FOLKETRYGDFONDET: Dumper Røkke

Folketrygdfondet viser med all tydelighet hva det synes om Kjell Inge Røkkes Aker-transaksjoner.

LEMPER UT AKSJER: Folketrygdfondet og administrerende direktør Olaug Svarva valgte å protestere ved å selge seg helt ut av Aker Solutions.

JAN TOMAS ESPEDAL
  • CARL ALFRED CARL ALFRED DAHL
  • ALF OLE ASK FRANK LYNUM SVERRE STENSENG - Aftenposten
Publisert:

I forkant av den ekstraordinære generalforsamlingen har Folketrygdfondet solgt seg helt ut av Aker Solutions. Fondet kunne umulig protestert tydeligere mot de omstridte handlene milliardær Kjell Inge Røkke gjennomførte på Aker-dagen i starten av april. Nå har fondet dumpet alle de 2,1 millioner aksjene det hadde i slutten av mars. Fondet, som lenge har vært inne på listen over de 20 største aksjonærene i Aker Solutions, har dermed kvittet seg med aksjer verdt rundt 100 millioner kroner og er nå helt ute av selskapet.

Fondets ledelse vil ikke si noe om hva som er årsaken til aksjedumpingen.

–Vi kommenterer ikke endringer i porteføljen, og vi kommenterer aldri hvorfor vi kjøper eller selger aksjer, sier viseadministrerende direktør Lars Tronsgaard til Aftenposten.

–Men det er nærliggende å tro at dette er en protest mot de omstridte transaksjonene?

–Det må stå for din regning, sier Tronsgaard.

Les også:

–Klart signal
Professor Torger Reve ved Handelshøyskolen BI mener timingen av salget gjør at det virker som en protest.
–Det er et klart signal når en så stor aksjonær går ut. Dette er ikke en hvilken som helst aksjonær. Det finnes to typer aksjonærer. Den ene stemmer med føttene når han er uenig, den andre går på generalforsamlingen, sier Reve til Aftenposten.
Han sier at Folketrygdfondet opptrer uavhengig av staten, og at fondet kan ha gjort en reell vurdering av at mulighetene i selskapet ikke er så gode som før.
–Det kan blant annet ha med eierstruktur å gjøre, sier Reve.
–Tore Lindholt ville vært på generalforsamlingen, mens dagens ledelse nok vil velge å selge seg ut. Det ligner mer på de store utenlandske fondene. Når de er misfonøyd med noe, så selger de seg ut, sier Reve.
Han utelukker imidlertid ikke at fondet har solgt seg ut fordi Aker Solutions ikke passer inn i porteføljen lenger.

Mange kriger
Folketrygdfondet har en meget sår historikk i ulike Røkke-selskaper, der milliardæren har overkjørt småaksjonærene og trumfet gjennom viljen sin. Tidligere sjef i fondet, Tore Lindholt, har utkjempet mang en kamp mot Røkke. Folk i finansmiljøene som Aftenposten har snakket med, men som ikke vil stå frem med navn, mener fondet er bevisst på hvordan det fremstår i stridsspørsmål og i mediene. Derfor er aksjedumpingen et uttrykk for en protest: Fondet vet at et slikt salg rett i forkant av en generalforsamling nødvendigvis vil bli tolket dithen.

Finansthriller
Det var 2. april at Kjell Inge Røkke presenterte salgene av fem selskaper fra morselskapet Aker til datterselskapet Aker Solutions, hvor staten indirekte er storeier. Det førte til en påskethriller finans-Norge aldri har sett maken til. Flere analytikere og økonomieksperter mente Røkke hadde dumpet selskapene over til Aker Solutions til en meget drøy pris, og stilte spørsmål ved den strategiske begrunnelsen ved salgene.
Etter Folketrygdfondets salg har staten ingen stemmer på generalforsamlingen. Staten eier nemlig aksjene den betalte rundt 5 milliarder kroner for i Aker Solutions indirekte og stemmer derfor gjennom Aker Holding.

Les også:

Les flere nyheter på E24

Publisert:

Flere artikler

  1. Brustad dropper generalforsamlingen

  2. Fem kilevinker til Røkke

  3. Applauderer Folketrygdfondet

  4. Bekymrede småaksjonærer

  5. Kriger-kongen Røkke