Rattsø.

Kommisjonen mener det bakenforliggende problemet rundt forskningssystemet er for mange mål og intensjoner som ikke er kvalitet.

– Vi har et system som ikke har noen disiplin, gode intensjoner, nye krav og nye ønsker. Vi har for mye fokus på samfunnsutfordringer, for lite på vitenskap.

Rattsø sier at Norge må omfavne den teknologiske utviklingen, og ønsker roboter og delingsøkonomi velkommen.

Må redusere velferdsordninger

Kommisjonen har kommet frem til at Norge må kvitte seg med velferdsordninger som er for rause.

rapporten skriver de blant annet at omstillingene i arbeidsmarkedet må møtes utforming av velferdsordninger som stimulerer til å stå i arbeid. Komiteen mener at det bør sees nærmere på ordningen med arbeidsavklaringspenger og sykefraværsordningen. Dette fordi Norge internasjonalt har et høyt sykefravær, og innføringen av arbeidsavklaringspenger ikke ser ut til å ha redusert varigheten på fraværet.

Les også

Nå kommer forslagene som skal styrke norsk økonomis produktivitet

Les også

Regjeringen rykker ut mot varsel om skatteøkning fra eksperter

Les også

Ekspertgruppe varsler skatt på 65 prosent

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Oljebransjen

Flere artikler

 1. Regjeringen rykker ut mot varsel om skatteøkning fra eksperter

 2. Ekspertgruppe varsler skatt på 65 prosent

 3. Ulltveit-Moe om produktivitetsrapporten: – Det kan føre oss til feil sted

 4. Folkens, vi har et problem!

 5. – Veldig få prosjekter blir avvist fordi de er for dyre